Christus Rex

Franjo mijenja ustroj Kongregacije za nauk vjere


P
apa Franjo reorganizirao je nutarnji ustroj Kongregacije za nauk vjere (CDF), poznatije prije 1965. kao Kongregacija Svetog oficija – modifikacija koja se čini jednom od posljednjih faza tekuće reforme Rimske kurije.
U motupropriju od 14. veljače Papa je centralizirao funkcije CDF-a, ograničavajući ga na dva odjeljka: doktrinarni i disciplinarni.

Dikasterij je prije ove reforme uključivao i treći odjeljak, koji se bavio slučajevima ženidbe povezanih s „povlasticom vjere“ ili „pavlovskom povlasticom“. S ovim motuproprijem pod nazivom Fidem servare, potonji će se od sada baviti doktrinarnim dijelom. Restrukturiranje stupa na snagu odmah.

Papa Franjo objašnjava da su promjene u organizaciji CDF-a napravljene „uzimajući u obzir iskustvo koje je Kongregacija stekla u različitim područjima rada te potrebu da joj se dâ pristup koji je prilagođeniji obavljanju njezinih vlastitih funkcija“.

Ova reorganizacija je još jedan korak u preustroju Kurije od strane pape Franje, što je posljednjih mjeseci uključivalo i zamjenu nekoliko visokih dužnosnika. Prefekt CDF-a, kardinal Luis Ladaria, koji će u travnju navršiti 78 godina, također bi trebao biti zamijenjen tijekom godine.

Ova nova reforma u skladu je s ranijom odlukom pape Franje da okonča papinsko povjerenstvo Ecclesia Dei.

U siječnju 2019. godine su zadaće povjerenstva Ecclesia Dei – koja je bila osnovana motuproprijem istog naziva, a koje je bilo odgovorno za olakšavanje reintegracije tradicionalnih zajednica povezanih s tridentskim obredom – predane doktrinarnom dijelu CDF-a. Povjerenstvo je već bilo integrirano u CDF od 2009. godine.

Zadaća Kongregacije u pogledu vjere

„‘Čuvati vjeru’ (usp. 2 Tim. 4,7) glavna je zadaća kao i konačni kriterij koji treba slijediti u životu Crkve“, napisao je Franjo u motupropriju od 14. veljače.

„Kongregacija za nauk vjere obavlja ovu važnu zadaću, preuzimajući i doktrinarnu i disciplinarnu nadležnost, koju su joj dodijelili moji časni prethodnici“, nastavlja.

Jedan od tih zadataka je ispitati „spise i mišljenja koja se čine problematičnima za vjeru“, ne osuđujući više zabludu koja truje stado kao što je to činio Sveti oficij, nego „promičući dijalog s njihovim počiniteljima i predlaganjem odgovarajućih lijekova“. Znamo što ova formula krije u razočaranjima i odugovlačenjima koja su od Koncila dopustila zabludama da učine pustoš.

Disciplinski odjel nastavit će se baviti deliktima koji su rezervirani za Kongregaciju i kojima se ona bavi kroz jurisdikciju Vrhovnog apostolskog suda koji je ondje osnovan. On je odgovoran za pripremu i razradu postupaka predviđenih kanonskim normama kako bi Kongregacija mogla promicati ispravno provođenje pravde u odnosu na delicta graviora, odnosno najteže zločine. To je u osnovi zlostavljanje.

Taj je postupak uveden pod Ivanom Pavlom II. na poticaj kardinala Ratzingera, kako bi se nadoknadila nedostatnost novog Zakonika kanonskog prava po tom pitanju. Zakonik je u tom pogledu također izmijenjen reformom koja je stupila na snagu prošlog prosinca.

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Glasnik: