Christus Rex

Tradicionalne katoličke propovijedi


U
z kanal na servisu Soundcloud, u pretkorizmenom vremenu pokrenut je i posebni kanal na Youtube na kojemu će se objavljivati propovijedi, nagovori, kateheze i predavanja iz kapela Svećeničkog bratstva sv. Pija X. iz Hrvatske.Pozivamo vas da se pretplatite na kanal da biste mogli redovito pratiti sadržaje koji će se u budućnosti objavljivati.Uz hrvatski kanal na kojemu će se objavljivati propovijedi iz kapela Svećeničkog bratstva, preporučamo i kanale Azijskog distrikta i Bogoslovije u Zaitzkofenu na kojemu možete redovito pratiti propovijedi svećenika Bratstva na engleskome ili njemačkome.Arhiva bloga

Glasnik: