Christus Rex

Posveta Svećeničkog bratstva sv. Pija X. Bezgrešnom Srcu Marijinu


Tebi se, o Bezgrešna Majko Božja, utječemo u ovoj krajnjoj potrebi čovječanstva, usred takvih oluja kakvih nikada prije nije bilo, a koje do temelja potresaju Majku Crkvu. Tebe, koja si stojeći podno križa nekoć blisko sudjelovala u patnjama Tvoga božanskog Sina, i danas potiče silna sućut zbog patnje Njegova mističnoga Tijela, Crkve!

Dok je izvan Crkve komunizam tako proširio posvuda svoje zablude da je i sama Crkva njima zaražena, u isto vrijeme u samom njenom krilu virus lažnog ekumenizma truje bezbrojne duše, otkidajući ih ili držeći ih izvan jedinstva prave vjere i jedine lađe spasenja.

Usred tolikih ruševina, tolikih izdaja, neka se svidi Svemogućemu Bogu, slijedeći drevni primjer, pripremiti ovo naše Svećeničko bratstvo kao malu bojnu četu za novu obnovu, koje se istinski svjesno vlastite krhkosti obraća danas tebi, Djevice, najmoćnija Pomoćnice kršćana.

Ne pouzdajući se u vlastite snage, tako maleni pred veličinom povjerene nam zadaće, želimo se staviti pod tvoju majčinsku i moćnu zaštitu, Djevice, koja si strašna kao vojska postrojena za borbu, kojoj je od početka bilo obećano da ćeš satrti glavu zmiji.

Usred tih opasnosti koje nam prijete, molimo i vapijemo Bogu, koji se udostojao pozvati nas na službu Njegovoj Crkvi, da se udostoji zapečatiti i potvrditi naš poziv po Tebi, o škrinjo zavjetna!

I tako, O Bezgrešna Djevice, pred prijestoljem Tvoje milosti danas padamo ničice, i želeći uzvisiti tvoju hvalu i slavu, tako da bismo mogli sinovskoj ljubavi Krista, tvoga Sina, prema Tebi, o slatka naša Majko, ovdje i sada dodati naš skromni prinos Tebi, pod osobitim naslovom Tvoga Žalosnoga i Bezgrešnoga Srca. Neopozivo posvećujemo naše Svećeničko bratstvo sv. Pija X. s njegovim svećenicima, bogoslovima i braćom, sestrama, oblatama i trećorecima, cijelom našom duhovnom obitelji.

Da bi Ti mogla biti Gospom i Kraljicom našega Bratstva, po predanju u tvoje ruke prinosimo Ti i predajemo zauvijek naša imanja i naše kuće da bi doista pripadali Tebi.

Same sebe predajemo i posvećujemo Tebi, tijelom i dušom, da bi upravljala nama prema svojoj volji.

Također i
duše koje su nam povjerene predajemo Tebi, da ih čuvaš majčinskom skrbi. Konačno, povjeravamo Ti i predajemo naš apostolat, da bi odsada to bio Tvoj apostolat, o Kraljice apostola!

Kada je tako naše Bratstvo u potpunosti tvoje, čuvaj ga svojom moćnom rukom, o tornju Davidov, da nikada ne skrene s pravoga puta. O Djevice najvjernija, čuvaj svakoga člana da mu bude nepokolebljivo odan. Čuvaj našu vjeru djevičanski čistom, Djevice prečista, Ti koja si primila moć da nadvladaš sva krivovjerja po cijelome svijetu. Očuvaj Crkvi, o Ti koja si puna milosti, njezinu Misnu Žrtvu prema drevnom i časnom, milošću plodonosnom rimskom obredu, a nas očuvaj da mu budemo trajno vjerni. Podaj da procvjeta među nama, o Kraljice svih svetih, svetost svećeništva, redovništva, obitelji.

Čuvaj, o Majko Božje milosti, naše Bratstvo kao plodonosnu, trajno živuću granu svete Rimokatoličke crkve. Izmoli nam milost, o Majko Crkve, da iz dana u dan postajemo u Božjim rukama sve prikladnije i djelotvornije sredstvo za spas velikoga broja duša. A da bismo mogli spoznati da si Ti, o Djevice milostiva, čula naše molitve, pošalji nam mnoge radnike koje božanski Gospodar žetve poziva u svoju žetvu.

Udijeli nam konačno, Majko Vječnoga, Velikoga Svećenika, milost da djelujemo na obnovi katoličkoga svećeništva, a time i na sjaju Kristove svećeničke duše, da njenim zrakama osvijetljene mogu osobe, obitelji i narodi u konačnici doći do uspostave Njegova Kraljevstva.

Pouzdajući se da budemo apostoli Isusa i Marije, mi ti obećavamo, Ti Kraljice mučenika i ispovjedalaca, da ćemo do posljednjeg daha djelovati za obnovu svih stvari u Kristu, za širenje njegova Kraljevstva i za pripremu slavne pobjede Tvoga Žalosnoga i Bezgrešnoga Srca, o Marijo. Amen.

(Ecône, za blagdan Bezgrešnog Začeća Marijina, 8. prosinca 1984.)

Arhiva bloga

Glasnik: