Christus Rex

Molitva za kanonizaciju nadb. Marcela Lefebvrea

O ISUSE,
Vječni Veliki Svećeniče,
Koji si se udostojao uzdići
Tvog vjernog slugu
Marcela Lefebvrea,
Na čast Episkopata
Te mu podario milost
Da bude Neustrašiv Branitelj
Svete Mise,
Katoličkog svećenstva,
Tvoje Svete Crkve,
te Svete Stolice,
Da bude Hrabar Apostol
Tvog Kraljevstva na zemlji,
Da bude vjerni sluga
Tvoje svete Majke
te da bude svijetli primjer
Milosrđa,
Poniznosti,
i svih ostalih vrlina;
Daruj nam molimo te,
Po njegovim zaslugama,
Milosti koje tražimo od Tebe,
Kako bi sigurni u njegov čvrsti zagovor kod Tebe,
mogli jednog dana vidjeti njega
uzdignutoga na čast naših oltara. Amen.


Arhiva bloga

Časopis: