Christus Rex

Papa o svećeništvu za žene: „Ta su vrata zatvorena“Rio de Janeiro (KNA/pius.info) Žene po riječima pape Franje ni u budućnosti ne smiju postati svećenicama Katoličke Crkve: „Ta su vrata zatvorena“, rekao je u ponedjeljak na povratku iz Brazila pred novinarima.

Ivan je Pavao II. (1978.-2005.) ovo pitanje odlučio „u konačnom obliku“. Istodobno je Franjo zahtijevao jače sudjelovanje žena u Katoličkoj Crkvi. Žene se ne smiju svesti samo na svoju ulogu kao majke, dodao je.

Nije samo riječ o tome da žene postanu katehistice i predsjednice humanitarnih zaklada. Treba ići dalje i razviti „duboku teologiju žene“, dodao je Papa.
 Na pitanje o otvaranju đakonata i za žene, Papa nije odgovorio.

Franjo se sa svojim izjavama pozvao na papinsko pismo „Ordinatio sacerdotalis“ iz 1994.godine u kojem je Ivan Pavao II. isključio svećeničko ređenje žena u Katoličkoj Crkvi. On je to obrazložio time da je Isus samo muškarce imenovao apostolima, kao i crkvenom Tradicijom.


Komentar:

Ugodno je pojašnjenje Sv. Oca s obzirom na beskonačnu diskusiju, poglavito u Europi i u Njemačkoj, o „svećeničkoj službi za žene“. Mnogi su teolozi kao i biskupi nakon izbora pape Franje opet oćutjeli jutarnji zrak za izmjenu obvezujućih crkvenih izjava.

Izjava da se žene ne smiju svesti na svoju ulogu kao majke, čini se, pretpostavlja da je majčinstvo nešto manje vrijedno, a nasuprot tomu postoji nešto više. Naravno, nijedna žena nije samo majka, ali za većinu se žena u majčinstvu ispunja njihovo naravno određenje. A za nadnaravno određenje žene „jače sudjelovanje“ u Crkvi zacijelo nije nužno. Nužna je, pak, osobna svetost, a za to je možda suradnja u crkvenim gremijima prije smetnja.

Arhiva bloga

Glasnik: