Christus Rex

Isus je rođen, trpio je i umro radi spasenja ljudskog roda - Blažena Marija od Isusa IX.


Kada je Bog stvorio svijet i čovjeka, smislio je plan dostojan njegove ljubavi i njegove mudrosti: čovjek je predodređen da slavi i ljubi Boga na zemlji te da ga baštini jednog dana u nebeskoj slavi. Sav je ostatak stvoren radi čovjeka, da mu pomogne kako bi slijedio svoj konačni cilj koji je Bog. Poradi toga, sve u čovjeku i u ljudskom društvu: čini, misli, uporaba sposobnosti, snaga i stvorenja, trebalo je težiti ovomu vrhovnom cilju. No, potaknut od demona, čovjek je sagriješio i nakon svoje krivnje trajno ga kuša taj zloduh koji mrzi Boga i njegovo stvorenje; njegovo je iskvareno srce postalo suradnikom svojeg neprijatelja, dovedeno sada već do pobune protiv Boga kao i do toga da sebe sama učini ciljem. Bog, koji pokazuje beskrajno milosrđe, popravio je Otkupljenjem ovaj strašan pad; sve je obnovljeno u Isusu Kristu. On je rođen, trpio je i umro radi spasenja grješnog čovjeka. Utemeljio je Crkvu čije nadnaravno poslanje jest dijeliti dušama, po sakramentima, beskrajne zasluge Spasiteljeve, poučavati svijet u istini, raskrinkati zabludu, boriti se protiv zla, voditi duše k vječnoj sreći te također čuvati poklad naravnih istina koje strasti ne priznaju, ali koje su temeljem društvenog uređenja.

Moralno je zlo pobuna čovjeka protiv reda koji je Bog odredio; praktično nijekanje podložnosti svih stvari njihovu istinskom i krajnjem cilju. Bez sumnje, nakon istočnog grijeha, zlo je vazda postojalo:stari neprijatelj ljudskog roda koji je nadasve i Božji neprijatelj, u svakom se vremenu urotio radi propasti duša; ali nikada kao danas nije se usuđivao ratovati s toliko smionosti, toliko cinizma i toliko prijetvornosti. Borba je već stoljeće i pol zaodjenuta osobitim obilježjem koje treba potaknuti najozbiljnija promišljanja. Nije većma posrijedi, kao nekoć, napad na neki dio dogme ili katoličkog morala, jedna zabluda koja, nakon zlokobnih gibanja, ne uspjevši zagospodariti, kako je željela, društvom čiji temelji nisu još potreseni u svojoj osnovi, bila prisiljena svladati se nad danostima; čak ni o nebitnoj ili lokalnoj pobuni protiv nekog načela. Posrijedi je sada širok opći pokret oprečan svim vjerskim dogmama, svim moralnim načelima i svim osnovama vjerskog i građanskog društva.

Ovo je zlo sveopće, prostire se u svim narodima svijeta, bez razlike klime, rase, vlasti, hvatajući inteligenciju u široku mrežu laži prikrivenih zavodljivim riječima. U duhu su se mnogih sve istine smanjile; najčudniji poremećaji učinjeni su prihvatljivima; najočitije zablude prihvaćenima, a subverzivna se načela proklamiraju i prihvaćaju.


[Deveti dio odlomka iz okružnice blažene Marije Deluil-Martiny, herojske utemeljiteljice sestara Kćeri Srca Isusova od 8. prosinca 1882. godine]

Arhiva bloga

Glasnik: