Christus Rex

Litanije poniznosti kardinala R. Merry del Vala


Kardinal Rafael Merry del Val, Vatikanski državni tajnik za vrijeme vladavine pape Pija X.

Isuse blaga i ponizna srca, usliši me!

Od želje da budem poštovan, oslobodi me, Isuse!
Od želje da budem voljen, oslobodi me, Isuse!
Od želje da budem slavljen, oslobodi me, Isuse!
Od želje da budem čašćen, oslobodi me, Isuse!
Od želje da budem hvaljen, oslobodi me, Isuse!
Od želje da budem više cijenjen od drugih, oslobodi me, Isuse!
Od želje da me pitaju za savjet, oslobodi me, Isuse!
Od želje da budem priznat, oslobodi me, Isuse!

Od straha da budem ponižen, oslobodi me Isuse!
Od straha da budem prezren, oslobodi me, Isuse!
Od straha da podnosim odbijanja, oslobodi me, Isuse!
Od straha da budem oklevetan, oslobodi me, Isuse!
Od straha da budem zaboravljen, oslobodi me, Isuse!
Od straha da budem ismijan, oslobodi me, Isuse!
Od straha da budem izružen, oslobodi me, Isuse!
Od straha da budem osumnjičen, oslobodi me, Isuse!

Da druge ljube više od mene, daj mi, Isuse, da to želim!
Da druge cijene više od mene, daj mi, Isuse, da to želim!
Da drugi budu ugledniji, a ja umanjeniji, daj mi, Isuse, da to želim!
Da druge uposle, a mene zapostave, daj mi, Isuse, da to želim!
Da drugi bude hvaljen, a ja zaboravljen, daj mi, Isuse, da to želim!
Da druge u svemu više cijene od mene, daj mi, Isuse, da to želim!
Da drugi budu svetiji od mene, ali da i ja postanem svet toliko koliko mogu,
daj mi, Isuse, da to želim!
Isuse, udijeli mi milost da tako uvijek želim!
Isuse blaga i ponizna Srca,
Učini naše srce po Srcu svome!


Sluga Božji kardinal Rafael Merry del Val y Zulueta (London 10. listopada 1865. – Rim 26. veljače 1930.) bio je od 1903. do 1914. kardinal državni tajnik pape Pija X.
Molio je ove litanije svaki dan nakon svoje svete Mise.

Arhiva bloga

Glasnik: