Christus Rex

Papa ustanovljuje službu kateheta


M
otuproprij pape Franje Antiquum ministerium, objavljen 11. svibnja 2021., a potpisan 10. svibnja, uspostavlja novu službu kateheta.Da bismo točno shvatili što je to, prvo moramo pogledati što pojam „službe“ danas znači i kako je uveden.

Vrlo općeniti pojam

Ovaj izraz se nekada odnosio na „sve funkcije svećenika, kao i djelatnosti i aktivnosti povezane s njegovom službom“. To je zapravo bio sinonim za pojam svećeništva.

Može ga se i pobliže odrediti da bi se označila određena funkcija ili njihov skup: služba u župi, služba oko oltara. To je značenje aktualno i danas.

Zbog toga se svećenika i općenito klerika često nazivalo službenikom: službenik oltara, liturgijski službenik.

Uvođenje određenoga značenja

Papa Pavao VI. u svom motupropriju Ministeria quaedam od 15. kolovoza 1972. pružio je ograničenije značenje izraza „služba“, reformirajući disciplinu nižih redova. Ova su četiri tradicionalna niža reda: vratar (ostijarij), čitač (lektor), egzorcist i akolit, bili sastavni dio koraka koji su vodili do svećeništva. Kao takve ih je primao svaki budući svećenik.

Ova je disciplina sačuvana u Tradiciji gdje se dalje nastavljaju – sada uz odobrenje Rima – podjeljivati ta četiri niža reda.

Reforma će ukinuti ove četiri funkcije kao dio sakramenta sv. reda – istodobno s ukidanjem subđakonata – te ih sve zamijeniti s dvije „službe“: lektorom i akolitom.

Oni odgovaraju službi riječi i oltara. Papa Pavao VI. izričito uvodi izraz službe koji zamjenjuje izraz „nižih redova“. On uz to odmah dodaje da se posljedično njihova podjela ne bi trebala nazivati „ređenjem“, već „uvođenjem“.

Stoga se novo i specifično značenje službe odnosi na stabilnu funkciju, uspostavljenu u Crkvi s točno određenom svrhom, koja je trajno povjerena laicima. Treba dodati da je Pavao VI. službe pridržao muškarcima, ali ih je Franjo otvorio za žene.

Služba kateheta

Kao što motuproprij Antiquum ministerium ističe, mogućnost uspostave novih službi već je zapisana u tekstu Pavla VI. Ministeria quedam, koji navodi kao primjer upravo službu „kateheta“. Stoga nova služba koju je ustanovio papa Franjo ima ista svojstva kao i ona koja već postoje.

Jasno je da Crkva nije čekala na ovaj motuproprij da povjeri zadaću katehete laicima, niti je Drugi vatikanski „postao svjestan“ važnosti ove funkcije, kao što neki misle.

Dati naziv i ustanovu položaju koji već postoji, zašto ne? No, unutarnja logika stvaranja ovih službi, kao što je gore izloženo, suptilna je i temelji se na iskrivljenom pogledu na svećeništvo.

Poslužitelji na misi koji izvršavaju funkciju nižih redova lektora i akolita, primaju jednokratno ovlaštenje da izvrše ulogu dodijeljenu kleru. Ustanova službi lektora i akolita daje laicima trajnu moć da tijekom mise djelomično zamjene kler.

Kateheti koji pomažu svećeniku zbog nedostatka klera ili iz jezičnih razloga, posebno u misijskim zemljama, primaju od biskupa putem svećenika privremeno ovlaštenje da sudjeluju u učiteljskom poslanju Crkve. Ustanova službe kateheta daje laicima trajnu ulogu koja prirodno pripada kleru.

Kao što je Pavao VI. već rekao i kako Franjo ponavlja pozivajući se na Lumen gentium, konstituciju o Crkvi Drugog vatikanskog sabora, u pitanju je razlika „sveopćeg svećeništva vjernika i ministerijalnog ili hijerarhijskog svećeništva“. Suštinska razlika između svetih redova i sveopćeg svećeništva nestaje.

Sakrament svetoga reda tako se postupno dijeli između klera i laika, između svećenika i vjernika. 

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: