Christus Rex

Zdravo budi zauvijek, Djevice Majko Božja


''Zdravo budi zauvijek, Djevice Majko Božja, naša vječna radosti, tebi se opet obraćam. Ti si početak naše svetkovine; ti si njezina sredina i kraj; biser neprocjenjivi koji pripada kraljevstvu; pretilina svake žrtve, živi oltar Kruha Života [Isusa]. Zdravo, ti blago ljubavi Božje, vrelo Sinove ljubavi za čovjeka. Ti sjajna, slatka Majko koja daruje darima, sa svjetlošću Sunca; ti blještiš neizrecivom vatrom žarkog milosrđa, po porođenju začetog ploda… otkrivajući skrivenu i neizrecivu tajnu, nevidljivog Sina Očeva – Kraljevića Mira, Koji se na čaroban način pokazao manjim od svake malenkosti.''

(Metodije, Govor o Šimunu i Ani, 14 [ 305. god.])

Arhiva bloga

Glasnik: