Christus Rex

Obraćenje Sv. Pavla Apostola


P
oslanica (Dj 9, 1-22): "U one dane dok je Savao još uvijek bjesnio prijetnjama da će poklati Kristove učenike, pristupi velikom svećeniku i od njega zatraži pisma za zbornice u Damasku, da može dovesti svezane u Jeruzalem muževe i žene, koje nađe da pristaju uz ovu nauku.

III. nedjelja nakon BogojavljenjaP
oslanica (Rim 12, 16-21): „Braćo: ne smatrajte sami sebe mudrima, ne vraćajte nikome zla za zlo, nastojte oko dobra ne samo pred Bogom nego i pred svim ljudima.

Gospa od Šiluve


G
ospa od Šiluve (Gospa od Borove šume) naziv je za Djevicu Mariju u Litvi, povezan s ikonom koja se štuje od petnaestoga stoljeća, zajedno s Bogorodicom s Djetetom koja se ukazala 1608. u ruševinama uništene crkve.

Krštenje Gospodinovo


P
oslanica (Iz 60, 1-6): "Ustani, rasvijetli se, Jeruzaleme, jer je došlo tvoje svjetlo i obasjala te Gospodnja slava.

Nedjelja Svete Obitelji


P
oslanica (Kol 3, 12-17): "Braćo: kao Božji odabranici, sveti i ljubljeni, budite od srca milosrdni, blagi, ponizni, čedni, strpljivi.

Promjena poglavara distrikta u Austrijskom distriktu


D
ragi vjernici, prijatelji i dobročinitelji Austrijskog distrikta,
generalni poglavar Svećeničkoga bratstva sv. Pija X., p. Davide Pagliarani, odlučio je da će moj mandat kao poglavara distrikta prijevremeno završiti te da će p. Johannes Regele od 2. veljače preuzeti vodstvo Austrijskog distrikta.

Presveto Ime Isusovo


P
oslanica (Dj 4, 8-12): "U one dane, Petar, pun Duha Svetoga, progovori: "Prvaci narodni i starješine, čujte! Pošto nam danas sudite zbog dobra, što smo ga učinili bolesnom čovjeku, znajte vi svi i sav izraelski narod kako je on ozdravio. 

Nova godina (1.1.)


P
oslanica (Tit 2, 11-15): "Predragi: milost Boga našega Spasitelja objavila se svim ljudima učeći nas, da se odrečemo bezbožnosti i svjetovnih želja i da živimo na ovom svijetu trijezno, pravedno i pobožno, očekujući blaženu nadu i slavni dolazak velikog Boga i našega Spasitelja Isusa Krista. On je samog sebe dao za nas, da nas otkupi od svakog bezakonja i da očisti za se izabrani narod koji revnuje oko dobrih djela. Ovo govori i potiči u našemu Gospodinu Isusu Kristu!"

Arhiva bloga

Glasnik: