Christus Rex

Sv. Franjo Protiv Sultana Al-Kamila

Serijal
Frank Rega, zapis o djelu sv. Franje Asiškog:

S
ultan Al-Kamil učini tada još jedan pokušaj da ispita sv. Franju, ovaj puta u stvari Kristovog evanđeoskog nauka. Ovaj incident pokazuje da je imao određeni stupanj poznavanja kršćanskog nauka, možda na temelju propovijedanja samog sv. Franje. Šeik suoči Fratra riječima Isusove Propovijedi na gori, iznesene u Matejevom evanđelju:

"A ja vam kažem: Ne opirite se zlu, nego ako te tko udari po desnom obrazu, obrni mu i drugi! Hoće li tko da se pravda s tobom i košulju tvoju da uzme, pusti mu i kabanicu!" (Mt 5,39-49.)

Sultan upita Franju zašto bi u svjetlu ovog Isusovog nauka Križari trebali prodirati u zemlje koje naseljavaju muhamedanci? Pošto redak uči o "okretanju drugog obraza" i plaćanju zla dobrim, Sultan se natjecâ govoreći da križarska vojna nema opravdanja, iako je znao dobro da su muhamedanci oduzeli tu zemlju kršćanima u proteklim stoljećima.

Još jednom odgovor što mu Franjo dade iznenadi al-Kamila. On izjavi kako Sultan nije cjelovito izučio Evanđelje i pokazâ kralju riječi što ih izgovorî Isus ranije u istoj propovijedi:

"I ako te sablažnjava desna tvoja ruka, odsijeci je i baci je od sebe, jer je bolje za te, da propadne jedan od udova tvojih, negoli da se sve tijelo tvoje baci u pakao." (Mt 5: 29-30)

Franjo zatim nastavî iznositi istančano tumačenje ovih redaka, povezujući ih s onima što pokušavaju okrenuti kršćane od njihove ljubavi i vjere u Boga. Sam Sultan je bio dragocjen sv. Franji poput njegovog vlastitog oka, priznâ slušateljstvu. [1] No ako bi netko blizak nama nastojao odvratiti nas od naše religije, čak i da je taj "zjenica našeg oka, on mora biti odbijen, izvađen, izbačen" tako da naša vjera i naše spasenje budu očuvani.

Iz ovog razloga, "pravedno je da kršćani prodiru u zemlje što ih nastanjujete" jer muhamedanci teže tome da sve odvuku od njihove vlastite religije i od bogoslužja Kristu te da hule na Njegovo Ime. [2] S druge strane, nastavî, ako bi Sultan i njegov puk "priznali, ispovijedali i klanjali se Stvoritelju i Otkupitelju, ljubilo bi ih cijelo Kršćanstvo."

Kada je sv. Franjo završio obraćanje Sultanu, "svi svjedoci ostali su zadivljeni njegovim odgovorima". [3]

Sv. Franjo raspravlja sa Sultanom

[1] Mali Cvjetovi, Poglavlje 24; str. 1354 Svezak
[2] Legenda od Perugije, br. 37; str. 1015 Svezak
[3] Sv. Bonaventura, veliki Život, Poglavlje 5, br. 8; str. 668 Svezak.

Izvadak iz: Frank Rega,
Sv. Franjo Asiški i obraćenje Muhamedanaca,
TAN Books, 2007, str. 68-69.

Arhiva bloga

Glasnik: