Christus Rex

Semper infideles (V.)


Horor avaz

Ondje gdje se nekada herojski živjelo kršćanstvo, gdje su potekle rijeke mučeničke krvi poradi vjernosti Našemu Gospodinu Isusu Kristu i njegovom mističnom Tijelu, Crkvi, izdaja tim više boli!

Dragi čitatelji, oprostite što morate čitati ove citate!

Dragi Bože, oprosti nam što ovo prenosimo!


Jer ja sam Bog, a ne muškarac

Sve do 60-ih godina 20. stoljeća tradicionalna teologija nije postavljala pitanje Božje spolnosti. To pitanje pokreće feministička teologija koja otkriva da jedan od religioznih razloga, kojim se opravdava drugotnost i podređenost žena, jest predstavljanje Boga kao muškarca.

sestra Rebeka Anić


Isus Krist kojeg hinduisti obožavaju

Indijski vjerski univerzum krasi 36 milijuna bogova i božica. Dodati još jednog – Isusa Krista – ovom panteonu nije ništa posebno uzbudljivo. Hinduiste pretjerano ne impresionira kada se Isusa Krista proglašava Bogom, nego upravo kada ga se predstavlja kao istinski ljudsko biće poput nas, ali istinski, toliko ljudski da u sebi utjelovljuje božanski svijet – božanstvo koje je jedno s čovještvom. Krš­ćanska tradicija bi mogla jako puno naučiti iz načina na koji hinduisti, budisti i drugi pristupaju misteriju Isusa Krista. Ove originalne perspektive zasigurno nas nukaju da nanovo razmotrimo našu tradicionalnu kristologiju.“
Felix Wilfred

Ekologija
No, svejedno, budite vi IN i brinite o okolišu! Green lifestyle znači kompletan stil života prilagoditi dobrobiti planete Zemlje, a dalekosežno ne samo nje.“

Svi sljedeći citati uzeti iz: Isus iz Nazareta u perspektivi međureligijskog dijaloga, Svjetlo riječi: Posebni broj, Sarajevo, 2012.

DAR ČITATELJIMA

Praktična kršćanska duhovnost se ne sastoji prije svega u ispovijedanju neke dogme ili doktrine, već u skladu s vlastitim putem, u vlastitom društvu i vremenu, u nasljedovanju Isusa Krista.“
Hans Küng

Isus nije ničim nagoviještao da želi stvoriti novu vjeru: on je živio kao Židov, umro je kao Židov, i pokopan je kao Židov – “tada uzeše Isusovo tijelo te ga, prema židovskom običaju, obviše platnom s mirodijama” (Iv 19,40). Čini se da on svojoj osobi nije pripisivao nikakvo nadnaravno podrijetlo – Marija iz Magdale, kojoj se ukazao nakon smrti, kao i drugi njegovi sljedbenici, nazivali su ga “učiteljem” (Iv 20,16). Isusova je tragična smrt u sljedećih nekoliko desetljeća postala temelj za stvaranje grandioznog teološkog zdanja.
Činjenica da je Isus umro duboko je potresla njegove sljedbenike i učenike –Marija iz Magdale je plakala (Iv 20,15). Voljeli su ga i bili mu privrženi, moguće je da ih je grizla savjest jer su ga ostavili u presudnim trenucima. Iz takvih se shvaćanja moglo roditi uvjerenje da Isus nije mogao tek tako nestati. Počeo se pronositi glas da nije umro, nego da je uskrsnuo, da je njegov grob nađen prazan ida su ga vidjeli na raznim mjestima (…)“

Ivo Goldstein


Konačno, rečeni simbolizam bosanskih džamija ujedno je i optimistično navještenje realne mogućnosti postizanja takvoga stanja blaženstva jer kur’anski tekst izražen na rečeno jlevhi koja se tradicionalno nalazi u mihrabima bosanskih džamija, u vidu uokvirenoga zapisa ili kao direktna inskripcija na zidu mihraba, također najavljuje i ponovni povijesni dolazak blagoslovljenoga Isaa na Zemlju, koji će se, shodno izrijeku blagoslovljenoga Muhammeda: “...spustiti među ljude te među njima suditi shodno propisima Kur’ana” (predaju bilježi Buharija).“

Samir Beglerović


I na primjeru odnosa religije i filma se pokazuje nemogućnost prevođenja tradicionalnog kršćanskog vjerovanja u novo vrijeme te da je to jedan od najvećih izazova za Katoličku crkvu. Vodi se “ogorčena rasprava između učiteljstva i suvremene teologije oko ispravnog tumačenja ključnih izraza tradicionalnog vjerovanja pri čemu nerijetko dolazi do pogrešnih alternativa između objektivnog nauka Crkve i subjektivno-psihološke slikovne interpretacije“ (H. Kung).

Drago Bojić


Zucker kommt zuletzt:

(Naslov izostavljen)

Mene su zloupotrijebili, ja moram ponovo doći! Učinio sam čuda: da se vidi što može čovjek, a oni su rekli – da sam ja bog! Nisu nikad povjerovali: da može čovjek! S jednog su me križa skinuli, a na drugi raspeli, u dogmu me s devet brava okovali, mnome tri broja ispunili (O, sveto trojstvo!), ne mogu uskrsnuti! Čovječnosti svoje sam se uželio.“

Ilija Ladin


Komentar:

Dragi fratri, zabranite ovaj belaj avaz!

Arhiva bloga

Glasnik: