Christus Rex

Pismo ravnatelja MI br. 13Zvanja po Bezgrješnoj

Dragi vitezovi Bezgrešne!

Pripadamo Bezgrešnoj, želimo izvršiti Njezinu volju, učiniti sve što je moguće da se njezine želje ispune. Ali koje su najdublje želje naše Nebeske Majke? Da svome Sinu dade što veću slavu (sv. Maksimilijan Kolbe rekao je: ,,ad maximam Dei gloriam - na najveću slavu Božju”), da bi spasio što više duša iz vatre pakla i poveo ih u nebo (vidi Njegove urgentne pozive u Lourdesu, La Saletteu, Fatimi itd.).

Međutim, postoji samo jedan način da se dade najveća slava Bogu, a to je kroz samu Gospodinovu Žrtvu na Križu koja se svakodnevno obnavlja na oltaru. Tu se samo po Kristu, s Kristom i u Kristu daje Presvetom Trojstvu svu čast i slavu. Isto tako postoji samo jedna mogućnost da se otkupe duše i da im se vrati Božji život, a to je po Krv Gospodinovoj koja se ulijeva u duše po kanalima sakramenata da bi ih se izbavilo iz zatvora istočnoga grijeha, da bi ih se očistilo od svake nečistoće, da bi ih se pročistilo i izliječilo od njihove duhovne gube, da bi ih se ispunilo svjetlošću i svim božanskim blagom.

Tko prema volji Gospodina Isusa Krista jedini na zemlji može izvršiti djelo otkupljenja, nastaviti davati Bogu svu slavu i prolijevati Kristovu Krv u duše? Svećenik. Stoga je svećeništvo ono što najviše zaokuplja Bezgrešno Srce Djevice Marije, toliko željno spasenja svoje siromašne, izgubljene djece. Najdublja želja naše Kraljice je da svom Sinu dade nastavljače Njegova djela spasenje, tako da bi kroz ta sredstva, prisno sjedinjena s Njezinim Sinom po svećeničkom pečatu, plamen Njegova Presvetoga Srca mogao gorjeti posvuda na zemlji: Put, Istina i Život.

Dobro znamo da je svaki kršćanin već po sakramentu Potvrde i zapovijedi ljubavi prema bližnjemu pozvan pomoći našemu Gospodinu za spasenje duša i proširenje Njegova Kraljevstva na zemlji. A također znamo da se to može učiniti samo ako se podvrgnemo Gospi kao sredstvo u Njezinim neokaljanim rukama tako da bi ona – Posrednica svih milosti – mogla u duše uliti milosti obraćenja i posvećenja. A budući da može dati milost dušama obično samo uz pomoć svojih sredstava, Ona utoliko želi da ih ima što više.

Međutim, sv. Maksimilijan je rekao da je razlika između dobroga katolika laika i svećenika ista kao i između neba i zemlje. Jer ako laici mogu biti sredstva stvarnih milosti, posebno milosti koje pripremaju duše i čine ih raspoloživima Istini i Životu, samo svećenik može dušama dati i vratiti posvetnu milost, život Božji, vječno Svjetlo, samoga Krista.

Koliko onda velika mora biti želja Blažene Djevice da bi se ti podjelitelji božanske milosti, Kristovi instrumenti „par excellence“, mogli svugdje umnožiti. Jer upravo po njima Ona može ispuniti svoje poslanje da Isusa dade svijetu, da posveti duše i pretvori ih u druge Kriste. Bez njih bi te duše za koje je toliko molila, toliko trpjela i žrtvovala svog Sina, te duše Njezine ljubljene djece izložile bi se opasnosti da budu vječno odvojene od svoje Majke, vječno proklete.

Zbog toga Ona želi izvršiti svoju službu Mediatrix svih milosti, posebno među velikodušnim dušama, u kojima Ona podiže zvanje, poziva ih u viši život s milostima svjetla i snage da bi prevladali oklijevanja i prepreke, također s nebrojenim milostima radi izravne pripreme za svećeništvo, sve do blagoslovljenoga trenutka kada će moći predstaviti ređenika svome Sinu koji će ga po biskupovim rukama zaista učiniti drugim sobom. Zaista, „Ako Djevica, Majka Božja, ljubi sve duše žarkom ljubavlju, ona ima naročitu naklonost prema svećenicima koji su živa slika Isusa Krista“ (Pio XI.).

Suština Vitezova Bezgrješne jest uložiti sve napore da bi joj pomogli obratiti i posvetiti duše. Sva obraćenja i posvećenja prolaze kroz svetu Misnu Žrtvu i sakramente koje može dati samo svećenik. Što će onda biti najplemenitija pomoć koju mi, njezini instrumenti, možemo donijeti našoj Kraljici? Da budemo Njezini instrumenti da bi se pobudila i potom očuvala zvanja!

Ona u Fatimi objašnjava zašto toliko duša odlazi u pakao: zato što nemaju nikoga da za njih moli i prikazuje žrtve jer Gospa ne pronalazi nikoga kroz čije bi molitve i žrtve mogla dati milosti obraćenja. Usporedno se možemo pitati:

Zašto je tako malo svećenika i redovnika, a još manje svetih svećenika i redovnika? Jer Bezgrešna ne može pronaći nikoga kroz čije bi molitve i žrtve mogla pobuditi, a zatim sačuvati zvanja!

Zbog toga je sv. Maksimilijan više puta inzistirao da vitezovi puno mole za svećenička i redovnička zvanja, objašnjavajući da po ovim posvećenim dušama Blažena Djevica može izliti nebrojene milosti na cijeli svijet.

Uputimo stoga naš hitni poziv našoj Majci koji je sveti Grignion tako divno izrazio u svojoj „gorućoj molitvi“, da izmoli od Presvetoga Trojstva, da bi ona mogla svijetu u opasnosti dati istinite i brojne „Isusove i Marijine apostole”. Mislim da se Immaculati ne može dati više radosti nego da se čini sve što je moguće za zvanja! Nadalje, izričita je volja našega Generalnoga poglavara, vrhovnog autoriteta MI-a tradicionalnoga obdržavanja, da svi vitezovi nastoje moliti sa žarom i postojanošću da po Bezgrješnoj zadobiju dobra i sveta svećenička i redovnička zvanja.

Za 2019. godinu predložena je odluka da živimo našu posvetu Bezgrješnoj te da na taj način budemo gorljiviji i stalniji instrumenti u njezinoj službi. Danas učimo da ne možemo biti bolji instrumenti u Njezinim rukama nego da joj pomognemo da donosi i oblikuje druge Kriste na zemlji, dobre i svete svećenike. To bi trebala biti prava molitvena oluja popraćena žrtvama koje bi svaki vitez trebao dati svojoj Kraljici u znak zahvalnosti za toliko primljenih milosti – a zar sve ove milosti nismo primili upravo preko svećenika?

Naravno, ne možemo vas na to prisiliti, jer osim svakodnevne strelovite molitve niste dužni činiti ništa drugo. Ali molim vas, poslušajte kroz ovo pismo samu Bezgrješnu koja vas poziva (Ona nam se uvijek obraća putem nadređenih, kao što je sv. Maksimilijan tako često ponavljao) da učinite za nju velike stvari, čak i najveće!

Stoga predlažemo svim vitezovima da tijekom ove godine ponavljaju najmanje tri puta dnevno zazive: ,,Gospodine, podari nam svećenika! Gospodine, podari nam svetih svećenika! Gospodine, podari nam puno svetih svećenika! Gospodine, podari nam puno svetih redovničkih zvanja! Po Mariji!“

Vitezovima koji žele učiniti više za nju, predlažemo da mole deseticu krunice ili čak cijelu krunicu za ove nakane, i to kroz cijelu godinu. Našoj Kraljici možemo također posvetiti mjesece svibanj i listopad na poseban način, s molitvama i žrtvama koje ćemo učiniti u Njenu čast, posebno za ovu nakanu. Na taj način ćemo se djelotvornije pripremiti za Njezinu pobjedu i ostvarenje Gospodinove vječne pobjede.

Blagoslivljajući vas svim srcem,

p. Karl Stehlin
Bajerze, 13. ožujka 2019.

Arhiva bloga

Časopis: