Christus Rex

Je li Majka Božja bila podvrgnuta tjelesnim nedostatcima?

Djevica s Djetetom, Crkva Presvetoga Trojstva, Klenovnik
S
veti Toma Akvinski u Summi Theologiae objašnjava da je Krist preuzeo na sebe nedostatke ljudske naravi; za to je naveo tri razloga: kako bi mogao prikazati zadovoljštinu za naše grijehe, kako bi pokazao istinu Svoje ljudske naravi i konačno kako bi dao primjer kreposti (III, q.14, a. 1).

„Traditionis custodes“: jasniji od bistre vode


P
ostoji izreka u kanonskom pravu – primjenjiva i u građanskom pravu – koja kaže da se nepovoljni zakoni, odnosno oni koji ograničavaju pravo ili slobodu, moraju tumačiti strogo, u korist onih koji su im podložni.

Hrvatska moli – poziv na javnu molitvu Krunice!


P
ozivamo u ovim turbulentnim vremenima na javnu molitvu Krunice gdje želimo s posebnim žarom od našega blagoslovljenog Spasitelja i Njegove presvete Majke isprositi smilovanje za našu domovinu i za cijelu svetu Crkvu!

Rast milosti u Majci Božjoj


Č
itamo u evanđelju po sv. Luki da je Isus „napredovao u mudrosti, u dobi i u milosti kod Boga i kod ljudi.” (Lk 2, 52).  No, crkveno oci i teolozi istaknuli su da je taj rast, u pogledu mudrosti i milosti, bio samo prividan.

Adventske kvatre


A
dventske kvatre obuhvaćaju tri dana – srijedu, petak i subotu – posvećena molitvi, pokori i milostinji dok ulazimo u novo godišnje doba, u ovom slučaju zimu.

Kreposti i nadnaravni darovi Majke Božje

Pohođenje – Magnificat (Lucca, Toskana)

L
av XIII. u svojoj enciklici Magnæ Dei Matris izjavljuje o Presvetoj Djevici: „U Mariji vidimo kako nam je uistinu dobri i providonosni Bog postavio najprikladniji primjer svake kreposti.”

Prigovor savjesti tradicionalnih katolika protiv COVID-19 cjepiva


S
većeničko bratstvo sv. Pija X., slijedeći učiteljstvo Katoličke Crkve, podržava vjernike koji ulažu prigovor savjesti glede cjepiva protiv COVID-19. 

Tihi vapaj katolika u BIH


U
natoč potpisivanju Daytonskog mirovnog sporazuma 1995. godine, u Bosni i Hercegovini se položaj katoličke manjine pogoršao, budući da je stiješnjena između pravoslavaca i muslimana, a da ni međunarodna zajednica ni Europa ne pomiču prstom. 

Može li se u Mariji pronaći ikakva nesavršenost?

Proglašenje bule Ineffabilis Deus - vitraj katedrale u Mechelenu

D
ogodilo se da je ništa manje nego upravo katolički crkveni naučitelj, crkveni otac, pripisao Blaženoj Djevici nekoliko činjenica nesavršenosti: prilikom pronalaska Djeteta Isusa u Hramu, kao i u Kani.

Mlada Misa prvog austrijskog svećenika Bratstva sv. Pija X.


N
e u kapeli enškog dvorca u koju stane samo 100 ljudi, već na prostranom dvoru održana je 11. srpnja 1981. na priređenoj tribini na otvorenome svečana mlada Misa Johannesa Walderdorffa (25), grofovskog sina kojeg je nadbiskup Lefebvre 27. lipnja zaredio u Zaitzkofenu, 30 km južno od Regensburga. 

Kvadratura kruga


O
kupljeni prošlog 31. kolovoza u Courtalainu, dvanaest poglavara Ecclesia Dei zajednica potpisalo je pismo u kojem izražavaju svoju reakciju na nedavni motuproprij Traditionis custodes pape Franje.
Hvala, Sveti Oče?...

Zlatna obljetnica svećeništva mons. Huondera


B
iskup Vitus Huonder proslavio je 25. rujna 2021., na blagdan sv. Nikole iz Flüe, zaštitnika Švicarske, svoju zlatnu obljetnicu svećeništva u crkvi priorata u Wilu.

Novi svećenički kandidati u bogoslovijama Bratstva sv. Pija X. u 2021.

Novi kandidati u Bogosloviji u Zaitzkofenu

B
roj novih svećeničkih kandidata za  Svećeničko bratstvo sv. Pija X. tijekom ove 2021. godine je ohrabrujući.

Vrijedno iskrene sućuti


S
ituacija s obredima sv. Pija V. i Pavla VI. opisana je u nedavnom motupropriju Traditionis custodes: nemogući suživot, čak i na razini liturgijskih načela.

„Čuvari Tradicije“ i „radost ljubavi“


P
apa Franjo je 2016. objavio postsinodalnu pobudnicu Amoris lætitia u kojoj je u pojedinim slučajevima odobrio pristup euharistijskom zajedništvu razvedenima i „ponovno vjenčanima“ koji na to prema stalnom moralnom nauku Katoličke Crkve nemaju pravo.

Marija je prava Majka Božja

Crkva u Efezu gdje je proglašen naslov „Majka Božja”

S
veto Pismo na rječit način potvrđuje božansko majčinstvo: „Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida. On će vladati nad kućom Jakovljevom u vijeke, i kraljevstvu njegovu neće biti kraja.” (Lk 1, 31-33).

Kvatre: Prilika za dodatne žrtve i duhovni rast

I
ako ih danas mnogi u Rimskoj Crkvi ignoriraju, ovaj je tjedan u godini tradicionalno predviđen za obdržavanje kvatrenih dana.

Marija je prava majka Isusa kao čovjeka

Sveta Obitelj, Jaki Kapolna, Budimpešta. Mozaik izrađen za Euharistijski kongres 1938. Sveti Josip ima obilježja apostolskoga izaslanika, izvjesnoga Eugenija Pacellija.

S
veto Evanđelje, Božja riječ koja je dana ljudima, govori nam u odlomku koji se često spominje u liturgiji: „Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus.” (Lk 1, 31).

Zašto se Krist želio roditi od žene?


S
v. Pavao nam u svojoj poslanici Galaćanima kaže: „Ali kad dođe punina vremena, posla Bog svojega Sina, rođenoga od žene, postavljena pod zakon da otkupi one koji su bili pod zakonom te primismo [božansko] posinstvo.”

3. rujna, blagdan sv. Pija X.


V
iše nego ikada, Crkva danas u svetom Piju X., koji je bio papa od 1903. do 1914., nalazi istinskoga sveca papinstva, uzora i vodiča.

Povijesna propovijed nadbiskupa Lefebvrea od 29. kolovoza 1976. u Lilleu


Prije točno 45 godina nadbiskup Lefebvre održao je sv. Misu i propovijed u Lilleu, tijekom „vrućeg ljeta” kada je konflikt između postkoncilske agende i težnji za očuvanjem Tradicije došao do usijanja. Predstavljamo zato ponovo i podsjećamo na ovu povijesnu propovijed u kojoj je Nadbiskup dao temeljni prikaz problema s kojima se suočavamo usred postkoncilske krize koja još uvijek pogađa Crkvu.

D
ragi moji prijatelji, draga moja braćo, prije nego što vam kažem nekoliko poticajnih riječi, želio bih riješiti nesporazume, a prvi se tiče teme ovoga susreta.

Sv. Ljudevit Kralj

Serijal

S
veti Ljudevit (✝ 1270.) bio je francuski kralj. Usred dvorskih ugodnosti ostao je čist kao anđeo. On se marljivo vježbao u postu i pokori, a bio je veliki štovatelj Presvetog Oltarskog Sakramenta.

Je li današnja Hrvatska katolička?


G
ospa Fatimska zatražila je da papa zajedno sa svim biskupima svijeta posveti Rusiju Njezinom Bezgrješnom Srcu, čiji se blagdan slavi na današnji dan, 22. kolovoza.

Oblačenje u Bogosloviji u La Reji na blagdan Uznesenja BDM


N
a blagdan Uznesenja Blažene Djevice Marije tijelom i dušom na nebo, a u povodu 40. obljetnice blagoslova kamena temeljca Bogoslovije od strane preuzvišenoga nadbiskupa Marcela Lefebvrea, bogoslovi prve godine primili su reverendu.

Gospino Uznesenje - pogled na cilj

Gospino usnuće od fra Angelica

N
aš život često luta; nedostaje nam jasnoga osjećaja za smjer koji bi trebao prožimati cijelu našu rutinu i usmjeravati sve naše misli, riječi i djela prema tom sveobuhvatnom cilju, poput željeznih strugotina prema magnetu.

Apostoli posljednjih vremena


S
veti Ljudevit Maria Montfort daje onima koji su se potpuno i sasvim posvetili Majci Božjoj u posljednjim vremenima posebno ime, „apostoli posljednjih vremena”, te opisuje način njihovog očitovanja, njihove kvalitete i raspoloživost njihovih srdaca.

Marija u Starome Zavjetu

Jišajevo stablo koje predstavlja podrijetlo Djevice Marije


Č
ovjek je odbio ljubiti Boga kada ga je đavao iskušavao i kada je dopustio da ga prevari.

Kada papa Franjo služi novu misu


U
svom Pismu biskupima o motupropriju Traditionis custodes od 16. srpnja 2021. koje snažno ograničava Tradicionalnu Misu „radi povratka jedinstvenom obliku slavlja“, onom nove mise, papa Franjo izjavljuje:

Pismo p. Pagliaranija o motupropriju Traditionis custodes


D
ragi članovi i prijatelji Svećeničkoga bratstva sv. Pija X.,
motuproprij Traditionis custodes i njegovo popratno pismo izazvali su duboku uzrujanost u tzv. tradicionalističkom pokretu.

Arhiva bloga

Glasnik: