Christus Rex

Je li Majka Božja bila podvrgnuta tjelesnim nedostatcima?

Djevica s Djetetom, Crkva Presvetoga Trojstva, Klenovnik
S
veti Toma Akvinski u Summi Theologiae objašnjava da je Krist preuzeo na sebe nedostatke ljudske naravi; za to je naveo tri razloga: kako bi mogao prikazati zadovoljštinu za naše grijehe, kako bi pokazao istinu Svoje ljudske naravi i konačno kako bi dao primjer kreposti (III, q.14, a. 1).

„Traditionis custodes“: jasniji od bistre vode


P
ostoji izreka u kanonskom pravu – primjenjiva i u građanskom pravu – koja kaže da se nepovoljni zakoni, odnosno oni koji ograničavaju pravo ili slobodu, moraju tumačiti strogo, u korist onih koji su im podložni.

Hrvatska moli – poziv na javnu molitvu Krunice!


P
ozivamo u ovim turbulentnim vremenima na javnu molitvu Krunice gdje želimo s posebnim žarom od našega blagoslovljenog Spasitelja i Njegove presvete Majke isprositi smilovanje za našu domovinu i za cijelu svetu Crkvu!

Rast milosti u Majci Božjoj


Č
itamo u evanđelju po sv. Luki da je Isus „napredovao u mudrosti, u dobi i u milosti kod Boga i kod ljudi.” (Lk 2, 52).  No, crkveno oci i teolozi istaknuli su da je taj rast, u pogledu mudrosti i milosti, bio samo prividan.

Adventske kvatre


A
dventske kvatre obuhvaćaju tri dana – srijedu, petak i subotu – posvećena molitvi, pokori i milostinji dok ulazimo u novo godišnje doba, u ovom slučaju zimu.

Kreposti i nadnaravni darovi Majke Božje

Pohođenje – Magnificat (Lucca, Toskana)

L
av XIII. u svojoj enciklici Magnæ Dei Matris izjavljuje o Presvetoj Djevici: „U Mariji vidimo kako nam je uistinu dobri i providonosni Bog postavio najprikladniji primjer svake kreposti.”

Prigovor savjesti tradicionalnih katolika protiv COVID-19 cjepiva


S
većeničko bratstvo sv. Pija X., slijedeći učiteljstvo Katoličke Crkve, podržava vjernike koji ulažu prigovor savjesti glede cjepiva protiv COVID-19. 

Arhiva bloga

Glasnik: