Christus Rex

Duhovi u Marijinom svjetlu


C
rkveni naučitelji jasno uče koliko je silazak Duha Svetoga ključan za naše spasenje. Npr. sv. Bonaventura kaže: „Bez djelovanja Duha Svetoga u našim srcima, koji je ljubav Oca i Sina i koji nas dovodi k Ocu i Sinu, slanje Sina od Oca i čitavo otkupiteljsko djelo Sina beskorisno bi nas zaobišlo”.

Djelovanje Duha Svetoga otvara naša srca Kristovom otkupiteljskom djelu, dovodi u nas priljev božanskoga života, tj. sve milosti obraćenja i posvećenja. Važna Marijina uloga u poslanju Duha Svetoga već je u Svetomu pismu naznačena jasnim spominjanjem Njezine prisutnosti među apostolima na dan Duhova (Dj 1, 14).

Papa Pio XII. uči, da je Njezina gorljiva prošnja dovela do silaska Duha Svetoga (enciklika „Mystici Corporis“). Doista, ako su apostoli „ustrajali u jednodušnoj molitvi“, koliko je snažna morala biti prošnja Milosti pune, koju Crkva naziva „zagovornička svemoć“ i čijim se molitvama Bog nikada ne protivi?

U skladu s time Marija je bila „ispunjena Duhom Svetim“ više nego svi ostali zajedno. Ona sama je darove primila u izobilju, ali ne samo radi vlastitoga usavršavanja. Crkveni naučitelji govore da je Njezina vlastita punina milosti poput izvora s kojega se sve milosti Duha Svetoga prelijevaju na sve nas.

Npr. sveti Bernard piše: „Tko bi mogao reći da je bila neispunjena Ona koju anđeo pozdravlja kao ‘punu milosti’. I ne samo to, već uz to anđeo tvrdi da će Duh Sveti sići na Nju. Zar bi to bilo samo da Njoj donese obilje milosti?

Budući da je već primila Duha za sebe te je stoga bila puna milosti za sebe osobno, isti taj Duh trebao je sada sići na Nju i za nas, kako bi mogla postati preplavljena i prepuna milostima. Od tolike punine svi smo primili. Uostalom, Ona je naša posrednica.”

Otac Maksimilijan Kolbe pojašnjava ovu istinu: „Svaka milost plod je života Presvetoga Trojstva: Otac vječno rađa Sina, a Duh Sveti od Njih proizlazi. Na taj se način u svijet slijevaju sva savršenstva u svakome redu. Sva milost dolazi od Oca koji vječno rađa Sina, i to s obzirom na Sina. Duh Sveti, koji vječno proizlazi od Oca i Sina, tvori ovu milost u Bezgrješnoj i po Njoj oblikuje duše po uzoru na prvorođenoga Bogočovjeka. Stoga Duh Sveti ne šalje milosti, a Otac preko Sina i Duha ne ulijeva u dušu nikakav nadnaravni život, osim preko Posrednice svih milosti – Bezgrješne, uz Njezino dopuštenje, Njezinu suradnju. Ona prima sva blaga kao svoja vlastita i dijeli ih kome i u kojoj mjeri Ona sama želi.”

Tko god želi primiti darove Duha Svetoga, treba se sjetiti riječi sv. Ljudevita Marije Grigniona:

„Po Mariji i u Njoj proizveo je Duh Sveti svoje remek-djelo, Bogočovjeka. A proizvodi svaki dan i proizvodit će do konca svijeta predodređenike i udove otajstvenoga Tijela te božanske Glave. Zato, čim više u pojedinoj duši nalazi Mariju, svoju milu i nerazdruživu Zaručnicu, to postaje djelotvorniji i moćniji da u toj duši proizvede Isusa Krista, a tu dušu u Isusu Kristu.“ (Prava pobožnost prema Mariji br. 20).

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: