Christus Rex

Zašto je Krunica važna za naše vrijeme?


Krunica je način ulaska u Isusova otajstva po Mariji. Krunica je sredstvo približavanja našemu Gospodinu.

Radosna otajstva - dolazak Krista na ovaj svijet - jasno nam daju do znanja da središte stvaranja nije čovjek (kult čovjeka), nije raj na zemlji, nije moj kratak život, nego Krist naš Gospodin prisutan među nama. Radosna otajstva usmjeravaju naš pogled prema njemu, što nam pomaže da prebrodimo iskušenja u vremenima kušnje.

Žalosna otajstva nam pokazuju način na koji moramo živjeti na zemlji, to jest da svaki dan uzimamo svoj križ i slijedimo Krista. To je veliki zakon ljubavi koji se sastoji u zaboravu sebe i prinošenju sebe na slavu Božju i spasenje duša. To postižemo nasljedovanjem muke našega Gospodina.

Slavna otajstva prikazuju nam svrhu za koju živimo: ne za zemaljski uspjeh, već za vječnu slavu koju nam jamči uskrsnuće našega Gospodina. U ta tri otajstva imamo sve što nam treba za naš duhovni život: temelj (Emanuel - s nama Bog), put (Via Crucis – Put Križa) i cilj (vječna slava). To nas čuva slobodnima od putovanja po krivom putu prema pogrešnom cilju.

Pape su Ružarij često nazivali oružjem Kršćanstva. Papa Pio XI. u svojoj je enciklici Ingravescentibus Malis nazvao Krunicu „moćnim oružjem da bismo protjerali demone, očuvali čestitost života, lakše stekli kreposti i, jednom riječju, postigli stvarni mir među ljudima“.

Papa Pio XI. nastavlja u ovoj enciklici: „Uz to, sveta Krunica ne samo da divno služi da bismo nadvladali neprijatelje Boga i vjere, već je i poticaj i pobuda na prakticiranje evanđeoskih kreposti koje unosi i gaji u našim dušama. Ona iznad svega hrani katoličku vjeru, koja ponovno cvijeta zahvaljujući razmatranju svetih otajstava i podiže um k istini koju nam je Bog objavio“.


Arhiva bloga

Glasnik: