Christus Rex

Marijina neizmjernost prema sv. Bonaventuri


T
eško je shvatiti istinsku Marijinu veličinu. Ljudi često teže tome da je promatraju više u Njezinoj malenosti, u Njezinoj ljupkosti kao Majke Djeteta Isusa. Međutim, ova Djevica, tako prekrasna, tako ponizna, neizmjernija je od cijeloga svemira.

Da bismo razumjeli nešto od Marijine neizmjernosti, razmotrimo donekle onu Božju. On je izvan vremena, a ipak je stvorio vrijeme. On nema početak ni kraj, ali je stvorio svijet s početkom i krajem. On je Otac koji stvara život, On je Riječ rođena i utjelovljena, On je red i ljubav, stvarajući milost kako bi mogao sebe dati svojemu stvorenju i u njemu odražavati svoju neizmjernost. 

Sveti Bonaventura u Mariji vidi tri vrste neizmjernosti koje su slika ove neizmjernosti Božje: „Prva je neizmjernost Tvojega blaženoga krila, koje je obuhvatilo Onoga, koji je neizmjeran i beskrajan, a koga nebesa ni čitav svemir nisu sposobni obuhvatiti”. 

Doista, ako je neizmjerni Bog želio boraviti u Mariji, u Njezinom krilu, i zatvoriti se devet mjeseci u ovo djevičansko krilo, najprikladnije je stvoriti ju neizmjernom. Bog je učinio Mariju primjerenu svojemu bitku.

Ova Marijina neizmjernost vidljiva je u Njezinom Bezgrješnom Začeću, jer iako je stvorena u vremenu, ipak je začeta izvan vremena, prije početka. Zbog utjelovljenja neizmjernoga Boga, Marija je morala od početka odražavati tu neizmjernost.

Budući da je bila sposobna obuhvatiti svoga Boga, sada nas sve može obuhvatiti u svojem čistom duhovnom krilu.

Sv. Bonaventura ide dalje, kako bi razmatrao neizmjernost „Njenoga duha i Njenoga Srca; jer ako je Tvoje sveto krilo neizmjerno, koliko li je neizmjernije Tvoje djevičansko Srce!”. Uistinu, ako je Bog, koji je neizmjerno duhovan, odlučio uzeti tijelo svojega stvorenja da bi postao čovjekom, bilo je nužno da ova Zaručnica bude jednako neizmjerna srcem i duhom kako bi ga mogla obuhvatiti bez da ga, međutim, u potpunosti shvati.

Prema tome, u Mariji su Njezina inteligencija i volja stvorene kao neizmjerne kako bi zračile i odražavale božansku neizmjernost. Dakle Otac, koji vječno rađa Riječ, nastavlja u Mariji, u ovomu stvorenomu, ali unatoč tome neizmjernomu duhu, Njegov vječni čin rađanja.

Ova neizmjerna Marijina volja vraća sve Ocu, kao što je to vječna Riječ učinila Ocu. I ta beskrajna i neizmjerna ljubav Oca prema Sinu i Sina prema Ocu, ta ljubav koja je treća božanska osoba, također stvara u Mariji, u Njenom Srcu i u Njenoj duši, gotovo beskrajan odjek.

Dakle neizmjernost Trojstva koje prebiva u Njoj „zahtijeva, kaže sveti Bonaventura,da milost i ljubav koje je ispunjavaju budu neizmjerne”. Iz toga razloga je Mariju, koja je bila na pragu toga da u sebi obuhvati Tvorca milosti, anđeo Gabrijel pozdravio s ovim nazivom koji očituje Njenu neizmjernost: „Milosti puna”. Ona je jedinstvena u svojoj neizmjernosti.

Ova neizmjernost milosti stvorena je prvo za Boga, tako da bi ga mogla obuhvatiti, a zatim i za nas. Bog nam je dao svoga Sina jedinca i s Njim neizmjernost svojih milosti. Ona koja je neizmjernija od svih anđela, od svih svetaca... ta neizmjernost je naša Majka - Magna Mater („Velika Majka”).

Kakve li silne radosti! Obeshrabrenje ne može opstati nasuprot takvomu veličanstvu koje je dano ljudima. O neizmjerno velika Majko i Kraljice, ojačaj naše povjerenje u Tebe!

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: