Christus Rex

I kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao…U veličanstvenom intervjuu koji je mons. Fellay dao obavijesnoj agenciji DICI-a nalazi se nekoliko citata koje u ovim svetim danima zbilja valja staviti na srce svakom kršćaninu, a osobito našoj braći tradicionalistima, kao i svatko sebi samomu. Nakon svih opomena o dramatičnosti situacije i možda početku onih strašnih vremena o kojima izvješćuje Sveto Pismo, oci i naučitelji Crkve, nikada ne smijemo zaboraviti da je naš put - put ljubavi.

Prisjetimo se još jedanput ovih riječi Generalnog poglavara Svećeničkog Bratstva svetog Pija X.:

„Ali vjera, o kojoj govor sveti Pavao i Sveto pismo, jest oblikovana vjera, drugim riječima, vjera koja je prožeta ljubavlju. Ljubav daje vjeri oblik. Ljubav je Božja ljubav i time ljubav prema bližnjemu.

Stoga je posrijedi vjera, koja se posvećuje bližnjemu, koji se očito nalazi u zabludi, te ga upućuje na istinu. A to na način da kršćanin po ovim opomenama može sijati vjeru, nekoga preporoditi u vjeri, voditi dušu k istini. Stoga to nije ogorčena revnost; to je štoviše vjera ugrijana ljubavlju.“

Uz obilje blagoslova u ovim svetim danima stavljamo Vam na srce Hvalospjev ljubavi svetoga Pavla:
Hvalospjev ljubavi (1 Kor 13)

    Kad bih sve jezike ljudske govorio i anđeoske,
    a ljubavi ne bih imao,
    bio bih mjed što ječi
    ili cimbal što zveči.2Kad bih imao dar prorokovanja
    i znao sva otajstva
    i sve spoznanje;
    i kad bih imao svu vjeru
    da bih i gore premještao,
    a ljubavi ne bih imao - ništa sam!3I kad bih razdao sav svoj imutak
    i kad bih predao tijelo svoje da se sažeže,
    a ljubavi ne bih imao -
    ništa mi ne bi koristilo.4Ljubav je velikodušna,
    dobrostiva je ljubav,
    ne zavidi,
    ljubav se ne hvasta,
    ne nadima se;5nije nepristojna,
    ne traži svoje,
    nije razdražljiva,
    ne pamti zlo;6ne raduje se nepravdi,
    a raduje se istini;7sve pokriva, sve vjeruje,
    svemu se nada, sve podnosi.8Ljubav nikad ne prestaje.
    Prorokovanja? Uminut će.
    Jezici? Umuknut će.
    Spoznanje? Uminut će.9Jer djelomično je naše spoznanje,
    i djelomično prorokovanje.10A kada dođe ono savršeno,
    uminut će ovo djelomično.11Kad bijah nejače,
    govorah kao nejače,
    mišljah kao nejače,
    rasuđivah kao nejače.
    A kad postadoh zreo čovjek,
    odbacih ono nejačko.12Doista, sada gledamo kroza zrcalo,
    u zagonetki,
    a tada - licem u lice!
    Sada spoznajem djelomično,
    a tada ću spoznati savršeno,
    kao što sam i spoznat!13A sada: ostaju vjera, ufanje i ljubav
    - to troje -
    ali najveća je među njima ljubav.

Arhiva bloga

Glasnik: