Christus Rex

Br. Rufin i lažna ukazanja

Serijal
Iskaz iz "Mali Cvjetovi sv. Franje Asiškog", djela sročenog krajem 14. st.:

B
r. Rufin, jedan od najplemenitijih muževa Asiza, bio je drug sv. Franje i čovjek velike svetosti. Jednog dana ipak, pronašao se je silovito u napasti pri temi predodređenosti, tako da je postao veoma pritisnut žalošću.

Jer Vrag je stavio u njegovu pamet da je proklet, da on nije u broju spašenih, čineći tako da vjeruje da su svi njegovi napori u Redu beskorisni. Kako je ova napast rasla izgubio je odvažnost da ju otkrije sv. Franji, iako nikada nije prestao moliti i postiti.

Neprijatelj njegove duše dodavao je žalost na žalost, ne samo na unutarnjem polju već i na vanjskom, uzimajući različita obličja kako bi ga bolje prevario. Jednog dana pojavio se je Vrag u obliku raspela i rekao: "O brate Rufin, zašto se opterećuješ životom pokore i molitve? Ta ti nisi u broju izabranih za vječni život. Vjeruj mi, ja znam one koje sam izabrao i predodredio. Ne vjeruj sinu Petra Bernardonija [sv. Franji] ako ti kaže drukčije, ne uzimaj od njega savjeta u ovoj stvari. On niti ijedan čovjek ne zna istinu o tome već samo ja, koji sam Sin Božji. Znaj zasigurno da si u broju prokletih, i sin Petra Bernardonija, tvoj [duhovni] otac i njegov otac također, ste prokleti i koji ih slijede također su prokleti."

Sv. Franjo: komunicira sa životinjama; umire okružen svojim drugovima; uskrisuje ženu da bi učinila ispovijed prije smrti; dužnika izvodi iz zarobljeništva

Po slušanju ovih riječi, br. Rufin je postao tako zaslijepljen duhom tame da je izgubio vjeru i ljubav koju je do tada imao za sv. Franju, nije htio prenijeti mu što se događa u njegovoj duši. Ipak, ono što br. Rufin nije otkrio svojem svetačkom ocu otkriveno mu je putem Duha Svetoga.

Kada je svetac saznao kakvoj je opasnosti izložen njegov sin, on mu je poslao br. Masea. No br. Ruffino odbio je poslušati ga, govoreći: "Što ja imam s br. Franjom?" i br. Maseo, prosvijetljen Duhom Svetim i znajući tada Đavlovu varku, odgovori: "Br. Rufin, ti znaš da se sv. Franjo može usporediti s anđelom Božjim, on koji je otkrio istinu mnoštvu duša u svijetu, i putem kojeg smo mi zadobili milost Božju. Stoga zahtijevam:  pođi s nama k njemu, jer ja jasno vidim da te Vrag vara."

Br. Rufin čuo je te riječi, ustao i otišao sv. Franji. Svetac je, čim ga je vidio u daljini, povikao: "O br. Rufin, ludo, tko je to kome si povjerovao?"

Tada mu je prilazeći prenio sve kušnje jednu po jednu, unutarnje i vanjske, kojim je bio podvrgnut, pokazujući jasno da je onaj koji mu se je ukazao Đavao, a ne Krist; i neka nipošto ne sluša njegove iskaze. Umjesto, ako mu se opet ukaže i reče: "Proklet si", neka mu uputi ove riječi: "Otvori svoja usta!" Po ovome znaku spoznati će jasno da je to bio Vrag a ne Krist; jer će odmah po ovim riječima nestati.

"Trebao si znati", dodao je svetac, "s kime si se susreo kada je otvrdnuo tvoje srce protiv onoga što je dobro, ta to je njegova uloga. Nasuprot, Krist kao Blagoslovljeni Sin Božji, nikada ne kameni srca vjernih. Upravo suprotno, Njegovo je poslanje smekšati srce čovjeka, prema riječima proroka: Ja ću uzeti od tebe srce kameno a dati ću ti srce od mesa".

Br. Rufin, vidjevši da je sv. Franjo bio upoznat sa svim njegovim kušnjama redom kako su mu i dolazile, bio je duboko dirnut njegovim nagovorom. Tada je gorko plačući ponizno ispovjedio svoju krivnju: što je skrivao ovu nevolju od njega. Uvelike je bio utješen opaskama svojega svetačkoga oca. Sv. Franjo završio je govoreći: "Moj sine, idi na ispovijed, ne odustaj od prakticiranja uobičajene molitve. Znaj sa sigurnošću da će ova napast za tebe biti izvor velike okrijepe i poniznosti, kako ćeš skoro vidjeti".

Br. Rufin se je onda vratio u svoju ćeliju u šumi. Dok je molio i plakao gorko neprijatelj se približio, noseći na sebi obličje samoga Krista. Ovako mu reče: "O brate Rufin, nisam li ti rekao da ne slušaš sina Petra Bernardonija i da se ne zamaraš molitvom i postom, ta ne znaš li da si proklet? Kakve koristi što si zadaješ neprilike neimaštinom dobara u ovome svijetu videć da nemaš izgleda za spasenje od smrti?"

I odmah odgovori br. Rufin, "Otvori svoja usta!" Po tim riječima Vrag ga je napustio u žestokom bijesu, takvom da je cijeli Monte Subasio, koji je bio blizu, potresen bio do samih temelja, velike stijene otkotrljale su se niz obronke, udarajući jedna o drugu kako su padale i stvarajući veliku vatru u dolini. Buka koju su proizvele tako je strašna bila da su sv. Franjo i svi njegovi drugovi izašli vidjeti što se događa, do dana današnjega te velike stijene mogu se vidjeti kako leže razbacane u metežu.

Vidjevši da je Vrag taj koji ga je prevario, br. Rufin vrati se sv. Franji i baci mu se pod noge priznajući svoju pogrešku. Sv. Franjo utvrdio ga je nježnim riječima i uputio ga svojoj ćeliji ispunjenog utjehom.

Dok je molio veoma pobožno, Krist Blagoslovljeni ukazao mu se je ispunjajući njegovu dušu nebeskom ljubavlju, On mu se obrati: "Dobro si učinio moj sine, što si vjerovao sv. Franji. Onaj koji te je učinio tako nesretnim je Đavao. Ali ja sam Krist, tvoj Gospodar; i da ti dokažem da sam to ja, obećajem da više nećeš biti tako unesrećen.

Pošto je izrekao te riječi nestao je ostavivši brata veoma sretnog, uživajući takav spokoj i slatkoću duha, mislima uzdignutim iznad stvari ovoga svijeta, da je cijeli dan i noć bio zanesen u Bogu. Od tada na dalje više nije imao sumnje u svoje spasenje, postao je posve novi čovjek. Voljno bi ostao dan i noć u molitvi i u razmatranju božanskih stvari da mu je tako bilo dopušteno. Stoga je sv. Franjo govorio o njemu da ga je Krist već kanonizirao za života, i tako, osim u njegovoj prisutnosti, ne bi oklijevao zvati ga sv. Rufin iako je još bio na zemlji.

Sv. Franjo, veliki reformator i suvremenik sv. Dominika

Iz: "Mali Cvjetovi sv. Franje Asiškog"
NY: Heritage Press, NY, Poglavlje XXIX

Arhiva bloga

Glasnik: