Christus Rex

Kratki katekizam o Fatimi: pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu (IV.)


Nakon prvoga, drugoga i trećega dijela, donosimo nastavak iz knjižice Kratki katekizam o Fatimi, objavljene uoči ovogodišnjeg hodočašća Svećeničkog bratstva u Fatimu.

24. Zašto je pobožnost Mariji potrebna svakoj krštenoj osobi?

Pobožnost Mariji potrebna je krštenoj osobi jer krštenjem postajemo članovi (otajstvenoga tijela) Isusa Krista te ga moramo nasljedovati. A Krist je poštovao Mariju, pokoravao joj se kao svojoj majci i učinio je Kraljicom nad svojim Kraljevstvom. Zato je moramo i mi častiti, pokoravati joj se kao našoj Majci i služiti joj kao našoj Kraljici.

25. Kako vršimo pobožnost zadovoljštine Bezgrješnome Srcu Marijinu?

Tu pobožnost vršimo poglavito putem pet prvih subota, moleći Krunicu svaki dan i noseći škapular te nakanom da činimo zadovoljštinu Bezgrješnome Srcu u svim našim djelima i trpljenjima.

26. U čemu se sastoji pobožnost pet prvih subota?

Pet prvih subota sastoje se u četiri stvari:
1) Ispovijed u razdoblju od 8 dana (prije ili poslije prve subote)
2) Pričest zadovoljštine na prvu subotu
3) Molitva pet desetica Krunice
4) Razmatranje o otajstvima Krunice od 15 minuta u Gospinoj prisutnosti

Trebamo znati da je uz tu pobožnost vezano nevjerojatno Gospino obećanje sestri Luciji: ,,Obećavam da ću im biti u pomoći na smrtnome času sa svim milostima potrebnima za spasenje njihovih duša”.

27. Kako se pobožnošću pet prvih subota čini zadovoljština Bezgrješnome Srcu?

Gospa je tražila pet prvih subota da bismo učinili zadovoljštinu za pet grijeha koji se čine protiv Njezina Bezgrješnog Srca:
1) Za hule počinjene protiv Njezina Bezgrješnog Začeća
2) Za hule počinjene protiv Njezina vazda djevičanstva
3) Za hule počinjene protiv Njezina božanskog materinstva
4) Za hule onih koji nastoje sijati ravnodušnost, prijezir ili mržnju prema Mariji u srcima djece
5) Za hule koje čine oni koji je obeščašćuju u Njezinim slikama.

28. Kako se dnevnom molitvom Krunice čini zadovoljština Bezgrješnome Srcu Marijinu?

Dnevnom molitvom Krunice čini se zadovoljština Bezgrješnome Srcu Marijinu jer je Ona u Fatimi tražila da Crkva dnevno moli Krunicu za spasenje duša. Zato je to čin poslušnosti prema Mariji. Nadalje, pobožnom molitvom Krunice učimo se mrziti i nadvladavati naše grijehe te ljubiti i nasljedovati Krista.

29. Što označuje nošenje škapulara?

Nošenjem škapulara pokazujemo svijetu znak naše katoličke vjere, pokazujemo Bogu znak naše pobožnosti prema Gospi, a to je i sakramentalni znak Njezina obećanja da će nam pomoći sada i na času naše smrti. Trebamo se također sjetiti obećanja povezanog sa škapularom da nitko tko nosi škapular neće  propasti u vječnoj vatri pakla. Po Marijinu zagovoru, duše će primiti pomoć milosti da vrše djela vjere, ljubavi i nade potrebna za spasenje. 

30. Postoji li još neka posebna pobožnost Bezgrješnom Srcu Marijinu u svrhu naknade?

Iako je svako pobožno djelo učinjeno s nakanom vršenja naknade Bezgrješnom Srcu Marijinu čin pobožnosti Mariji u svrhu naknade, postoje dva koja su posebno važna:
a) Posvećenje doma Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrješnom Srcu Marijinu i
b) potpuno osobno posvećenje Isusu Kristu po Mariji kao njezin sluga po metodi sv. Ljudevita Montfortskog.

31. Kako posvećujemo naše domove Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrješnom Srcu Marijinu?
Posvećenje doma Presvetom Srcu Isusovu i Bezgrješnom Srcu Marijinu je pobožnost koju je promicalo četiri papa 20. stoljeća i sastoji se od toga da svećenik predsjeda nad ceremonijom posvećenja doma. Za ceremoniju se treba pripremati tri dana molitvom i uključuje ustoličenje slika Presvetog Srca Isusova i Bezgrješnog Srca Marijina u nečijem domu.

32. Što moramo činiti da bi se pripremili za pobjedu Bezgrješnog Srca Marijina?
Da bi se pripremili za pobjedu Bezgrješnog Srca Marijina trebamo sami sebe posvetiti Mariji Bezgrješnoj i postati vitez Vojske Bezgrješne. 

Arhiva bloga

Glasnik: