Christus Rex

Kardinal Cupich ograničava upotrebu tradicionalnog misala


K
ardinal Blase Cupich izdao je novu uredbu za Čikašku nadbiskupiju kojom ograničava služenje Tradicionalne Mise i drugih sakramenata prema liturgijskim knjigama korištenim prije Drugoga vatikanskoga sabora.
Prema odluci koja će stupiti na snagu 25. siječnja svećenici, đakoni i i drugi zaređeni službenici koji žele služiti „stari obred“, moraju napismeno podnijeti zahtjev kardinalu, izjavljujući da pristaju na nove odredbe.

Ove odredbe propisuju da se u obred Tradicionalne Mise moraju uvrstiti čitanja Svetoga pisma na narodnome jeziku, koristeći službeni prijevod Biskupske konferencije Sjedinjenih Američkih Država.

K tome, Mise se ne mogu služiti u župnoj crkvi, osim ako se Nadbiskup i Vatikan ne usuglase da će dati izuzeće.

Nove odredbe također zabranjuju služenje Tradicionalne Mise na prvu nedjelju u mjesecu, na Božić, tijekom Vazmenog trodnevlja, na uskrsnu nedjelju i na nedjelju Duhova.

Temeljem motuproprija Traditiones Custodes pape Franje, ova uredba Čikaške nadbiskupije objavljena je 27. prosinca, o čemu je prvi izvijestio Vatican News.

Nova pravila u Chicagu odražavaju ona izložena u dokumentu kojim se pojašnjava proglas pape Franje od 18. prosinca, a kojeg je izdala Kongregacija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, zadužena za liturgijska pitanja. Ona su također potaknuta odredbama uvedenim u Rimskoj biskupiji, s time da su potonje još gore.

„Namjera mi je potaknuti vas izdavanjem ove uredbe da promislite o dužnosti koju imamo prema našem narodu u ovome vremenu euharistijske obnove, ponovno otkrivajući vrijednost liturgijskih reformi u obredima koje nam je donio Drugi vatikanski“ – napisao je kardinal Cupich u popratnom pismu upućenom svećenicima, kako javlja Vatican News.

Dokument kojeg je izdao Vatikan, a u kojem se pojašnjava proglas Traditiones custodes, ističe kako je njegova namjera „ponovna uspostava rimskog obreda u cijeloj Crkvi – kao jedinstvene i istovjetne molitve koja izražava njezino jedinstvo – prema liturgijskim knjigama koje su, u skladu s odredbama Drugoga vatikanskoga sabora i tradicijom Crkve, objavili pape sv. Pavao VI. i sv. Ivan Pavao II.“

U dokumentu s obrazloženjem stoji da Traditionis custodes propisuje da se sakramenti ne mogu podjeljivati korištenjem Rimskog obrednika i Pontifikala, izdanih prije reformi Drugog vatikanskog.

Pontifikal sadržava obrede i ceremonije koje u pravilu vrše biskupi, a u Rimskom obredniku nalaze se  obredi podjeljivanja sakramenata.

Pokušaj zatiranja Tradicionalne Mise na određene dane – prve nedjelje u mjesecu, na Božić, tijekom Vazmenog trodnevlja, na Uskrs i na nedjelju Duhova – naročito je odbojan. Stoga je razumno postaviti dva pitanja: koja je svrha ovakve zabrane? I tko će biti sljedeći biskup koji će dodatno ograničiti dane na koje je dopušteno služiti Tridentsku Misu?

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: