Christus Rex

Obilježja blaženoga života u Raju

P
ri završetku uskrsnoga vremena, kada promatramo djelovanje Duha Svetoga koji nas posvećuje na putu prema vječnome životu, prenosimo nagovor p. Marka Tilošanca održan na duhovnoj obnovi u Jaidhofu o vječnosti raja i obilježjima rajskoga života.

Arhiva bloga

Glasnik: