Christus Rex

Službeno priopćenje Generalnog poglavara članovima FSSPX-a (28. lipnja 2016.)


Službeno priopćenje Generalnog poglavara svim članovima Svećeničkog bratstva sv. Pija X. na zaključku sastanka visokih poglavara u Anzèreu (Valais), 28. lipnja 2016. godine.

Nakon sastanka poglavara Svećeničkog bratstva sv. Pija X., uz izjavu koju je dao 29. lipnja 2016. tijekom svećeničkih ređenja u Ecôneu, biskup Bernard Fellay se dan ranije obratio svećenicima priopćenjem koje je službeno objavljeno na DICI, web-stranici Bratstva.

Priopćenje Generalnog poglavara:

Na slavu Božju,
na čast našega Gospodina Isusa Krista i Njegove Presvete Majke,
za naše spasenje.

Svećeničko bratstvo sv. Pija X. u sadašnjem stanju ozbiljne nužde koje mu daje pravo i dužnost da pruža duhovnu pomoć dušama koje mu se obraćaju ne traži u prvom redu kanonsko priznanje, na koje kao katoličko djelo ima pravo. Rješenje nije samo pravne naravi, već ovisi o doktrinarnoj poziciji koju je nužno izraziti.

Kad je sveti Pio X. osudio modernizam, cijeli argument enciklike Pascendi sveo je na jedno osnovni načelo: neovisnost. Današnji svijet ulaže sve svoje napore ne bi li promijenio os oko koje se mora okretati. Katolicima, kao i onima koji to nisu, jasno je da ta os više nije križ. Sada je to čovjek, kako je rekao Pavao VI. (vidi Završni govor Drugog vatikanskog sabora od 7. prosinca 1965.).

Prema njemu se danas svijet okreće oko definitivno uspostavljene osi: ljudskog dostojanstva, svijesti čovjeka i slobode. Suvremeni čovjek postoji samo radi sebe. Čovjek je kralj svemira. On je svrgnuo Krista. Čovjek uzdiže svoju autonomnu, neovisnu svijest do točke razaranja čak i samih osnova obitelji i braka.

Svećeničko bratstvo sv. Pija X. oduvijek se suprotstavljalo tom projektu dekonstrukcije svijeta, kako političkog društva, tako i Crkve.

Kako bi popravio ovaj sveopći nered, naš je dobri Gospodin podigao čovjeka, kršćanina, svećenika, biskupa. Što je on učinio? Osnovao je bratstvo – hijerarhijsko bratstvo – čije načelo i cilj predstavlja upravo onaj protuotrov potreban za uređenje ovog sveopćeg nereda: sakrament svetog reda. Svrha Svećeničkog bratstva sv. Pija X. i dalje je ne samo stvarni lijek za krizu, već i spasenje svih onih koji surađuju s njime. Bratstvo će odlučno čuvati doktrinarne, teološke i društvene istine, utemeljene na Križu Isusa Krista, na Njegovom Kraljevanju, na Njegovoj žrtvi i na Njegovom svećenstvu, načelu svega reda i sve milosti. Nadbiskup Marcel Lefebvre borio se cijeli svoj život za trijumf ovih fundamentalnih istina. U ovom času naša je obveza udvostručiti naše napore i pojačati tu istu borbu na istim načelima.

Mi nismo „koncilaši“: jer oni niječu da je Kristov križ os oko koje se vrti svijet; niti smo disidenti koji odbacuju društvenu narav Crkve. Mi smo Bratstvo svećenika Isusa Krista, Katoličke crkve.

Je li ovo uistinu trenutak za opću obnovu Crkve? Božja Providnost ne napušta svoju Crkvu, čija je glava papa, namjesnik Isusa Krista. Stoga će neosporan znak ove obnove biti izričita volja rimskog prvosvećenika da osigura sredstva za ponovnu uspostavu svećeničkog reda, vjere, i Tradicije, znak koji će, štoviše, biti jamstvo potrebnog jedinstva obitelji Tradicije.

Christus regnat,
Christus imperat,
Deo gratias,
Amen.

+ Bernard Fellay
Anzère, 28. lipnja 2016.,
uoči blagdana svetih Petra i Pavla

Arhiva bloga

Glasnik: