Christus Rex

Marija, Kraljica svih apostolata

S
vaki apostolat ovisi u potpunosti o milosti: ugrabiti duše sotoni može se samo po milosti; učiniti da duša živi život Isusa Krista u potpunosti zahtjeva pomoć milosti.
I čovjek koji evangelizira i koji je evangeliziran, oboje trebaju pomoć milosti: za prvoga je potreban beskonačni niz milosti kako bi ga pripremio za njegovo apostolsko poslanje; milosti prosvjetljenja, milosti za postizanje obraćenja, milosti ustrajnosti. Za dušu koju treba evangelizirati mora postojati milost za primanje apostola, zatim milosti svjetla, snage, poslušnosti itd.

Ali Marija je ta koja zadobiva sve ove milosti. Bez Njene pomoći nijedan grešnik ne bi mogao preći iz duhovne smrti u božanski život; nijedna pravedna osoba ne bi se mogla popeti ni za jedan stupanj prema svetosti; nijedan misionar, unatoč svojoj rječitosti, znanju i vještini, ne bi mogao obratiti ni jednu dušu.

Svaki istinski apostolat je djelo milosti. Svaka milost pretpostavlja Marijino posredovanje. Od dana Njezinoga Uznesenja, sve duše koje su bile obraćene i posvećene, ili će biti obraćene i posvećene do kraja svijeta po dvanaestorici apostola i njihovih suradnika, po bezbrojnom mnoštvu svećenika i pobožnih muškaraca i žena – sva ona mnoštva koja nitko ne može prebrojati, koji će se spasiti – svi oni bez izuzetka duguju svoju slavu i svoje blaženstvo Posrednici svih milosti.

Marija je naša majka. Svaka je majka prvi apostol svoga djeteta: njezino je poslanje sačuvati malo biće od grijeha i omogućiti njemu ili njoj da živi nadnaravnim životom. Ako ga povjeri drugim odgajateljima, oni su samo pomagači: ona ostaje prva osoba odgovorna za ovo poslanje.

Tim više je Marija prvi apostol svoje djece, jer je Ona njihova nadnaravna Majka; Njezino se majčinstvo u potpunosti sastoji u davanju nadnaravnoga života. Što Ona, u stvari, radi kao majka? Ona nas poziva na Isusov život, Ona nas rađa na ovaj život; Ona ga čuva, Ona ga održava, Ona čini da rastemo u njemu do savršenstva.

Apostoli, misionari i apostolske duše samo su pomagala koja Marija koristi kao oruđe u svojim bezgrješnim rukama, tako da u njima i kroz njih djeluje kao suotkupiteljica i djeliteljica svih milosti: „Utjecanje Marijinomu milosrđu zahtijeva od svakoga vjernika da se ponovo preispita, s odlučnosti dostojnom velikih pokreta ljudske povijesti, koliki doprinos može dati Božjemu spasiteljskomu djelu kako bi se pomoglo svijetu koji se, kao danas, kreće prema svojoj propasti“ (Papa Pio XII., govor od 10. veljače 1952.).

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: