Christus Rex

Nova službena mrežna stranica Svećeničkog bratstva sv. Pija X. u Hrvatskoj


D
ragi prijatelji i dobročinitelji, 
na današnji blagdan sv. Josipa, zaštitnika naše domovine, s velikom radošću predstavljamo vam dugo očekivanu službenu stranicu Svećeničkog bratstva sv. Pija X. u Hrvatskoj. 

IV. korizmena nedjelja


P
oslanica (Gal 4, 22-31): "Braćo: pisano je da je Abraham imao dva sina: jednoga od ropkinje, a drugoga od slobodne. Onaj od ropkinje rođen je u tijelu, a onaj od slobodne po obećanju. To je u slici rečeno. Te dvije žene znače dva zavjeta: jedan, onaj s gore Sinaja, rađa robove - to je Agara (jer je gora Sinaj u Arabiji) i odgovara današnjem Jeruzalemu koji robuje zajedno sa svojom djecom. 

Konzervativna reakcija protiv Pape Franje?


N
akon smrti Benedikta XVI., 31. prosinca 2022. godine, nekoliko je vatikanista izvijestilo o "pobuni" nekih konzervativnih kardinala. 

III. korizmena nedjelja


P
oslanica (Ef 5, 1-9): „Braćo: nasljedujte Boga kao predraga djeca i ljubite se kao što je Krist ljubio nas i za nas se predao kao prinos i miomirisna žrtva Bogu.

Korizma – kratak put k savršenstvu


M
atejevo evanđelje sadrži na kraju 5. poglavlja – uvoda u propovijed na gori – Gospodinov poziv: „Budite dakle savršeni, kao što je savršen Otac vaš nebeski.“

I. korizmena nedjelja


P
oslanica (2Kor 6, 1-10): „Braćo: opominjemo vas da ne primate uzalud Božje milosti. Jer On govori: „Uslišio sam te u pravo vrijeme i pomogao ti u dan spasenja”. Evo, sad je pravo vrijeme, sad je dan spasenja! 

Njemačka: što ako dođe do raskola?


Š
to bi se dogodilo kada bi Katolička Crkva u Njemačkoj – ili barem njezin značajan dio – formalno raskinula vezu rimskog jedinstva, usvojivši novi način upravljanja i novo naučavanje kako bi se prilagodila težnjama Sinodalnog puta koji se odvija preko Rajne? 

Kardinal sa zadivljujućim moćima


V
eć nekoliko mjeseci predstojnika Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata optužuju da je pooštrio primjenu motuproprija Traditionis custodes, dokumenta koji bi trebao ograničiti upotrebu tradicionalnog misala.

Svetost Crkve (I.): dogma

Crkva, oslanjajući se na četiri Evanđelista, skuplja Presvetu Krv Kristovu, izvor svake svetosti

K
ada izgovaramo Vjerovanje, ispovijedamo svoju vjeru u „jednu, svetu, katoličku i apostolsku” Crkvu. 

Čista srijeda - Pepelnica


P
oslanica (Jl 2, 12-19): „Ovo govori Gospodin: „Obratite se k Meni svim svojim srcem u postu, plaču i tuzi. Razderite svoja srca, a ne svoje haljine i obratite se Bogu, svojem Gospodinu, jer je On dobrostiv, milosrdan, ustrpljiv, bogat milosrđem i oprašta zloće. 

Utječe li pohađanje tradicionalne ili nove mise na vjeru?


O
d početka liturgijske reforme, nakon proglašenja Novus ordo missae (NOM), branitelji Tradicije Crkve upozoravali su na opasnost koju predstavlja nova liturgija.

Sjedinjene Države: FBI optužen za špijuniranje tradicionalnih katolika


D
ržavni odvjetnici dvadeset američkih saveznih država potpisali su pismo tražeći od Federalnog istražnog ureda (FBI) da razjasni podrijetlo i provedbu svog nedavno procurjelog „antikatoličkog” memoranduma te je li FBI počeo špijunirati tradicionalne katolike.

Njemačka: sinodalna vijeća već postoje u nekim biskupijama


P
redstavnici katoličkih biskupijskih vijeća Njemačke podržavaju stvaranje Sinodalnog vijeća predviđenog Sinodalnim putem, a osuđeno pismom kardinala Parolina, Ladarije i Ouelleta.

Intervju s novim poglavarom Austrijskog distrikta


V
elečasni pater Regele, od početka veljače zaduženi ste kao poglavar Distrikta za Austriju - što je bila Vaša prva misao kada ste saznali za to?

Koja zemlja ima najveću posjećenost nedjeljne Mise?


I
straživači iz Centra za primijenjena istraživanja apostolata (CARA) sa Sveučilišta Georgtown u Washingtonu, nedavno su objavili studiju o praksi nedjeljnjog pohađanja sv. Mise unutar Katoličke Crkve u svijetu.

Smrt Benedikta XVI.: analize i komentari (I.)


S
mrt Benedikta XVI. u 95. godini života, 31. prosinca, 2022., i njegov sprovod koji je uslijedio na Trgu sv. Petra u Rimu 5. siječnja, 2023., izazvali su mnoštvo analiza i komentara u medijima.

P. Zvonimir Rudolf Škunca (1929.-2023.)


P
rijatelj našeg Svećeničkog bratstva, p. Zvonimir Škunca, prešao je s ovoga svijeta u vječnost na blagdan Svijećnice ove godine.

Pozdravno pismo p. Regelea, novog poglavara Austrijskog distrikta


V
elečasna subraćo, časna braćo redovnici i sestre redovnice, dragi vjernici, prijatelji i dobročinitelji!

Dvadeset oblačenja i sedam novih klerika


N
a blagdan Svijećnice, 2. veljače 2023., u Bogosloviji Srca Isusova u Zaitzkofenu 20 bogoslova primilo je reverendu, a sedam tonzuru – primljeno u klerički stalež.

Očišćenje Blažene Djevice Marije - Svijećnica


P
oslanica (Mal 3, 1-4): „Ovo govori Gospodin Bog: „Evo, Ja šaljem svoga glasnika koji će pripremiti put preda Mnom. I Gospodin, kojega vi tražite, i anđeo zavjeta, kojega vi želite, doći će u svoj hram. Evo dolazi”!, govori Gospodin nad vojskama.

Obraćenje Sv. Pavla Apostola


P
oslanica (Dj 9, 1-22): "U one dane dok je Savao još uvijek bjesnio prijetnjama da će poklati Kristove učenike, pristupi velikom svećeniku i od njega zatraži pisma za zbornice u Damasku, da može dovesti svezane u Jeruzalem muževe i žene, koje nađe da pristaju uz ovu nauku.

III. nedjelja nakon BogojavljenjaP
oslanica (Rim 12, 16-21): „Braćo: ne smatrajte sami sebe mudrima, ne vraćajte nikome zla za zlo, nastojte oko dobra ne samo pred Bogom nego i pred svim ljudima.

Gospa od Šiluve


G
ospa od Šiluve (Gospa od Borove šume) naziv je za Djevicu Mariju u Litvi, povezan s ikonom koja se štuje od petnaestoga stoljeća, zajedno s Bogorodicom s Djetetom koja se ukazala 1608. u ruševinama uništene crkve.

Krštenje Gospodinovo


P
oslanica (Iz 60, 1-6): "Ustani, rasvijetli se, Jeruzaleme, jer je došlo tvoje svjetlo i obasjala te Gospodnja slava.

Nedjelja Svete Obitelji


P
oslanica (Kol 3, 12-17): "Braćo: kao Božji odabranici, sveti i ljubljeni, budite od srca milosrdni, blagi, ponizni, čedni, strpljivi.

Promjena poglavara distrikta u Austrijskom distriktu


D
ragi vjernici, prijatelji i dobročinitelji Austrijskog distrikta,
generalni poglavar Svećeničkoga bratstva sv. Pija X., p. Davide Pagliarani, odlučio je da će moj mandat kao poglavara distrikta prijevremeno završiti te da će p. Johannes Regele od 2. veljače preuzeti vodstvo Austrijskog distrikta.

Presveto Ime Isusovo


P
oslanica (Dj 4, 8-12): "U one dane, Petar, pun Duha Svetoga, progovori: "Prvaci narodni i starješine, čujte! Pošto nam danas sudite zbog dobra, što smo ga učinili bolesnom čovjeku, znajte vi svi i sav izraelski narod kako je on ozdravio. 

Nova godina (1.1.)


P
oslanica (Tit 2, 11-15): "Predragi: milost Boga našega Spasitelja objavila se svim ljudima učeći nas, da se odrečemo bezbožnosti i svjetovnih želja i da živimo na ovom svijetu trijezno, pravedno i pobožno, očekujući blaženu nadu i slavni dolazak velikog Boga i našega Spasitelja Isusa Krista. On je samog sebe dao za nas, da nas otkupi od svakog bezakonja i da očisti za se izabrani narod koji revnuje oko dobrih djela. Ovo govori i potiči u našemu Gospodinu Isusu Kristu!"

Arhiva bloga

Glasnik: