Christus Rex

Marija, Kraljica svih apostolata

S
vaki apostolat ovisi u potpunosti o milosti: ugrabiti duše sotoni može se samo po milosti; učiniti da duša živi život Isusa Krista u potpunosti zahtjeva pomoć milosti.

Gospa Fatimska uči nas apostolsku molitvu

Notre-Dame de Fourvière: Lyonska bazilika
A
postolska molitva sastoji se od traženja milosti za bližnjega, poput njegovoga obraćenja, posvećenja ili bilo čega drugoga što bi moglo biti korisno za njegovu dušu.

Pandemija i Fatima

Djevica Marija: Zdravlje Bolesnih
N
a blagdan Navještenja, 25. ožujka 2020., kardinal Antonio Marto, biskup Fatime Leiria, posvetio je Portugal, Španjolsku i 22 druge države sjedinjenim Srcima Isusa i Marije kako bi zamolio zagovor Bezgrješnoga Marijinoga Srca protiv pandemije.

Vatikan šalje biskupima upitnik o položaju „izvanrednog” oblika


K
ardinal Luis Ladaria Ferrer, predstojnik Kongregacije za nauk vjere, poslao je 7. ožujka 2020. svim biskupskim konferencijama upitnik koji svaki biskup mora ispuniti i poslati prije 31. srpnja 2020.

Časopis Christus Rex br. 23: Represija: Korona gripa

D
ostupan je novi, 23. broj časopisa Christus Rex – prvi broj u 2020. godini, koji je posvećen temi globalne krize uzrokovane korona virusom.

Arhiva bloga

Glasnik: