Christus Rex

Odredba Državnoga tajništva protiv tradicionalne Mise


B
log Rorate Caeli objavio je pismo prvog odjela vatikanskoga Državnog tajništva, Odjela za opće poslove, koji je tradicionalnu Misu izbacio iz vatikanske bazilike.Pismo je upućeno izvanrednome povjereniku Fabrike sv. Petra, vatikanskim kanonicima, u vezi s liturgijskim službama u bazilici.

Razlog odluke je „da bi se dalo više središnje mjesto slušanju Božje riječi i euharistijskome slavlje”, te „da bi se osiguralo ozračje razmatranja i liturgijskog dekora” za Mise koje se služe u bazilici.

Dokument potom napose „ukida sve privatno služene Mise u gornjemu dijelu bazilike”. „Sve Mise koje se služe u bazilici morat će biti koncelebracije”, u koje će biti uključeni svi misnici kako bi se omogućilo svima da sudjeluju. Koncelebracije će „liturgijski animirati čitači i pjevači”. Skupine hodočasnika u pratnji misnika moći će imati Misu u vatikanskim katakombama.

Konačno, Misa u „izvanrednom obliku", inače poznata kao tradicionalna Misa, prebacuje se u klementinsku kapelu u vatikanskoj kripti u 7, 7.30, 8 i 9 sati.

Ove odredbe će stupiti na snagu 22. ožujka ove godine. Čini se da priloženi faksimil dolazi od Državnog tajnika.

Urednik Rorate Caeli komentira: „Jedina utjeha je da je sićušna i zagušljiva klementinska kapela bez prozora najposebnije mjesto u cijeloj bazilici jer u njoj se nalazi glavna škrinja koja čuva moći samoga apostolskoga prvaka”.

Čini se da je vijest koju se isprva propitivalo, potvrđena. Ovo pokazuje kako je tradicionalna Misa onima koji su privrženi uz novu nepodnošljiva. Ne mogu podnijeti ono što im se čini prijekorom, a što danas privlači sve više vjernika i svećenika.

Bi li ovo mogao biti prvi plod istraživanja o tradicionalnoj Misi koje je provela Kongregacija za nauk vjere, čiji su rezultati sada u rukama Svete Stolice?

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: