Christus Rex

Pismo ravnatelja MI br. 7


Dragi vitezovi Bezgrješne,

Radi se o staroj tradiciji – još iz Staroga zavjeta, ali kojoj su apostoli u sobi posljednje večere dali posebno značenje – tradiciji da se dolično pripremimo za važne milosne dane. Godišnjica koju ćemo zajedno slaviti ovoga kolovoza u Fatimi (neki barem duhovno ujedinjeni) može se bez pretjerivanja opisati kao jedinstvena i veličanstvena: 100 godina Fatime i MI (Vojske Bezgrješne)!

Gospa je 19. kolovoza 1917. iznenadila  djecu pastire (a preko njih i nas) s najosobnijim od šest ukazanja na mjestu po imenu Valinhos, daleko od uobičajenog mjesta ukazanja – mjesta koje je danas simbol mira i promišljanja, kao suprotnost užurbanom glavnom svetištu. Tamo je govorila djeci sa žalosnim izrazom lica:

“Molite, puno molite i činite žrtve za grješnike; jer mnoge duše dolaze u pakao budući da za njih nitko ne prikazuje žrtve i nitko ne moli.“
Je li slučajnost da nam je točno sto godina od tog dana dopušteno da se okupimo na tom istom mjestu?

Dopustite mi da kao pripravu na hodočašće citiram nekoliko misli iz prvog dijela moje knjige o Fatimi:

,,Molite – molite – vrlo mnogo!“ To ponavljanje istih riječi također je jedinstveno za Fatimu. Možemo razabrati tri elementa u tom vapaju ljubavi.

Prvi: Gospa svojim žalosnim očima prodirući u naše oči i naše duše šapuće našem srcu: „Moje voljeno dijete, preklinjem te, moli! Bez molitve nećeš spasiti svoju dušu, bez molitve ne možeš biti sjedinjen s Bogom i ne možeš primiti Njegove milosti!“ 

Hodočasnički kip Gospe Fatimske u Hrvatskoj


Kao što je najavljeno, Austrijski distrikt Svećeničkog bratstva sv. Pija X. (čijim je dijelom i Hrvatska) organizirao je hod kipa Gospe Fatimske po svim kapelama koje se nalaze u distriktu. Nakon više drugih mjesta, red je došao i na Hrvatsku te će tako sljedeća dva tjedna kip Gospe Fatimske biti u pohodu našim kapelama u Zagrebu i Splitu. Od sljedeće nedjelje (27. kolovoza) pa do blagdana sv. Pija X. (3. rujna) kip će biti u Splitu, a od blagdana sv. Pija X. do druge nedjelje u mjesecu rujnu (10. rujna), nalazit će se u Zagrebu. Tim će se prilikama u našim kapelama održati posebne pobožnosti u čast Blaženoj Djevici. Kip će, prema dogovoru sa svećenikom, obići i pojedine vjerničke obitelji da bi se one oko njega okupile u molitvi. Uključimo se u ove posebne milosne dane, kao što nas je to pozvao poglavar distrikta, p. Stefan Frey:

,,Zato ste, dragi vjernici, u tim marijanskim milosnim danima, gdje će se u dotičnom tjednu održati posebne pobožnosti, predavanja i propovijedi, srdačno pozvani. Pozovite i svoje prijatelje! Okupite se u velikom broju u podnožju Gospe Fatimske, da biste Majci Božjoj iskazali odgovarajuću čast i u bogatoj mjeri zazvali blagoslov s neba na naše zajednice i obitelji, na Crkvu i našu domovinu.

Molimo se i nadamo da će se Majka Božja pri svojemu hodočašću koje će sada započeti, udostojati iz svojih majčinskih ruku razasuti puninu blagoslova i milost na naše zemlje, da će im u svojem neistraživom milosrđu udijeliti jedan slični milosni blagoslov, kao što je to jedinstvenom darežljivošću učinila u prošlim vremenima.


Neka Majka Božja pohodi svu Njezinu djecu, da bi im pokazala svoju majčinsku ljubav, da bi ih uvjerila, da je Ona i u današnjem vremenu posrednica svih milosti, da kod svojeg božanskog Sina može sve postići, da je ona ,,svemoćna Zagovornica“ i da nam govori: ,,Slušajte mojega Sina, činite sve što vam kaže“.“

Završila Križarska vojna svete Krunice


Završila je Križarska vojna koju je bio sazvao Generalni poglavar Svećeničkog bratstva sv. Pija X., a koja je trajala do 15. kolovoza 2016. do 22. kolovoza 2017.

Križarska vojna se molila na sljedeće nakane:

(I) da se učvrsti čašćenje Bezgrješnog Srca Marijina. Zbog toga su svi vjernici bili pozvani:

1. dnevno moliti Krunicu, sami ili u obitelji;
2. na usavršavanje predanja kroz pričesti zadovoljština na 5 uzastopnih prvih subota. Isto tako i na umnoženje dnevnih žrtvi u duhu okajavanja uvreda protiv Marije;
3. nositi Čudotvornu medaljicu te je dalje širiti;
4. posvetiti svoje kuće i stanove Bezgrješnom Srcu Marijinu.

(II) za pobjedu Bezgrješnog Srca Marijina

(III) za Papu i sve biskupe katoličkog svijeta, da posvete Rusiju žalosnom i Bezgrješnom Srcu Marijinu.

(IV) Za zaštitu Bezgrješnog Srca Marijina za Svećeničko bratstvo sv. Pija X. i sve njegove članove kao i za sve redovničke zajednice Tradicije

Cilj koji je postavio biskup Fellay sastoji se u buketu od 12 milijuna Krunica i 50 milijuna žrtava za Gospu Fatimsku.


Pozivaju se stoga svi vjernici koji su se uključili u Križarsku vojnu da predaju ispunjene liste ili podatke o svojem doprinosu (broj izmoljenih Krunica i prikazanih žrtava) prigodom sljedećih Misa Svećeničkog bratstva ili da ih pošalju poštom na adresu Tajništva FSSPX-a (V. Lisinskog 1, 10370 Dugo Selo), odnosno elektroničkom poštom (fsspxhr(ET)gmail.com), da bi se oni mogli uvrstiti u sveukupnu evidenciju.

Nadbiskup Lefebvre: trebamo Srce Presvete Djevice Marije


Ovaj blagdan nesumnjivo stoji u posebnoj vezi s ukazanjima Gospe Fatimske i papa Pio XII. stavio je blagdan Bezgrješnog Srca Marijina na osminu Marijina uznesenja.

Da, sigurno je bilo i prije, od 17. stoljeća, čašćenja Srca Isusova i Marijina. Prošli smo tjedan slavili svetog Ivana Eudesa, koji je osnovao svoju družbu pod zaštitom Srca Isusova i Marijina. A naš Sveti Otac Pio XII. je na poseban način želio da častimo Bezgrješno Srce Marijino stoga što je ono potrebno našemu vremenu.

U ovim današnjim teškim vremenima, u kojima nam se oduzima ono što je prije kršćanima bilo samorazumljivo, trebamo objavu ljubavi našega Gospodina. Ona je stoljećima u kršćanstvu bila posve samorazumljiva: svugdje je bilo redovničkih kuća, u cijelomu kršćanstvu su se umnažali monaški i redovnički samostani. Oni su nastanjivali naša sela, naše zemlje i gradove, tako da se mogao dobiti dojam da smo na izvjestan način uronjeni u ljubav našega Gospodina Isusa Krista. Jer Njegova je ljubav takoreći bila vidljiva u svim kutcima i krajevima.

Tu su bili križni stupovi, slike Majke Božje, bilo je gostinjaca, ubožišta u kojima se primalo siromašne, putnike i bolesne. Ljubav našega Gospodina bila je vidljiva svugdje.

Ali kako je naše današnje vrijeme okorjelo! U našim gradovima i selima ne nalazimo više ljubav Božju. Sigurno, ima još ljudi koji su istinski predani našemu Gospodinu, ali koliko je njih malo u odnosu prema cijelomu pučanstvu! I koliko bi se još trebalo činiti u zemljama koje još ne poznaju ljubav našega Gospodina, u velikim zemljama poput Kine i cijele Afrike i koliko je puno drugih zemalja još toliko udaljeno od te ljubavi našega Gospodina!

Tako mi se čini da trebamo Svetu Djevicu Mariju u našemu vremenu. Trebamo Srce Presvete Djevice Marije da nam pomogne da ostanemo u našoj vjeri i da osjetimo tu toplinu ljubavi našega Gospodina Isusa Krista. Budući da to više ne možemo vidjeti našim očima, moramo imati uza sebe Djevicu Mariju. Mislim da je to razlog zašto Djevica Marija u Fatimi od nas želi da se molimo Njezinu Bezgrješnom Srcu. Trebamo tu božansku naklonost koja je prekomjerno sadržana u Srcu Djevice Marije.

Trebamo i Njezino Bezgrješno Srce: bezgrješno, što znači bez ljage, bez grijeha. Bog točno zna da oko nas u ljudima više nema uzora koji su se posve predali našemu Gospodinu Isusu Kristu, koji žive zakon našega Gospodina Isusa Krista, Njegov zakon ljubav, jer se u konačnici zapovijedi Božje daju sažeti u ljubavi prema Bogu i bližnjemu.

(Propovijed u Ecôneu prigodom blagdana Bezgrješnog Srca Marijina, 28. kolovoza 1976.)

Blagdan sv. Stjepana, kralja


Dana 20. kolovoza slavi se prema mjesnom kalendaru na području Mađarske, a također i Hrvatske (poglavito kao suzaštitnika zagrebačke katedrale), blagdan sv. Stjepana, kralja. Tom prilikom je u kapeli Bratstva u Budimpešti (posvećenoj titulu Patrona Hungariae) p. Marko Tilošanec održao sv. Misu i propovijed čiji tekst prenosimo u nastavku.

,,U prvom redu zapovijedam, savjetujem i preporučujem, predragi sine, ako želiš osvijetliti kraljevsku krunu, da katoličku i apostolsku vjeru čuvaš takvim marom i brigom te budeš za uzor svim podložnicima koje ti dade Bog“. Dragi vjernici, ovim riječima potiče sv. Stjepan, prvi mađarski kralj, svoga sina Emerika na vjernost svojemu predviđenomu kraljevskom staležu i poslanju da bi vjerno mogao ispuniti poslanje koje je primio od Boga. Kralj i državni poglavar je poput svakoga drugoga kršćanina pozvan na kreposni, sveti kršćanski život. On mora, kao i svaki vjernik, postati uzor za nasljedovanje Krista, svjetlo svijeta, po kojemu će svi moći pronaći put Kristu. Ali ne samo to: kralj ima jedan viši položaj i odgovornost – a to je za svoju zemlju i sve njezine stanovnike. On nije odgovoran samo za sebe i svoju obitelj, nego za cijelu svoju zemlju. Veliki teret, koji nije lako nositi. Stoga je on još više pozvan težiti prema kršćanskom savršenstvu i svetosti života da bi mogao vjerno ispuniti svoju službu.


Kralj ima zadaću vladati državom radi postizanja naravnih ciljeva: društvenog i gospodarskog napretka, reda, mira, pravde. Ali još više, kao što smo čuli u pismu sv. Stjepana: on je pozvan čuvati i poticati katoličku vjeru da bi tu vjeru koja je od Boga objavljena, ispovijedala i država. To je obveza svih država i državnika – da država službeno podupire katoličku vjeru jer samo u toj vjeri čovjek može pronaći spasenje, dok se na drugoj strani ne smije podupirati nijedna druga religija, jer sve one vode u propast. Zato katolička vjera mora postati i veza jedinstva. Ona mora postati bitni dio identiteta države i naroda, koji će odatle prožimati i njegovu kulturu i javni život. Moderni nacionalizam naučava da veza jedinstva i ideološka snaga jednog naroda leži u naciji, neovisno od vjere ili morala, ili da vjera u svakom slučaju zauzima jedno sporedno mjesto. Ali na to treba odgovoriti da se bez Boga, bez poslušnosti njegovim zapovijedima i zahtjevima, ne može graditi pravi mir, napredak ni budućnost.

Nebeska prijetnja kaznom


Ovo je uređeni isječak iz govora Johna Vennarija s konferencije pod naslovom: ,,Mijenja li Bog svoju volju?“

Fatima je nastavak i ponovna potvrda stalnog poziva s Neba za pokajanjem zbog posljednjih nekoliko stotina godina. Govorit ću o nekima od tih poziva, počinjući s porukom našeg Gospodina sestri Marie de Saint-Pierre u vezi pobožnosti Njegovom Presvetom Licu. Te poruke i zapisi uživaju potpuno odobrenje Katoličke Crkve i na mnogo načina su preteča fatimske poruke.

,,Zemlja je pretrpana zločinima“

Sestra Marie de Saint-Pierre bila je časna sestra karmelićanka u Toursu, Francuskoj, koja je živjela između 1816. i 1848. Naš Gospodin rekao joj je 24. studenog 1843. sljedeće riječi:
,,Zemlja je pretrpana zločinima. Kršenje prve tri zapovijedi Božje naljutilo je mog Oca. Sveto Ime Božje vrijeđa se, sveti se dan Gospodnji profanira, zlobi nema kraja. Ti grijesi uzdižu se pred prijestolje Božje i uzrokuju Njegov gnjev koji će uskoro planuti ako Njegova pravda ne bude zadovoljena. Nikada prije ti zločini nisu dosegli takav stupanj.“

Ranije, 24. kolovoza 1843., sestra Marie de Saint-Pierre primila je posebno priopćenje od našeg Gospodina: ,,Otvorio mi je svoje Srce i skupljajući ondje snage moje duše, obratio mi se ovim riječima: ,,Moje ime huli se posvuda. Čak i djeca hule“. Pomogao mi je da spoznam kako je to strašan grijeh, čak gori nego drugi, koji teško ranjavaju Njegovo božansko Srce. Svetogrđem grješnik proklinje Boga u Lice, otvoreno ga napada, poništava otkupljenje i proglašava svoju vlastitu propast i osudu. Svetogrđe je otrovna strijela koja stalno ranjava Njegovo Božansko Srce. Rekao mi je da želi dati Zlatnu strijelu kojom ljupko pogađamo Njegovo srce i zacjeljujemo te rane koje je nanijela zloba grješnika.“


Ovo je izvorna molitva Zlatna strijela s kojom je većina od nas upoznata:
,,Neka je uvijek slavljeno, blagoslovljeno, ljubljeno, čašćeno i uzvisivano presveto, preslavno, najdubljeg klanjanja dostojno, silno i neizrecivo Ime Božje, na nebu, na zemlji i u podzemlju, od svih stvorenja Božjih i po Božanskom Srcu Gospodina našega Isusa Krista, u Presvetom Oltarskom Sakramentu. Amen.“

Naš Gospodin rekao je da ta molitva daje ,,poplavu milosti za grješnike“. Vidimo da nam Nebo olakšava da pomognemo spašavati duše. Možemo upamtiti te molitve koje nam je dalo Nebo i stalno ih ponavljati da bi utješili našega Gospodina i dali zadovoljštinu. Poanta je sljedeća: Nebo nas stalno traži da dajemo zadovoljštinu. 

Časopis Christus Rex - br. 13


Iz tiska je izašao novi, 13. broj časopisa Christus Rex. Časopis možete pročitati i besplatno skinuti s naše stranice na ovoj poveznici, a osobno uzeti prigodom Misa Svećeničkog bratstva.

Ako još niste pretplaćeni, a želite primiti besplatno tiskano izdanje časopisa (ili prijaviti druge osobe koje žele primati), molimo Vas da nam javite na adresu naše e-pošte:
fsspxhr(et)gmail.com

Sadržaj:

Predgovor: Politika zabijanja glave u pijesak – o sljepoći duha
Blagoslov Kapele sv. Josipa u Zagrebu
Fatima: velike tajne od 13. srpnja 1917.
Kako bi se katolici trebali odijevati
Svećeniče, gdje je tvoja Misa? – Razgovor s p. Vidkom Podržajem
Četvrta fatimska tajna
Blagdan sv. Ladislava - obveze državnih vladara
Obred prve pričesti (Rijeka, 29. travnja 2017.)

Pismo ravnatelja MI br. 6


Dragi vitezovi Bezgrješne,

kadgod sveti Maksimilijan Kolbe govori o Gospi, obično se služi istim naslovima: „Bezgrješna“, „Nebeska majka“ ( koju je obično oslovljavao nježnim nadimkom Mamusia – majčica), i ,,Kraljica neba i zemlje“.

Sada želimo detaljnije proučiti posljednja dva naslova, jer je cilj i velika želja svakog viteza stalno sve bolje upoznavati i ljubiti Bezgrješnu i da je i drugi isto tako upoznaju i ljube.

Svi vjerni katolici mole se i pjevaju Gospi kao majci i kraljici, stoga se možda čini suvišno trošiti vrijeme na tako očigledne stvari.

No ipak, usuđujem se reći da upotrebljavamo riječi koje nikada nećemo razumjeti u njihovoj punini. Što znači biti majka? Dobra majka je posve vezana za svoje dijete, voli ga svim srcem svojim i voljela bi mu dati sve što i sama posjeduje. Daje djetetu život, njeguje ga, odijeva, brine se za njegovu tjelesnu i duhovnu dobrobit, odgaja ga i uvodi u život. Štiti ga od opasnosti i žrtvuje se samo da dijete bude dobro i sretno.

Ako to primijenimo na Gospu, onda moramo biti uvjereni da ONA nije samo majka ove vrste, već da njezino majčinstvo beskrajno nadilazi te uvjete i definicije. Sv. Ljudevit Montfort pokušao je objasniti Gospinu ljubav prema njezinoj djeci na sljedeći način: ,,Ona ih ljubi nježno, nježnije nego sve majke svijeta zajedno. Ulijte svu tu ljubav u srce jedne majke za jedino dijete. Ljubav te majke zacijelo bi bila neizmjerna. Pa opet Marijina ljubav za svako njezino dijete ima više blagosti nego što ima ljubav majke za to jedino dijete.“ Razmatranje o tim riječima dovoljno je da nam se zavrti u glavi! Ali tu stižemo blizu istini, pravome značenju: Marija je moja majka! Ali nama je teško to doista vjerovati: „Moja Gospo! Ja vjerujem da me voliš! Ali da me toliko voliš je tako začuđujuće; ne samo više nego što je sv. Monika voljela svog sv. Augustina, ne samo 10 puta više, već milijun puta više!“.


A tako je s nama i kada se radi o poznatim naslovima, na primjer: „Majka od trajne pomoći“: u svakom trenutku, danju i noću, u svim situacijama, Gospa nam čezne dati u obilju svu svoju pomoć, svu moć i milost, svo svjetlo i snagu. Ili ,,Majka dobroga savjeta”: ne samo da nam tu i tamo da neki mali savjet, već u svakom trenutku i svakoj situaciji i svakoj prilici želi nam rasvijetliti i pružiti razumijevanje što točno trebamo učiniti ili izbjegavati. 

Velika devetnica spasa


Dvanaest obećanja Srca Isusova onima koji će odgovoriti njegovim željama da učine te ono bude upoznato, ljubljeno i čašćeno:

1. Dat će svima potrebne pomoći u njihovu staležu.
2. Kroz pobožnost njegovu Srcu udijelit će pomoć obiteljima koje imaju kakve potrebe i ujedinit će razdijeljene obitelji.
3. Tješit će ih u svim njihovim nevoljama.
4. Bit će im sigurno utočište u životu i napose u času smrti.
5. Udijelit će obilan blagoslov na sve njihove pothvate.
6. Grješnici će naći u njegovu Srcu izvor i ocean milosrđa.
7. Kroz pobožnost njegovu Srcu privest će prvotnoj revnosti redovničke zajednice i pojedine vjernike.
8. Revne duše uzdići će se u kratkom vremenu do velike savršenosti.
9. Blagoslovit će sva mjesta gdje slika njegova Srca bude izložena.
10. Svima koji budu radili oko spasenja duša, dat će milost da taknu i najokorjelija srca.
11. Svi koji budu širili ovu pobožnost, dok budu ustrajali u tom poslu, imat će imena upisana u njegovu Srcu.
12. Jednog petka, za vrijeme svete pričesti, On mi je, uputio ove riječi: ,,U prekomjernom milosrđu svoga Srca, obećajem ti, da će njegova svemoguća ljubav udijeliti milost konačne pokore svima onima, koji se budu pričestili kroz devet prvih petaka uzastopce. Neće umrijeti u mojoj nemilosti, niti bez svetih sakramenata. Moje Srce bit će im sigurno utočište u tom posljednjem času.“ Ovo 12. obećanje još se zove i Veliko obećanje.

Jesi li već obavio veliku devetnicu spasa? Ako nisi, možeš odmah početi.

Vitezovima Bezgrješne


Kao prvo, želim izraziti svoju duboku zahvalnost na vašoj velikodušnosti što u ovoj godini želite biti istinski „apostoli Fatime“, odgovarajući velikodušno na poziv Generalnog poglavara da se pridružite Križarskoj vojni, koja se ovaj puta ne sastoji samo od molitve krunice, nego i od prikazivanja mnogih žrtava našoj Gospi Fatimskoj, da njezin svečani zahtjev napokon bude ispunjen. Na taj način ćete činiti ono što je Gospa zatražila 19. kolovoza 1917. u Valinhosu: “Molite i činite žrtve; toliko duša ide u pakao jer nitko ne moli niti čini žrtve za njih“. Ako promatramo tu jednostavnu rečenicu, lako ćemo otkriti silnu žalost i patnju njezina Srca. Ako se netko pita zašto je to Gospa rekla, odgovor je jednostavan: majka koja voli svoju djecu skoro neizmjerno, mora sa silnom žalošću gledati kako mnoga od njih zauvijek odlutaju s pravog puta. Ali možda je jedna druga vrsta žalosti još dublja: Ona, djeliteljica svih milosti, stojeći pod križem, primila je od svog raspetoga Sina sve milosti za obraćenje i posvećenje svih ljudi. Međutim, prema Božjoj volji se te milosti mogu „osloboditi“ i poteći u duše samo ako Ona pronađe sredstva ili kanale za prenošenje tih milosti iz njezina Bezgrješnoga Srca u te duše.

Koja je čast biti pozvan od naše Nebeske Kraljice, biti izabran za takvu istaknutu povlasticu! Koja je čast dobiti takav zadatak koji nadmašuje najveća i najvrednija djela koja može neko ljudsko biće učiniti! Vladati svim zemljama, biti profesor najučenijim ljudima, biti liječnik i dati svima dvadeset godina života više... svi takvi neostvarivi snovi ništa su u usporedbi s činjenicom da jednom postanemo sredstvo Bezgrješne u davanju besmrtnog života duši, u mijenjanju sudbine čovjeka iz vječnog prokletstva u vječnu radost!

Ali jao! Koja je najdublja žalost naše Nebeske Majke? Ona daje tolike milosti, bdije nad svojim voljenim djetetom, odgaja, hrani, štiti, upravlja svoje nebeske oči danju i noću prema njemu, tako da mu zlo ne može naškoditi. Ali dijete je često gluho na njezine ponizne zahtjeve, njezina tjeskobna šaputanja, njezine suze: „Dijete moje, molim te, moli i čini žrtve, jer mnogi idu u pakao! Pomozi mi spasiti duše!“.

Nije li Ona 50 godina nakon Fatime dokazala svijetu i svim katolicima koliko mnogo cijeni velikodušnost svojih instrumenata, legionara, vitezova, plave vojske? Nije li spasila milijune zbog njihovih nastojanja i pobijedila u svim bitkama protiv đavala utjelovljenih u tim komunističkim i masonskim zvjerima?

A posljednjih pedeset godina? Zar se ne mogu sažeti kao potpuni prezir prema zahtjevima naše Majke i Kraljice? Njezine vojske su udaljene, uništene. Vapaj Majke za spašavanjem njezine izgubljene djece uglavnom se ignorira.

Arhiva bloga

Glasnik: