Christus Rex

Bl. Alojzije Stepinac nam govori II.


Propovijedi, poruke, govori 1934.-1940; Zagreb 2000; Str. 16

Naš je cilj potpuna kristijanizacija našega naroda

Pred nama stoji liberalna štampa, koja općenito radi na dekristijanizaciji, a kod nas na dekristijanizaciji našega naroda. Ona je poput Golijata oboružana do zubi. Njoj nasuprot stoji nejaka katolička štampa. Moramo li klonuti kod te pomisli? Mislimo da ne. Kod nas ne smije biti straha. Naš je cilj i nakana jasna. Ona je: širiti što veću slavu i čast Gospodina Boga. Naš je cilj potpuna kristijanizacija našega naroda.

To je ono za čim težimo. Kad je to naša svrha, onda mora biti i veliko naše pouzdanje u Boga. Nemoguće je da nas On u tom radu ostavi na cjedilu. Osim toga moramo i mi upotrijebiti sva sredstva: raditi svjesno, sakupljati predplatnike i sredstva, gdje god se može, i mnogo moliti, jer molitva je najjače oružje, koje imamo u svojim rukama. Po molitvi možemo postići sve. 

Naš je cilj, da naš narod zauvijek ostane katolički. A kad je naša nakana tako čista, onda mora biti i veliko naše pouzdanje u Boga. A mi u tom radu moramo upotrijebiti sva sredstva koja nam stoje na raspolaganju, i naš je konačni uspijeh osiguran.

Arhiva bloga

Glasnik: