Christus Rex

Uskrsna radost, kršćanska nada i vjera u uskrsnuće


A
ko smo u radosti, u radosti uskrsnuća našega Gospodina – jer u konačnici, to je pobjeda dobra nad zlom, to je pobjeda Boga nad đavlom, nad zlim duhovima, to je pobjeda kreposti nad porocima, vječnosti nad vremenom, to je vječna pobjeda života nad smrću – moramo biti sretni.

Latinsko-hrvatski mali misal (IV. izdanje)


N
akon što je bilo rasprodano posljednje, treće izdanje latinsko-hrvatskog malog misala, javila se potreba da se priredi novo izdanje ove knjižice koja je neophodna za praćenje tradicionalne latinske Mise.

Reakcije na odredbe za provedbu Traditionis custodes


R
imska Kongregacija za bogoštovlje objavila je 18. prosinca 2021. dugo očekivane provedbene propise za motuproprij Traditionis custodes koji je objavljen pet mjeseci ranije (16. srpnja 2021.).

Je li Marijina supatnja bila suotkupiteljska?


T
eologija nam je pokazala da je Marija svojom supatnjom sudjelovala u našemu spasenju u pogledu zasluge, zadovoljštine i žrtve, po uzoru na Kristovu Muku.

Intervju s p. Tilošancem na kanalu SSPX News


N
a službenom Youtube kanalu Američkog distrikta FSSPX-a, u sklopu razgovora sa svećenicima, objavljen je intervju s p. Markom Tilošancem o njegovom putu prema Tradiciji i apostolatu Bratstva u Hrvatskoj. 

Je li Marijina supatnja kao žrtva uzrokovala naše spasenje?

Slikar je Blaženu Djevicu stavio u isti položaj kao i njezina božanskoga Sina kako bi pokazao njihovo sjedinjenje u žrtvi

M
ajka Božja doista je zaslužila naše spasenje kako je naučavao papa sv. Pio X., a svojom je patnjom sudjelovala u zadovoljštini za naše grijehe.

Blaženi car Karlo: zagovornik za svoje narode


P
rije 100 godina, 1. travnja 1922. godine, u progonstvu na otoku Madeiri u 35. godini preminuo je car Karlo, posljednji austrijski car i ugarski kralj.

Arhiva bloga

Glasnik: