Christus Rex

Zahvalnica Majci Božjoj


Tebe Majku Božju hvalimo: tebe Marijo, Djevicom ispovijedamo.
Tebe vječnoga Oca zaručnicu: svi narodi zemlje slave.
Tebe svi anđeli i arkanđeli: tebe sve poglavice ponizno štuju.
Tebe sva mogućstva i visoke kreposti: tebe sva gospodstva slušaju.
Tebe prijestolja, kerubini i serafini časte: tebe svi anđeoski duhovi veličaju.
Njihovim glasovima: i mi naše združujemo.
Da te svetom, čistom i neoskvrnjenom proglasimo.
Sveta i sveta: sveta Marijo, majko Božja i Djevice.
Puna su nebesa i zemlja: slave veličanstva ploda utrobe tvoje.
Tebe slavodobitni skup apostola: majkom Stvoritelja propovijeda.
Tebe hvaljeni broj proroka: da ćeš djevica Boga roditi, davno reče.
Tebe četa blaženih mučenika: roditeljicom Kristovom slavi.
Tebe nebrojena vojska ispovjednika: crkvom svetog Trojstva zove.
Tebe kolo svetih djevica: djevičanstva i poniženstva svoga izgledom glasi.
Tebe sve strane nebeske: nebeskom kraljicom časte.
Tebe po svem okolišu zemaljskomu sveta Crkva:
Majkom Božjeg Veličanstva zove.
Ti si zaista: i slatka i blaga.
Ti anđeoska Gospođa: ti vrata rajska.
Ti ulaz kraljevstva nebeskoga: ti prebivalište Kralja slave.
Ti korablja pomilovanja i milosti: ti vrutak svakog milosrđa.
Ti utočište grješnika: ti majka Spasitelja.
Ti za slobodu čovječanstva: Božjega si nosila Sina u djevičanskoj utrobi.
Po njemu predobiven neprijatelj stari: otvorena su vjernim nebeska kraljevstva.
Ti na njegovu desnu sjediš: u Očevoj slavi.
Ti ga moli za nas, Gospođo: On će san bo suditi.
Tebe dakle molimo, sluge svoje pomozi:
(poklekni) koje neprocijenjena krv Sina tvoga otkupi.
Nastoj, blaga Djevice Marijo: da vječnom slavom nadareni budemo.
Brani nas, puk svoj, o Gospođo: jer smo baštinstvo Sina tvoga.
I vladaj nas sveđer: i uzdigni ća do vijeka.
Mi svaki dan, o draga Marijo: tebe umiljeno pozdravljamo.
I hvalit ćemo te do vijeka: bogoljubnom pameću i jezikom.
Dostoj se, Bogorodice slavna: sad i vazda, od grijeha nas čuvati.
Smiluj se, blaga, nama: za života i na smrti.
Neka veliko milosrđe tvoje bude vazda s nama: jer, Djevo Marijo, u tebe ufamo.
U tebe, slatka Majko, ufamo: da ćeš nas braniti do vijeka. Amen.

(Uzeto iz molitvenika: otac Anđeo-Marija Miškov „Jesenska ružica ili presveto Gospino ružarije“ blagoslovljeno od S. Oca pape Leona XIII. dne 22. prosinca 1890., deseto izdanje, Dubrovnik 1928.)


Arhiva bloga

Glasnik: