Christus Rex

Kapela Gospe od dobroga uspjeha u Sloveniji


T
radicionalni apostolat u Zaklancu (blizu Ljubljane), koji je posvećen Gospi od dobroga uspjeha i koji vodi prijatelj Svećeničkoga bratstva sv. Pija X., vlč. Vidko Podržaj, u šesnaestoj godini svoga djelovanja otvorio je vrata kapele u mjestu Verd – Vrhnika. 

Naime, zbog sve većega interesa za Tradiciju i pomanjkanja prostora u Zaklancu, prošle godine nastala je ideja o najmu novoga prostora te uređenju i opremanju nove, veće kapele. Sve pripreme i radovi odvili su se u organizaciji vjernika Kapele Gospe od dobroga uspjeha prema uputama vlč. Podržaja te u suradnji s Bratstvom sv. Pija X. Pater Marko Tilošanec nam je u tu svrhu pribavio posvećeni oltarni kamen s moćima, za što smo mu od srca zahvalni te za njega i za njegov tradicionalni apostolat u Hrvatskoj molimo Božji, Marijin i Josipov blagoslov!

Tako je na božićno jutro 2020. Dijete Isus na veoma poseban način blagoslovilo i obdarilo svoje slovenske ovčice jer se je toga dana na Žrtvi tradicionalne sv. Mise Isus po prvi puta utjelovio na novome oltaru u Verdu.


Sveta Žrtva se nastavila u 2021. godini na redovnim sv. Misama koje u 8 h služi vlč. Podržaj. Djelo nije ostalo bez ploda jer se je redovno pohađanje nedjeljne sv. Mise značajno povećalo priključenjem novih vjernika.

Sjetite nas se ponekad u Vašim molitvama, da bi nas naša Božja zagovornica, Majka Marija, i dalje vodila na putu obnove Kristove Crkve te nas po uskome putu križa i dvijetisućljetne Tradicije privela u Nebo, gdje ćemo zajedno za svu vječnost slaviti trojedinoga Boga i svetu Obitelj – Isusa, Mariju i Josipa, sa svim anđelima i svecima!

CHRISTUS VINCIT! CHRISTUS REGNAT! CHRISTUS IMPERAT!

vlč. Vidko Podržaj
Vid Kočar

Arhiva bloga

Glasnik: