Christus Rex

Razmatranje otajstava Krunice


Blažena Djevica Marija je u svojim ukazanjima u Fatimi pozvala na pobožnost Njezinu Bezgrješnom Srcu, koju ostvarujemo na poseban način pobožnošću pet prvih subota. Kao sastavni dio i uvjet za ispunjenje ove pobožnosti – uz koju je Gospa povezala veliko obećanje da će onome tko ga obavi biti na pomoći u smrtnome času – dolaze molitva Krunice, ispovijed, sveta pričest i četvrtsatno razmatranje o otajstvima Krunice. Molitvu Krunice i razmatranje valja izvršiti na sam dan prve subote, a pričest se po svećenikovu dopuštenju može obaviti u nedjelju (tko nema objektivne mogućnosti primiti pričest na samu prvu subotu), dok se ispovijed može izvršiti 8 dana prije ili nakon prve subote. U nastavku donosimo objašnjenje u čemu se sastoji razmatranje otajstava Krunice i kako ga vršiti.

Ponajprije je važno da se na početku razmatranja stavimo u Božju prisutnost. Bog je uvijek prisutan, no mi smo često zaokupljeni drugim stvarima i zaboravljamo Boga, koji je stalno s nama i koji je čak prisutan u našoj duši ako smo u stanju milosti, tj. ako smo slobodni od teškoga grijeha. Staviti se u Božju prisutnost znači da si već na početku molitve posvijestimo da je Bog tu, da nas on sada vidi i čuje, da je On s nama i da nas prati.

Kod razmatranja otajstava Krunice stavljamo se u mislima, s pomoću mašte, u situaciju svakoga otajstva koje razmatramo. Tako kod prvoga radosnoga otajstva mislimo na arkanđela Gabrijela kako ulazi u kuću u kojoj je živjela Marija sa svojim roditeljima, sv. Anom i Joakimom. Kako se anđeo naklanja pred Marijom, kako je pozdravlja riječima: ,,Blagoslovljena si, Marijo. Našla si milost kod Boga“. Kako Mariji naviješta da će začeti obećanoga Mesiju itd., i kako Marija izgovara riječi: ,,Neka mi bude po riječi tvojoj“ i potom po Duhu Svetomu zače Sina Božjega.

Potom se služimo razumom da bismo razmislili o događajima. Primjerice: što se tu događa? Kakve to ima veze s mojim životom, sa životom moje obitelji? Zašto Bog tako djeluje?

Nakon toga upotrebljavamo i volju te stvaramo odluke naše volje. Primjerice: želim nasljedovati Majku Božju i zato ću se potruditi učiniti jedno djelo ljubavi prema bližnjemu. Želim nasljedovati Dijete Isusa u duhu siromaštva.

Da bismo mogli dobro razmatrati otajstva Krunice, treba svako malo ponovno čitati tekstove sv. Pisma koji govore o tim otajstvima. 15 otajstava Krunice su kratki sažetak cijeloga otkupiteljskoga djela, od začeća Sina Božjega po Mariji do Njegova uskrsnuća. Zato nema nakon sv. Mise nijedne molitve koja bi bila prikladnija da sačuva našu vjeru, da je učvrsti i produbi. Molitva Krunice zato treba, koliko je to više moguće, biti sastavni dio dana u životu svakoga kršćanina.


Izvor: fsspx.de

Arhiva bloga

Glasnik: