Christus Rex

Molitva ranjenomu Srcu Isusovu


O, moj najljubljeniji i najnježniji Isuse, ja žudim sa svom naklonošću svoga srca da se sva bića stvorena i nestvorena, mole Tebi, časte Tebe, slave Tebe, vječno zbog te svete rane kojom je Tvoje božanstvo bilo izranjeno.

Ja se polažem, prilažem, skrivam, u tu ranu Tvoga srca i u nju stavljam svoje srce i sva svoja osjećanja, misli, želje, nakane i sve sile svoje duše. Usrdno se molim Tebi, s Predragocjenom Krvlju i vodom što potekoše iz najljubljenijeg Srca da uzmeš mene cijelog, da me vodiš u svim stvarima. Prožmi me u plamtećoj vatri svete ljubavi, tako da budem opijen i pretvoren u Tebe, da budem jedno s Tobom. Amen.

Lanspergius, kartuzijanac


Arhiva bloga

Glasnik: