Christus Rex

,,...koji nam je Duha Svetoga poslao“


Marija se priprema za dolazak Duha Svetoga. No nije li ona već ,,milosti puna“? Što još treba pridoći toj punini? Nakon što je živjela s potpunim predanjem Spasitelju, nakon što je prinijela svoju žrtvu, nakon što njezinu dušu nikad nije onečistila ikakva sjena grijeha kao ni najmanja nesavršenost; nakon što je neprestano rasla u milosti i svetosti i prispjela k potpunoj savršenosti: kako bi ona na Duhove mogla zadobiti još jednu milost? Što to može i što će biti njezin duhovski dar? Ne dar jezika, kao ni čudesa: to su darovi za apostole.

Marija dobiva milost veću nego apostoli zajedno sa svim njihovim nasljednicima i pomoćnicima u radu za izgradnju Kraljevstva Božjeg: ona prima apostolat molitve, ljubavi i svetosti, tj. apostolat nutarnjeg života. Marijina molitva, njezina ljubav prema Bogu i Spasitelju, njezina svetost, nosit će i podržavati djelovanje apostola.

Ako su apostoli pojedinačno oruđe milosti za ljude, onda je Marija sveopće oruđe milosti: kroz njezinu molitvu, ljubav, prožetost Duhom Svetim. To je Marijin duhovski dar: dovršetak njezinog sjedinjenja s Bogom, prožetost Duhom Svetim i ognjem njegove ljubavi usavršenje njezinog života kroz svjetlo i svetost Duha Svetoga. Tako što ju je Duh Sveti uzeo u posjed, prosvijetlio i što ju vodi, može ona stupiti u svoj apostolat za svetu Crkvu, pojedine duše, sve narode i vremena.

Marija je sveta: ali unatoč tome, potreban joj je još duh duhovskog blagdana. Ne moramo li i mi još puno više i bez prestanka usrdno moliti: ,,Dođi Duše Sveti, ispuni srca svojih vjernika?

Izvor: p. Benedikt Baur, OSB, ,,Ave Maria, Rex Verlag, Luzern, 1947., str. 125-127

Arhiva bloga

Glasnik: