Christus Rex

Prava pobožnost prema Mariji


Sv. Ljudevit Montfortski jasno daje do znanja da je čitava svrha našega života ujediniti se s našim Gospodinom Isusom Kristom. Bog je želio od cijele vječnosti poslati Sina svoga za otkupljenje čovječanstva.

Naš Gospodin je "Put, Istina i Život." I "Nije nam dano drugo ime pod nebom pomoću kojega bismo se mogli spasiti, osim Isusovog imena."

Čovječanstvo je bilo potpuno izgubljeno prije dolaska našega Gospodina. Ako ljudi iz Staroga Zavjeta nisu vjerovali i nadali se da će doći Mesija, koji još nije bio otkriven i koga nisu osobno poznavali, nisu se mogli spasiti. Čak ni u Starom Zavjetu tada nije bilo spasenja izvan našega Gospodina Isusa Krista.

Od dolaska našega Gospodina, svaki se čovjek mora odlučiti ili stati uz Njega ili biti protiv Njega. Ne postoji treća mogućnost. Oni koji su izvan Njega u zabludi su, s ocem su laži, djeca su đavla. Ako smo s Gospodinom našim Isusom Kristom, sigurni smo, i nema druge sigurnosti za vrijeme i vječnost.

Ovdje slijedi ulomak iz Prave pobožnosti na ovu temu:

Nijedno drugo ime pod nebom nije nam dano kojim bismo se mogli spasiti, osim imena Isusova. Bog nije postavio drugi temelj našega spasenja, našega savršenstva ili naše slave, osim Isusa Krista. Svaka zgrada koja nije izgrađena na toj čvrstoj stijeni temelji se na pomičnom pijesku i sigurno će se oboriti prije ili kasnije. Svaki vjernik koji nije s Isusom sjedinjen, kao lozova mladica s panjem, otpast će, osušit se i neće biti ni za što drugo nego da se baci u vatru. Izvan Njega ne postoji ništa osim zablude, laži, bezakonja, besmisla, smrti i prokletstva. Ali ako smo u Isusu Kristu i Krist u nama, ne treba nam se bojati osude. Ni Anđeli s neba, ni ljudi na zemlji, ni đavli pakleni niti ikoje drugo stvorenje ne može nam nauditi; jer nas ne može rastaviti od ljubavi Božje, koja je u Isusu Kristu. Po Isusu Kristu, s Isusom Kristom, u Isusu Kristu, možemo sve učiniti. (Prava pobožnost prema Presvetoj Djevici Mariji, §61)

Dakle, vidite da sv. Ljudevit ima svoj pogled čvrsto usredotočen na našega Gospodina. On želi sačuvati zajedništvo s našim Gospodinom pod svaku cijenu. Ali koji je najbolji mogući način da se to postigne? Upravo kroz pravu pobožnost prema Mariji.


Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: