Christus Rex

I. korizmena nedjelja


P
oslanica (2Kor 6, 1-10): „Braćo: opominjemo vas da ne primate uzalud Božje milosti. Jer On govori: „Uslišio sam te u pravo vrijeme i pomogao ti u dan spasenja”. Evo, sad je pravo vrijeme, sad je dan spasenja! 

Njemačka: što ako dođe do raskola?


Š
to bi se dogodilo kada bi Katolička Crkva u Njemačkoj – ili barem njezin značajan dio – formalno raskinula vezu rimskog jedinstva, usvojivši novi način upravljanja i novo naučavanje kako bi se prilagodila težnjama Sinodalnog puta koji se odvija preko Rajne? 

Kardinal sa zadivljujućim moćima


V
eć nekoliko mjeseci predstojnika Dikasterija za bogoštovlje i disciplinu sakramenata optužuju da je pooštrio primjenu motuproprija Traditionis custodes, dokumenta koji bi trebao ograničiti upotrebu tradicionalnog misala.

Svetost Crkve (I.): dogma

Crkva, oslanjajući se na četiri Evanđelista, skuplja Presvetu Krv Kristovu, izvor svake svetosti

K
ada izgovaramo Vjerovanje, ispovijedamo svoju vjeru u „jednu, svetu, katoličku i apostolsku” Crkvu. 

Čista srijeda - Pepelnica


P
oslanica (Jl 2, 12-19): „Ovo govori Gospodin: „Obratite se k Meni svim svojim srcem u postu, plaču i tuzi. Razderite svoja srca, a ne svoje haljine i obratite se Bogu, svojem Gospodinu, jer je On dobrostiv, milosrdan, ustrpljiv, bogat milosrđem i oprašta zloće. 

Utječe li pohađanje tradicionalne ili nove mise na vjeru?


O
d početka liturgijske reforme, nakon proglašenja Novus ordo missae (NOM), branitelji Tradicije Crkve upozoravali su na opasnost koju predstavlja nova liturgija.

Sjedinjene Države: FBI optužen za špijuniranje tradicionalnih katolika


D
ržavni odvjetnici dvadeset američkih saveznih država potpisali su pismo tražeći od Federalnog istražnog ureda (FBI) da razjasni podrijetlo i provedbu svog nedavno procurjelog „antikatoličkog” memoranduma te je li FBI počeo špijunirati tradicionalne katolike.

Njemačka: sinodalna vijeća već postoje u nekim biskupijama


P
redstavnici katoličkih biskupijskih vijeća Njemačke podržavaju stvaranje Sinodalnog vijeća predviđenog Sinodalnim putem, a osuđeno pismom kardinala Parolina, Ladarije i Ouelleta.

Intervju s novim poglavarom Austrijskog distrikta


V
elečasni pater Regele, od početka veljače zaduženi ste kao poglavar Distrikta za Austriju - što je bila Vaša prva misao kada ste saznali za to?

Koja zemlja ima najveću posjećenost nedjeljne Mise?


I
straživači iz Centra za primijenjena istraživanja apostolata (CARA) sa Sveučilišta Georgtown u Washingtonu, nedavno su objavili studiju o praksi nedjeljnjog pohađanja sv. Mise unutar Katoličke Crkve u svijetu.

Smrt Benedikta XVI.: analize i komentari (I.)


S
mrt Benedikta XVI. u 95. godini života, 31. prosinca, 2022., i njegov sprovod koji je uslijedio na Trgu sv. Petra u Rimu 5. siječnja, 2023., izazvali su mnoštvo analiza i komentara u medijima.

P. Zvonimir Rudolf Škunca (1929.-2023.)


P
rijatelj našeg Svećeničkog bratstva, p. Zvonimir Škunca, prešao je s ovoga svijeta u vječnost na blagdan Svijećnice ove godine.

Pozdravno pismo p. Regelea, novog poglavara Austrijskog distrikta


V
elečasna subraćo, časna braćo redovnici i sestre redovnice, dragi vjernici, prijatelji i dobročinitelji!

Dvadeset oblačenja i sedam novih klerika


N
a blagdan Svijećnice, 2. veljače 2023., u Bogosloviji Srca Isusova u Zaitzkofenu 20 bogoslova primilo je reverendu, a sedam tonzuru – primljeno u klerički stalež.

Očišćenje Blažene Djevice Marije - Svijećnica


P
oslanica (Mal 3, 1-4): „Ovo govori Gospodin Bog: „Evo, Ja šaljem svoga glasnika koji će pripremiti put preda Mnom. I Gospodin, kojega vi tražite, i anđeo zavjeta, kojega vi želite, doći će u svoj hram. Evo dolazi”!, govori Gospodin nad vojskama.

Arhiva bloga

Glasnik: