Christus Rex

Semper infideles (IV.)- ,,nažalost, nakon prosvjetiteljstva mi smo se okrenuli obrambenjaštvu (umjesto da smo bili promotori kulture)’’
- ,,[potrebna] promjena mentaliteta – od paternalističkog i klerikalnog prema ekleziologiji zajedništva’’
- Pavao VI. - ,,osoba koja je voljela svoje vrijeme’’
- Rahner za vrijeme koncila ,,mnoge pridobivao za novu sliku Crkve’’ (danas je on mrtav – ne može mu se ništa dogoditi, pa je to slobodno reći)
- ,,odbacivanje zidova koji postaju nepotrebni’’
- danas nije prikladno vrijeme za ponovno izdavanje Holandskog katekizma kod nas (tako su joj rekli), što bi svakako trebalo učiniti, ali ako vi kao studenti uputite peticiju izdavačkoj kući, možda se odluče izdati

(studentske bilješke s predavanja)

,,Nakon ovih smjernica gore spomenuti autor ističe nekoliko kreativnih elemenata koji na temelju njegova iskustva mogu biti vrlo plodonosni u misama s mladima. Ovdje ćemo ih navesti iako smo svjesni da oni pretpostavljaju određene senzibilnosti, sposobnosti i iskustva kod samog predvoditelja Euharistije. Ti su elementi prema Michaelu Schweigeru: a) hrabrost za druge oblike propovijedi osim monološke, a to je, primjerice, dobro pripremljena dijaloška propovijed između celebranta te jednog ili više mladih ili propovijed u obliku intervjua u kojemu imaju mogućnost doći do riječi različite kategorije vjernika; b) hrabrost za primjeren scenski izraz koji upravo mladi znaju u liturgiji izvesti veoma dobro i doživjeti veoma duboko, ali i obogatiti sve ostale sudionike euharistijskog slavlja; c) hrabrost za prikladan, dobro uvježban i dobro uveden liturgijski ples koji pomaže u dubljem razumijevanju slavljenog otajstva i pridonosi stvaranju međusobnog zajedništva; d) hrabrost za šutnju, za trenutke tišine koji se ugrađuju u slavlje, a koji pomažu produbljivanju onoga što se doživljava i slavi.

S obzirom na samog predvoditelja euharistijskog slavlja s mladima, treba reći da mladima nije važno da on bude «trendy», nego prije svega da bude autentičan tako da sudionici mogu osjetiti da on vjeruje i živi ono što zajedno s njima slavi.’’ [You said it!]

(Ana s. Thea Filipović, MLADI I EUHARISTIJA - Pastoralno-teološko promišljanje o problematičnom i pastoralno izazovnom odnosu,
Služba Božja 4, 2005. god., str. 421.-422.)

Komentar: Uza sve dobro poznate sastavne elemente modernističke revolucije koja se provodi u našoj hrvatskoj Crkvi, očito je da ne izostaje i jedan poseban - 'naprednih' časnih sestara koje su spremne ponavljati feminističke i progresivističke ideje kakve se šire u takvim 'naprednim' ženskim zajednicama u zapadnim zemljama. Nema nas to uostalom puno ni čuditi kada se takav nauk i usmjerenje šire po teološkim katedrama naših fakulteta (kao što je dobro posvjedočeno u našoj rubrici) s punim blagoslovom crkvenih struktura. Pa zašto ga onda ne dosljedno slijediti i u onim stvarima koje predstavljaju sljedeći korak u tom procesu?

Arhiva bloga

Glasnik: