Christus Rex

Čin posvete Rusije Bezgrješnome Srcu Marijinu


P
rostrti pred podnožjem Tvoga prijestolja milosti, o Kraljice Presvete Krunice, prisjećamo se zahtjeva koje si izrazila kada si došla da nas pohodiš na ovoj zemlji u Fatimi.
Odvratni grijesi svijeta, progoni usmjereni protiv Crkve Isusa Krista, štoviše – otpadništvo kršćanskih naroda i duša, zanemarivanje Tvoga majčinstva milosti od velikoga mnoštva, preplavljuju tvoje Žalosno i Bezgrešno Srce, tako sjedinjeno u Njegovoj Supatnji s patnjama Presvetoga Srca Tvoga božanskog Sina.

Da bismo nadoknadili za tolika zlodjela, tražila si da se uspostavi pobožnost zadovoljštine Tvome Bezgrješnom Srcu; a da bi se zaustavile božanske kazne koje si prorekla, Ti si kao glasnik Svevišnjega zatražila od Namjesnika Isusa Krista, ujedinjenog sa svim biskupima svijeta, posvećenje Rusije Tvojem Bezgrješnom Srcu.

Na ovaj blagdan Navještenja koji je Rimski Prvosvećenik odabrao da bi, združen sa svim biskupima i svećenicima svijeta, svečano posvetio Tvome Bezgrješnome Srcu „svoju osobu, Crkvu i cijelo čovječanstvo, posebno Rusiju i Ukrajinu“, želimo naše glasove pridružiti molitvi koja se uzdiže do Tvoje majčinske moći.

Udostoj se dakle, o Majko Božja, prihvatiti svečani čin zadovoljštine koji prikazujemo Tvome Bezgrješnome Srcu za sve uvrede kojima ga, zajedno s Presvetim Srcem Isusovim, preplavljuju grešnici i bezbožnici.

Usto predajemo, izručujemo i posvećujemo, koliko je to u našoj moći, Rusiju Tvome Bezgrješnom Srcu: molimo Te da u svom majčinskom milosrđu uzmeš ovaj narod pod svoju moćnu zaštitu, da ga učiniš svojim područjem u kojemu vladaš kao Kraljica, da ga učiniš odabranom i blagoslovljenom zemljom. Molimo Te da ovaj narod upokoriš tako da bi postao novo kraljevstvo za Gospodina našega Isusa Krista, nova baština za Njegovo slatko žezlo i da bi se povratio iz svog starog raskola u jedinstvo jedinoga stada Vječnoga Pastira te se tako podvrgnuo Namjesniku Tvoga božanskog Sina, postao gorljivim apostolom društvene vladavine našega Gospodina Isusa Krista nad svim narodima na zemlji.

Molimo Te nadalje, o Majko milosrđa, da ovim blistavim čudom svojeg svemoćnog zagovora svijetu očituješ istinu Tvog sveopćeg posredništva milosti. Udostoj se konačno, o Kraljice mira, donijeti svijetu mir koji svijet ne može dati, mir oružja i mir duša, Kristov mir u Kraljevstvu Kristovu i Kraljevstvo Kristovo po vladavini tvojeg Bezgrješnog Srca, o Marijo. Amen.

(Prijedlog molitve za sudjelovanje u činu posvete Rusije Bezgrješnome Srcu Marijinu u kapelama Svećeničkog bratstva sv. Pija X. za blagdan Blagovijesti 2022., na temelju posvetne molitve nadbiskupa Lefebvrea iz 1987. god. u Fatimi)

Arhiva bloga

Glasnik: