Christus Rex

Gospa nas uči istinskoj ljubavi


K
oji je vrhunski izraz ljubavi prema nama, prema palome, grešnome čovječanstvu? Zadovoljština. Žrtva Isusa Krista na križu vrhovni je čin ljubavi. I ovaj ljubezni čin je čin pomirenja i zadovoljštine za počinjenu nepravdu.

Milosrđe u odnosu na grijeh i grešnika izražava se u naknadi: jer onaj tko ljubi te je nesretno uvrijedio ljubljenoga može i dalje govoriti o ljubavi samo ako se ta nepravda okaje i ako se ukloni zapreka prema ljubavi. Upravo je to središnja poruka Fatime.

Već za vrijeme ukazanja anđela ova se tema izričito spominje: najprije anđeo traži od djece da mole u znak zadovoljštine, u drugomu ukazanju traži da čine žrtve, a u trećemu ih uvodi u najveći čin pomirenja, jedini koji je dostojan Boga: Euharistijsku Žrtvu.

Anđelova molitva je molitva zadovoljštine za naše „uvrede, svetogrđa i ravnodušnost”. Tijekom trećega ukazanja, dok su djeca primala otajstvenu Pričest, anđeo je izravno rekao: „Jedite Tijelo i pijte Krv Isusa Krista, kojega užasno vrijeđaju nezahvalni ljudi. Činite zadovoljštinu za njihove zločine i tješite svojega Boga”.

13. lipnja 1917. Marija je pokazala djeci svoje Srce koje je bilo neprestano probadano trnjem. „Shvatili smo da je to bilo Bezgrješno Marijino Srce, koje su vrijeđali grijesi čovječanstva te je tražilo zadovoljštinu”.

Rezultat ovoga viđenja za troje djece bilo je blisko znanje i duboka ljubav prema Bezgrješnomu Srcu Marijinu. „Od toga dana pa nadalje osjećali smo u svojim srcima puno gorljiviju ljubav prema Bezgrješnomu Srcu Marijinu.”

A kako su djeca izrazila tu ljubav? Upravo u činima naknade i zadovoljštine. Ljubav želi nadoknaditi zlo koje je počinjeno prema Mariji. Zadovoljština je poništavanje učinjene greške, obnavljanje cjelovitosti, zacjeljivanje ranjenoga srca.

Ali ta zadovoljština nije samo čin herojske i čiste ljubavi prema Bogu i Bezgrješnoj; to je ujedno i vrh istinske ljubavi prema bližnjemu. Potonje se sastoji od toga da želimo našemu bližnjemu ono što je najbolje, ljubeći ga kao što ga je Krist ljubio i stoga mu želimo sreću, spasenje i činimo sve što je moguće da to spasenje postigne.

Ali kako smo svi grešnici, čin ljubavi prema našoj braći je zadovoljština za njihove grijehe i molba da Bog dopusti da im zasja Njegova milost.

Sam je Krist objasnio ovu svrhu pobožnosti s. Luciji: „Kćeri moja, razlog zbog kojega me je Bezgrješno Srce Marijino nadahnulo da zatražim ovaj mali čin zadovoljštine bio je da potakne moje milosrđe s obzirom na tu zadovoljštinu, tako da bih oprostio dušama koje su imale nesreću da ga uvrijede. Ali vi svojim molitvama i žrtvama neprestano nastojte rasplamsavati plamen moje milosti za ove jadne duše.”

Bog po Fatimi u našemu vremenu, kada kod mnogih ljudi „ljubav postaje hladna”, još jednom rasplamsava plamen ljubavi, koja najviše odgovara nama siromašnim grešnicima: zadovoljština!

I kao što sin prije može podnositi vrijeđanje njega samoga nego slušati kako netko grdi njegovu ljubljenu majku, tako je i Krist beskrajno zadovoljan zadovoljštinom za grijehe počinjene prema Njegovoj najblaženijoj Majci.

A ako se naša ljubav prema Mariji zapali na taj način, tada se Marija može u potpunosti sjediniti s nama i dovesti nas do vrhunca ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: