nedjelja, 31. kolovoza 2014.

Svete riječi


„Naše su duše stvorene za istinu. Naš razum, odbljesak božanskog duha, dan nam je radi spoznaje Istine, da nam dade svjetlo koje će nam pokazati cilj prema kojemu se treba usmjeriti sav naš život[…] Poradi toga je najžurnija zadaća vaših pastira, koji vas moraju poučavati u istini, dijagnosticirati one duhovne bolesti što zablude jesu. A kako ne žaliti, kako je već činio sveti Pavao, da neki od onih koji su primili misiju propovijedanja Istine nemaju više hrabrosti izreći je ili je pak predstavljaju tako dvosmisleno da se više ne razaznaje gdje se nalazi granica između Istine i zablude.“

mons. Marcel Lefebvre