Christus Rex

„Čuvari Tradicije“ i „radost ljubavi“


P
apa Franjo je 2016. objavio postsinodalnu pobudnicu Amoris lætitia u kojoj je u pojedinim slučajevima odobrio pristup euharistijskom zajedništvu razvedenima i „ponovno vjenčanima“ koji na to prema stalnom moralnom nauku Katoličke Crkve nemaju pravo.

Marija je prava Majka Božja

Crkva u Efezu gdje je proglašen naslov „Majka Božja”

S
veto Pismo na rječit način potvrđuje božansko majčinstvo: „Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus. On će biti velik i zvat će se Sin Svevišnjega. Gospodin Bog dat će mu prijestolje njegova oca Davida. On će vladati nad kućom Jakovljevom u vijeke, i kraljevstvu njegovu neće biti kraja.” (Lk 1, 31-33).

Kvatre: Prilika za dodatne žrtve i duhovni rast

I
ako ih danas mnogi u Rimskoj Crkvi ignoriraju, ovaj je tjedan u godini tradicionalno predviđen za obdržavanje kvatrenih dana.

Marija je prava majka Isusa kao čovjeka

Sveta Obitelj, Jaki Kapolna, Budimpešta. Mozaik izrađen za Euharistijski kongres 1938. Sveti Josip ima obilježja apostolskoga izaslanika, izvjesnoga Eugenija Pacellija.

S
veto Evanđelje, Božja riječ koja je dana ljudima, govori nam u odlomku koji se često spominje u liturgiji: „Ti ćeš začeti i roditi sina. Nadjeni mu ime Isus.” (Lk 1, 31).

Zašto se Krist želio roditi od žene?


S
v. Pavao nam u svojoj poslanici Galaćanima kaže: „Ali kad dođe punina vremena, posla Bog svojega Sina, rođenoga od žene, postavljena pod zakon da otkupi one koji su bili pod zakonom te primismo [božansko] posinstvo.”

3. rujna, blagdan sv. Pija X.


V
iše nego ikada, Crkva danas u svetom Piju X., koji je bio papa od 1903. do 1914., nalazi istinskoga sveca papinstva, uzora i vodiča.

Arhiva bloga

Glasnik: