Christus Rex

Dušobrižništvo svetog Filipa Nerija


Sveti Filip Neri (1515.-1595.)

Princeza Camilla Doria-Pamphili imala je naviku napustiti crkvu neposredno nakon podjele svete Pričest i prije konca svete Mise. Sveti Filip Neri naložio je četvorici ministranata da svaki s po jednom svijećom prati plemkinju koja je žurila. Zbunjena dama pitala je koji je smisao neobične pratnje.


Objašnjenje je dao sam sveti Filip: „Principessa je upravo primila Tijelo Kristovo. Prilike još nisu prošle. U crkvene propise pripada: Svetootajstvo treba pratiti sa svijećama kada se nosi preko ulice. Stoga sam poslao ministrante sa svijećama za Vama“.Princeza se onda posramljena, sva crvena u licu, vratila u kuću Božju i otada je odlazila s Mise tek nakon zahvale.


Dana 21. srpnja obilježava se petstoti rođendan „apostola Rima“ i „sveca humora, radosnog sveca“.

Arhiva bloga

Glasnik: