Christus Rex

Obred podjele sakramenta svete PotvrdeU nedjelju će našu domovinu po prvi puta pohoditi mons. Bernard Tissier de Mallerais, pomoćni biskup Svećeničkoga bratstva sv. Pija X., koji će podijeliti sakrament svete Potvrde. Za ovaj veliki milosni trenutak najbolje ćemo se pripremiti molitvom za naše kandidate, da bi darovi Duha Svetoga mogli u njima što više oživjeti:

Bože, koji si svjetlošću Duha Svetoga poučio srca vjernih, daj da u tom istom Duhu što je pravo mislimo i njegovoj se utjehi vazda radujemo. Po Kristu Gospodinu našem. Amen.

Da bismo se bolje upoznali s tradicionalnim obredom svete Potvrde, donosimo u nastavku točan tijek obreda s molitvama i popratnim pojašnjenjima.

Obred podjele sakramenta sv. Potvrde

Sakramentom sv. Potvrde prima se kao posebna milost sedam darova Duha Svetoga: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobožnost, strah Božji po kojim postajemo odrasli kršćani, spremni preuzeti na sebe ozbiljnu obvezu svjedočenja i naviještanja katoličke vjere. Redoviti podjelitelj sakramenta je biskup, materija (tvar) ovoga sakramenta je pomazivanje svetim uljem, a forma (oblik) su riječi koje biskup izgovara kod čina pomazivanja. Na početku obreda moli se zaziv Duha Svetoga, zatim slijedi biskupova propovijed, koji potom zaziva Duha Svetoga nad kandidate nakon čega dolazi sam čin podjele sakramenta. Sakrament se podjeljuje izvan sv. Mise, koja slijedi neposredno nakon što završi obred podjele sakramenta sv. Potvrde.

1. Himan Veni Creator Spiritus – Dođi Stvorče, Duše Svet


1. Veni Creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti, pectora.
2. Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
3. Tu, septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.
4. Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
5. Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.
6. Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
credamus omni tempore.
7. Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito,
in saeculorum saecula. Amen.
1.O dođi, Stvorče, Duše Svet,
pohodi duše vjernika,
poteci višnjom milosti
u grudi štono stvori ih.
2. Ti nazivaš se Tješitelj,
blagodat Boga svevišnjeg,
studenac živi, ljubav, plam
i pomazanje duhovno.
3. Darova sedam razdaješ,
ti, prste desne Očeve,
od vječnog Oca obećan,
ti puniš usta besjedom.
4. Zapali svjetlo u srcu,
zadahni dušu ljubavlju,
u nemoćima tjelesnim
potkrepljuj nas bez prestanka.
5. Dušmana od nas otjeraj
i postojani mir nam daj,
ispred nas idi vodi nas,
da svakog zla se klonimo.
6. Daj Oca da upoznamo
i Krista sina njegova
i u te Duha njihova
da vjerujemo sveudilj.
7. Sva slava Ocu vječnomu
i uskrslomu Sinu mu,
sa tješiteljem Presvetim
nek' bude sad i uvijeke. Amen.

2. Biskupova propovijed

3. Zaziv darova Duha Svetoga

Nakon propovijedi biskup sjedne pred oltarom, a ministranti pristupaju za pranje ruku. Zatim će biskup ispruženih ruku moliti za darove Duha Svetoga koje će kandidati primiti. Pritom svi kleče.

B: Spiritus Sanctus superveniat in vos et virtus Altissimi custodiat vos a peccatis. O: Amen.
B: Adiutorium nostrum in nomine Domini. O: Qui fecit caelum et terram.
B: Domine, exaudi orationem meam.
O: Et clamor meus ad te veniat.
B: Dominus vobiscum.
O: Et cum spiritu tuo.
B: Duh Sveti sišao na vas i sila Višnjega čuvala vas od grijeha.
O: Amen.
B: Pomoć je naša u imenu Gospodina.
O: Koji je stvorio nebo i zemlju.
B: Gospodine, usliši molitvu moju.
O: I vapaj moj k Tebi da dođe.
B: Gospodin s vama.
O: I s duhom tvojim.
B: Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui regenerare dignatus es hos famulos tuos ex aqua et Spiritu Sancto, quique dedisti eis remissionem omnium peccatorum; emitte in eos septiformen Spiritum tuum Sanctum Paraclitum de caelis. O: Amen.
B: Svemogući vjekovječni Bože, koji si se dostojao ove sluge svoje preporoditi vodom i Duhom Svetim i koji si im dao otpuštenje sviju grijeha, pošalji na njih sedmerostrukoga Duha svoga Svetog Utješitelja s nebesa.
O: Amen.
B: Spiritum sapientiae et intellectus.
O: Amen.
B: Spiritum consilii et fortitudinis.
O: Amen.
B: Spiritum scientiae et pietatis.
O: Amen.
B: Duha mudrosti i razuma.
O: Amen.
B: Duha savjeta i jakosti.
O: Amen.
B: Duha znanja i pobožnosti.
O: Amen.
B: Adimple eos Spiritu timoris tui, et consigna eos signo Cru + cis Christi, in vitam propitiatus aeternam. Per eundem Dominum nostrum Jesum Christum, Filium tuum: Qui tecum vivit et regnat in unitate eiusdem Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. O: Amen.
B: Napuni ih Duhom straha svoga i znamenuj ih znakom kri + ža Kristova umilostivljen za život vječni. Po istom Gospodinu našem Isusu Kristu Sinu tvojem, koji s tobom živi i kraljuje u jedinstvu istoga Duha Svetoga Bog po sve vijeke vjekova.
O: Amen.

4. Podjela sakramenta

Potom kandidati pojedinačno pristupaju zajedno s kumovima do biskupa koji im podjeljuje sakrament Potvrde. Biskup im stavlja ruku na glavu i pomazuje im čelo svetim uljem u obliku znaka križa. Zatim im daje lagani udarac po obrazu koji označuje da su postali Kristovi vojnici koji moraju biti spremni podnijeti sve teškoće i neprijateljstva u svjedočenju i naviještanju svoje vjere.

B: N. Signo te signo + Crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine + Patris, et + Filii, et Spiritus + Sancti. O: Amen.
B: N., znamenujem te znakom + križa i potvrđujem te krizmom spasenja u ime O + ca i Si + na i Duha + Svetoga. O. Amen.
B: Pax tecum.
B: Mir s tobom

5. Završni obredi – pranje ruku, antifona i blagoslov

Biskup zatim opere ruke, a za to vrijeme pjevači pjevaju sljedeću antifonu:


Confirma hoc Deus quod operatus es in nobis a templo sancto tuo quod est in Jerusalem, alleluia, alleluia. R. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto... Confirma hoc Deus...
Utvrdi ovo, Bože, sto si učinio u nama, u svetom hramu svojem, koji je u Jeruzalemu, aleluja, aleluja. R. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu... Utvrdi ovo, Bože, što si učinio u nama...

Na kraju biskup moli sljedeće molitve i daje završni blagoslov.

B: Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
O: Et salutare tuum da nobis.
B: Domine, exaudi orationem meam.
O: Et clamor meus ad te veniat.
B: Dominus vobiscum.
O: Et cum spiritu tuo.
B: Oremus. Deus, qui Apostolis tuis Sanctum dedisti Spiritum, et per eos eorumque successores ceteris fidelibus tradendum esse voluisti: Respice propitius ad humilitatis nostrae famulatum; et praesta; ut eorum corda, quorum frontes sacro chrismate delinivimus et signo sanctae Crucis signavimus, idem Spiritus Sanctus, in eis superveniens, templum gloriae suae dignanter inhabitando perficiat: Qui cum Patre et eodem Spiritu Sancto vivis et regnas in saecula saeculorum.
O: Amen.
B: Pokaži nam Gospodine milosrđe svoje.
O: I spasenje svoje daj nam.
B: Gospodine, usliši molitvu moju.
O: I vapaj moj k tebi da dođe.
B: Gospodin s vama.
O: I s duhom tvojim.
B: Pomolimo se. Bože, koji si svojim Apostolima dao Svetoga Duha, te si htio, da ga oni i njihovi nasljednici predaju ostalim vjernicima, pogledaj milostivo na službu neznatnog sluge svoga i podaj, da u srca onih, kojima pomazasmo čela svetom krizmom i znamenovasmo znakom svetoga križa, dođe isti Duh Sveti, stanuje dobrostivo u njima i tako ih učini hramom slave svoje. Koji s Ocem i istim Duhom Svetim živiš i kraljuješ u sve vijeke vjekova.
O: Amen.
B: Ecce sic benedicétur omnis homo, qui timet Dóminum.
Bene + dicat vos Dóminus ex Sion, ut videátis bona Jerusalem ómnibus diébus vitae vestrae, et habeátis vitam aetérnam. O: Amen.
B: Eto tako će biti blagoslovljen svaki čovjek koji se boji Gospodina.
Blago + slovio vas Gospodin sa Siona, da gledate sreću Jeruzalema u sve dane života svojega i imate život vječni.
O: Amen.

Nakon završnoga blagoslova krizmanici kao čin svoga predanja mole Vjerovanje, Očenaš i Zdravo Marijo.

Arhiva bloga

Glasnik: