Christus Rex

53 nova bogoslova za FSSPX za godinu 2015./2016.

Zaitzkofen (Njemačka)

Svećeničko bratstvo sv. Pija X. primilo je u prvu godinu duhovnosti za sadašnju akademsku godinu 2015./2016. ukupno 53 mladih ljudi u različitim bogoslovijama.

U sjevernoj polutci, Bogoslovija svetog Župnika Arškog u Flavigniju (Francuska) primila je 14 novih bogoslova (4 Francuza, 4 Švicarca, 2 Gabonca, 2 Talijana, 1 Nigerijca i 1 Poljaka) i 2 postulanta za časnu braću (1 Francuz i 1 Kanađanin) kao i jednog kandidata u predbogosloviju.

Flavigny (Francuska)

Bogoslovija Presvetog Srca Isusovog u Zaitzkofenu (Njemačka) primila je 10 novih bogoslova (2 Nijemca, 2 Čeha, 1 Austrijanac, 1 Francuz, 1 Poljak, 1 Rus i 1 Južnoafrikanac).

Bogoslovija sv. Tome Akvinskog u Winoni, Minnesota (SAD) primio je 12 novih bogoslova i 4 postulanta za časnu braću (svi Amerikanci), kao i 30 kandidata u predbogosloviju koji će slušati pripravna predavanja prije nego započnu posebni studij u Bogosloviji.

Winona (SAD)

U južnoj polutci je početkom nove akademske godine u ožujku 2015. u Bogosloviju BDM Suotkupiteljice u La Reji (Argentina) pristiglo 9 novih bogoslova (5 Argentinaca, 2 Brazilca, 1 Čileanac i 1 Guatemalac) i 3 postulanta za časnu braću (1 Amerikanac, 1 Brazilac i 1 Dominikanac) kao i 14 kandidata u predbogosloviju.

U Bogosloviju Svetog Križa u Goulburnu (Austrilija) ušlo je 8 novih bogoslova u prvi godinu studija (2 Australca, 1 Amerikanac, 1 Indijac, 1 Kenijac i 1 Ugandac) kao i 1 postulant za časnu braću i 4 kandidata u predbogosloviju.

La Reja (Argentina)

To su ukupno 53 bogoslova u prvoj godini studija za kalendarsku godinu 2015. i 10 postulanata za časnu braću. Godine 2014. bio je 51 bogoslov, 2013. ukupno 43, 2012. ukupno 50, 2011. ukupno 57 i 2010. ukupno 48.

Izvor: DICI br. 323, 19. X. 2015.

Arhiva bloga

Glasnik: