Christus Rex

Intervju s preuzvišenim biskupom Bernardom Fellayom - treći dio
Objavili smo dva dijela intervjua s preuzvišenim biskupom Bernardom Fellayom, Generalnim poglavarom Svećeničkog bratstva svetog Pija X., koji je koncem studenog dao obavijesnoj agenciji DICI-a i koja je ondje početkom prosinca objavljena na francuskome i engleskome. Intervju je na francuskome objavljen i kao video. Pročitajte danas posljednji dio intervjua.

Staleške dužnosti

Vjernici moraju ispunjati svoje staleške dužnosti u životu. Čuvati vjeru, vjeru koja je prožeta ljubavlju koja je čvrsto usidrena u ljubavi. To će im omogućiti umaknuti obeshrabrenju, ogorčenoj revnosti i zloći i umjesto toga doživjeti radost, kršćansku radost, koja se sastoji u znanju da nas Bog toliko ljubi da je spreman živjeti s nama i živjeti u nama po milosti.

To osvjetljuje sve što se zbiva i daruje radost koja nam omogućuje zaboraviti probleme i sprječava da oni prekomjerno dobiju na važnosti - probleme koji itekako mogu biti opterećujući. Ali što su oni u usporedbi s nebom koje se upravo po ovim kušnjama zaslužuje? Ove je kušnje Bog pripravio – aranžirao, ne da nas upropaste, nego da nam daju izvojevati pobjedu. Bog ide toliko daleko da u nama živi kako kaže sveti Pavao: „Ne živim više ja nego Krist živi u meni“. To je nevjerojatno lijepo. Kršćanin je svetohranište Presvetog Trojstva, Hram Božji, živi Hram!

Uloga Svećeničkog bratstva sv. Pija X.

Njegova je glavna briga uistinu oko onoga što Crkvu održava na životu: Misa! Sveta je Misna Žrtva doista svagdašnja stvarna primjena zasluga našega Gospodina Isusa Krista, svega onoga što je na Križu zaslužio, postigao, što je zbiljski sveukupnost svih milosti za sve ljude, od prvih, Adama i Eve, do onih na kraju svijeta. Misa je trajni nastavak, obnavljanje, ponovna izvedba ove Žrtve.

I kad bih imao svu vjeru da bih i gore premještao…U veličanstvenom intervjuu koji je mons. Fellay dao obavijesnoj agenciji DICI-a nalazi se nekoliko citata koje u ovim svetim danima zbilja valja staviti na srce svakom kršćaninu, a osobito našoj braći tradicionalistima, kao i svatko sebi samomu. Nakon svih opomena o dramatičnosti situacije i možda početku onih strašnih vremena o kojima izvješćuje Sveto Pismo, oci i naučitelji Crkve, nikada ne smijemo zaboraviti da je naš put - put ljubavi.

Prisjetimo se još jedanput ovih riječi Generalnog poglavara Svećeničkog Bratstva svetog Pija X.:

„Ali vjera, o kojoj govor sveti Pavao i Sveto pismo, jest oblikovana vjera, drugim riječima, vjera koja je prožeta ljubavlju. Ljubav daje vjeri oblik. Ljubav je Božja ljubav i time ljubav prema bližnjemu.

Sretan i blagoslovljen Božić!Prije svega želim svim čitateljima […] ono, što su anđeli Božji zaželjeli čovječanstvu prigodom rođenja Kristova, a to je – mir Božji. Stotine hiljada Hrvata katolika, da, mogu reći milijuni, punili su ovih svetih božićnih dana naše stolne, župske i samostanske crkve, rasijane širom domovine, te drevne spomenike naše časne prošlosti i rasadišta istinske kulture, što ih je posagradila ljubav i požrtvovnost otaca i djedova naših, da u njima nađu utjehe, radosti i pravog božićnog veselja.

Božićno veselje zaista je nešto čarobno! Donosi ga katolicizam. Uvjeren sam, kad bi nesrećom nestalo katolicizma iz hrvatskog naroda, da bi onim istim časom umjesto božićnog veselja nastupila u njemu onakova teška korizma strašne pokore bez ikakve utjehe, kakovu već sedamnaest godina proživljava nesretni ruski narod. Groza me hvata i pri samoj pomisli na takovo stanje. A ipak katolici se moraju i u to zamisliti. Tko nam jamči, ako bismo skrstili ruke, da se ne bi jednoga dana naše lijepe crkve i samostani, koju su usko povezani s hrvatskom prošlošću, pretvorili u zabavišta i kina, u kojima bi se mladež naša učila mržnji i svakoj opačini? Ako hoćemo da božićno veselje vlada trajno u duši našeg naroda, onda valja upotrijebiti i sredstva da ga očuvamo.

Intervju s preuzvišenim biskupom Bernardom Fellayom - drugi dio


Slijedi drugi dio intervjua s preuzvišenim biskupom Bernardom Fellayom, Generalnim poglavarom Svećeničkog bratstva svetog Pija X., koji je koncem studenog dao obavijesnoj agenciji DICI-a i koja je ondje početkom prosinca objavljena na francuskome i engleskome. Intervju je na francuskome objavljen i kao video.

Modernistički Papa

Upotrijebio sam riječ „modernist“. Mislim da to svi nisu razumjeli. Možda sam trebao reći 'modernist u svojem djelovanju'. Još jedanput, on nije modernist u apsolutnom, teoretskom smislu: čovjek koji u sebi razvija posve skladan sustav; ova zatvorenost ne postoji.

Postoje sustavi, kao primjerice evolucijski način razmišljanja koji stoji u jasnom odnosu s djelovanjem. Kad Papa kaže da želi nepreciznost u nauku, kad se unosi sumnja, ne samo neodređenost, nego sumnja koja ide toliko daleko da se kaže da su čak i veliki vođe u vjeri, kao Mojsije, ostavili prostora za sumnju…

Ja znam samo za jednu sumnju koju je Mojsije imao: u vrijeme kada je sumnjao i udario u stijenu! Zbog toga ga je Bog kaznio i on nije mogao ući u obećanu zemlju. No, ne vjerujem da se ova sumnja ubraja u Mojsijeve zasluge; ostalo je vrijeme bio ipak posve odlučan u svojim izjavama…bez ijedne sumnje.

Zar ne postoji katolički Bog?


Članak je objavljen na stranicama udruge Associção Civil Santa Maria das Vitórias iz Anápolisa, Brazil, koja se brine o kapelici Santa Maria das Vitórias gdje se slavi tradicionalna sveta Misa.

Priznajem da sam ostao zgranutim[…] čitajući ovu rečenicu: „Ne postoji katolički Bog“ [rečenica koju je Papa rekao u poznatom intervjuu Eugeniju Scalfariju]. Premda je izraz „katolički Bog“ neuobičajen, nijekati ga, u surječju u kojem je zanijekan, ima razorne posljedice. Zbilja.

Stari je zavjet pun izraza kao: Bog Izraelov, Bog Abrahamov, Izakov i Jakovljev koji svjedoče da se živi i pravi Bog objavio izabranom narodu, koji je čuvarem njegovih obećanja i njegovih učenja i razlikuje se od idola krivih vjera koje su terorizirale poganske narode.

Intervju s preuzvišenim biskupom Bernardom Fellayom - prvi dioSljedećih nekoliko dana objavljujemo intervju s preuzvišenim biskupom Bernardom Fellayom, Generalnim poglavarom Svećeničkog bratstva svetog Pija X., kojeg je koncem studenog dao obavijesnoj agenciji DICI-a i koja ga je ondje početkom prosinca objavila na francuskome i engleskome. Intervju je na francuskome objavljen i kao video. Pročitajte danas prvi od tri dijela.

Po Misi ponovno izgraditi Crkvu

Početak službe jednog novog Pape

Početak službe jednog novog pape može se promatrati kao vraćanje sata u automobilu na ništicu. Osobito kod jednog pape koji se po svojem djelovanju, svojim istupima i svojim intervencijama razlikuje od svojih prethodnika i stoji prema njima u frapirajućoj suprotnosti. To može ljude potaknuti da zaborave prethodni pontifikat što se u određenom smislu i dogodilo. Barem što se tiče više konzervativnog, odnosno reformskog pravca pape Benedikta XVI. Izvan je sumnje da su prvi Papini zahvati prouzročili mnogo nejasnoća, upravo proturječje, ili barem kontrast prema reformskom pravcu.

Primjer: Franjevci Bezgrješne

Njihova se duhovnost ravna po načelima oca Maksimilijana Kolbea. To je vrlo zanimljivo jer Maksimilijan Kolbe zahtijeva borbu za Bezgrješnu, borbu po Bezgrješnoj, Božju pobjedu nad Božjim neprijateljima - ovaj je pojam ovdje odista prikladan - naime nad masonima. To je nadasve zanimljivo promatrati. Ova borba protiv svijeta, protiv duha svijeta doveo ih je u našu blizinu, da tako kažemo po prirodi stvari, jer sudjelovanje u borbi protiv svijeta ipak negdje nosi sa sobom križ. U to su uključena vječna načela Crkve: što se naziva kršćanskim nazorom. Ovaj kršćanski nazor izriče se izvanredno u staroj Misi, u tridentskoj Misi. Kada je Benedikt XVI. objavio svoj motuproprij, po kojem je Misa ponovno općenito na raspolaganju, zbog toga se ova redovnička zajednica tijekom svojeg kapitula, to jest po odluci cijele redovničke zajednice, odlučila vratiti staroj Misi i to u cijelosti. Pri tom su bili svjesni da će se naći pred mnoštvom problema - budući da imaju župe - da ovi problemi ipak nisu nerješivi. Mnogi su od njih također počeli postavljati određena pitanja s obzirom na Koncil.

Prenositi vjeru - Adventsko pismo poglavara Njemačkog distrikta FSSPX-aLjubljeni u Kristu!

Mračni su dani i tjedni u kojima vam pišem ove retke. Potreseni proživljavamo kako se na sve strane neumoljivo udara po Crkvi.

U medijima se sve katoličko obasipa podmuklošću i porugom. Podrugljivo i s velikom mržnjom se mnogi novinar obrušava na Crkvu i pri tome crta sliku koja pokazuje samo još ogavno iscereno lice taštine, ponosa i sebeljublja. Bude se sjećanja na vremena progona i mučeništva u Europi 20. stoljeća za koje se vjerovalo da su prošla. Odabir riječi i tema, agresivnost i uvjerenost u svoju nepogrješivost kod tužitelja sliče na frapirajući način.

Oni udaraju na Crkvu. Ali sam je Isus Krist onaj koga pogađaju. Njega koji je čista ljubav i za svakoga od njih, poradi njihova spasenja, davno već uzeo na sebe svako poniženje, svaku porugu i na koncu i smrt na križu. Jer on svakoga od njih i svakoga od nas iznad svega ljubi!

Bol i sramota prolaze mi žilama kada mislim na ovu nezahvalnost, na ovu vječnu oholost čovjeka i pobunu protiv ove Ljubavi.

„Previše je biskupa i svećenika poženstvenjeno“Katolički mjesečnik Kirchliche Umschau u svojem aktualnom izdanju izvješćuje o jednoj borbenoj katoličkoj internetskoj televiziji koja se naziva churchmilitant.tv, dakle „vojujuća Crkva“. Utemeljitelj ovog internetskog televizijskog kanala katolički je laik Michael Voris. Nedavno je posjetio nekoliko europskih zemalja kada je mjesečniku Kirchliche Umschau dao intervju u kojem se ne ustručava jasnim riječima pokuditi biskupe i svećenike i istaknuti njihove odlučujuće slabosti.

Bitni je problem nedostatak muškosti, vršenja očinstva. Ovo je bjelodano, i u kleru, gdje je vjera ponajvećma uništena, ali i u društvu općenito. Feministički je pokret možda postigao svoj najvažniji cilj: uništenje muškosti. Ako očevi Crkve, biskupi i svećenici, ne vrše više svoje očinstvo, onda je posljedica raspad Crkve - a to je ono što vidimo. (…)

Pismo prijateljima i dobročiniteljima br. 81 (prosinac 2013.)


Pismo br. 81 mons. Fellaya prijateljima i dobročiniteljima


Dragi prijatelji i dobročinitelji,

na koncu ove godine primjereno je baciti pogled na glavna događanja u Crkvi i Bratstvu i iz toga izvući pouke koje nam omogućuju pridonositi širenju kraljevstva našega Gospodina Isusa Krista.

U ovoj raščlambi trenutačnog stanja ne zaboravimo da je „sve u rukama“ Božanske Providnosti koja nepogrješivo sve uzdržava i svim upravlja - ne umanjujući čovjekovu slobodu kako bi sve pridonosilo dobru onih koji Boga ljube (usp. Rim 8,28). Ovo nas nipošto ne oslobađa naših dužnosti, naprotiv! „Ovim se proslavlja Otac moj: da donosite mnogo roda!“ (Iv 15,8).

Gdje je Tradicija, tu je i rast - Intervju s p. GaudronomObjavljujemo zanimljiv intervju patera Matthiasa Gaudrona u njemačkom magazinu „Der Spiegel“ koji je inače veoma nesklon Katoličkoj Crkvi. Znakovito je kako se doživljava s jedne strane Tradiciju, a s druge strane novi pontifikat.

Semper infideles (IV.)- ,,nažalost, nakon prosvjetiteljstva mi smo se okrenuli obrambenjaštvu (umjesto da smo bili promotori kulture)’’
- ,,[potrebna] promjena mentaliteta – od paternalističkog i klerikalnog prema ekleziologiji zajedništva’’
- Pavao VI. - ,,osoba koja je voljela svoje vrijeme’’
- Rahner za vrijeme koncila ,,mnoge pridobivao za novu sliku Crkve’’ (danas je on mrtav – ne može mu se ništa dogoditi, pa je to slobodno reći)
- ,,odbacivanje zidova koji postaju nepotrebni’’
- danas nije prikladno vrijeme za ponovno izdavanje Holandskog katekizma kod nas (tako su joj rekli), što bi svakako trebalo učiniti, ali ako vi kao studenti uputite peticiju izdavačkoj kući, možda se odluče izdati

(studentske bilješke s predavanja)

Veliko treba biti naše pouzdanje u Mariju, jer je ona Kraljica MilosrđaBudući da je uzvišena Djevica Marija bila odabrana da bude majka Kralju svih kraljeva, punim je pravom Crkva časti i želi da je svi časte slavnim imenom Kraljice. Ako je sin kralj, pravom se njegova majka ima smatrati i nazivati kraljica. Ako je onaj, veli sveti Atanazije, koji se od Djevice rodio Kralj, majka se koja ga je rodila, pravo i istinito smatra Kraljica. Otkad je Marija, opominje sv. Bernardin Sijenski, pristala na to da postane Majkom Sina Božjega, od onda je zavrijedila biti Kraljicom svijeta i svih stvorova:

Ova je Djevica po svom pristanku zaslužila prvenstvo i gospodstvo svijeta i žezlo Kraljevstva nad svim stvorovima. Ako život Marijin, razmišlja sv. Arnold opat, ne bijaše odijeljen od Tijela Isusova, kako da bude od Sinova Kraljevstva odijeljena Majka. Niti može od Gospodstva Sinovljeva biti odijeljena Majka. Jedno je Tijelo Marijino i Kristovo. Stoga se treba slava Kraljevstva smatrati ne samo zajednička Majci i Sinu, već ista Majci kao Sinu. Rekao bih da je slava Sinova ne toliko zajednička Majci, nego dar Njoj.

Ako je Isus Gospodin, Kralj cijelog svemira, tada je i Marija Kraljica cijelog svemira. Postavljena za Kraljicu, govori opat Rupert, pravom posjeduje cijelo Kraljevstvo Sinovo. Tako, kaže sv. Bernardin Sijenski; koliko ima stvorova koji služe Bogu, toliko treba služiti i Mariji; jer anđeli i ljudi i sve stvari, koje su na nebu i zemlji, budući da su podvrgnute vlasti i Gospodstvu Božjemu, podvrgnute su i gospodstvu Bl. Djevice.

(Odlomak iz knjige sv. Alfonza Marije Liguorija: „Zdravo Kraljice“; I. dio, str. 9-10)

Ekumenizam i intercommunio - Kardinal Siri II.Problem je intercommunija nadasve težak i može predstavljati stranputicu s pravog ekumenskog puta, pokazati se pravom zamkom za mnoge dobronamjerne katolike i pružiti novo svjedočanstvo zastranjenja teologa od teologije [...] Jedinstvo se nikada neće postići polovičnim riječima, pojmovima izrečenima do pola, dobrovoljnim početcima i tumačenjima. Ako bi ovo netko nazvao jedinstvom, ne bi znao što govori ili bi lagao znajući da laže [...] Krivo ekumensko približavanje zaraženo je relativizmom na dogmatskoj razini; to je tema koja se danas obrađuje eufemistički pojmom pluralizma. U suštini nauka koji je Katolička Crkva prihvatila objavljenim i sigurnim ne može postojati pluralizam. To pretpostavlja relativizam koji logički dovodi do rastakanja svega; ne dakle jedinstvo, nego uništenje. Je li možda jedinstvo djelo uništenja? Pluralizam je u ukusima, u izgledu, u simpatijama, u iskrenim prilagodbama jeziku kultura - salva veritate - ali nikada u suštini istine i samih činjenica. Također i u stvarima koje se tiču ljudi koje je „Bog ostavio ljudima na raspravu“, no zacijelo ne u stvarima koje je On trajno definirao za vrijeme i vječnost.

[Odlomak uzet iz Uvodnika kardinala Giuseppea Sirija koji je objavljen u “Renovatio”, IX – 1974.]

Brak je samo zajednica muškarca i žene


…I TO VALJANO SKLOPLJEN PRED KATOLIČKIM SVEĆENIKOM, A SVE JE OSTALO ĆORSOKAK

Mislim da bi nakon ovog referenduma svima trebalo biti jasno da našim društvom vladaju neprijateljske - protucrkvene, protukršćanske i protukatoličke snage. Ovaj im je put naš narod hrabro pokazao da mu nisu uništili katoličku dušu, ali vidimo da još uvijek pokvarena, nastrana i bolesna manjina s još više uvjerljivosti Hrvatima katolicima pokušava nametnuti stavove koji se najgrublje suprotstavljaju njihovoj vjeri, tradiciji i kulturi.

Čim su saznali (očekivane) rezultate, svim su raspoloživim oružjima raspalili po svemu što je Hrvatu katoliku sveto: vjera, Crkva, obitelj, Tradicija, povijest. Referendum nije sada više praznik demokracije - što je svaki čin koji ozakoni sve što se protivi Božjim zapovijedima - sada je to tiranija većine, rulje, nepismenog i nedemokratskog naroda - a to bi trebao biti naš hrvatski narod. I to sve apostoli kaosa opušteno propovijedaju na Hrvatskoj televiziji koju je stvorio i koju financira taj isti narod. A to pljuvanje po svim svetinjama našega naroda navodno je ta nekakva prava demokracija. 

Misijsko poslanje razlog je progona kršćanaŠto treba držati o takozvanim stručnjacima, osobito o „stručnjacima za ljudska prava“, pokazuje intervju koji je vođen s upravo takvim jednim u novinama Badische Zeitung. Stručnjaka se pitalo o razlozima zbog kojih se progoni kršćane.

Po nalogu Njemačke biskupske konferencije i Evangeličke crkve Njemačke, dakle plaćeno novcima iz crkvenog poreza, Theodor je Rathgeber u intervjuu priopćio uvjerljivu spoznaju da je Kristovo misijsko poslanje razlogom progona kršćana u mnogim zemljama.

Duh Sveti i sljedeća konklavaObjavljujemo ovaj vrlo vrijedan članak talijanskog povjesničara Roberta de Matteija koji je objavljen 5. ožujka u časopisu „Corrispondenza Romana“ u povodu skorog početka Konklave, a koji pak ni danas nimalo nije izgubio na aktualnosti.

Oči cijeloga svijeta, ne samo katolika, u ovom su trenutku upravljene prema Svetome Petru, da bi se spoznalo tko će biti novi Kristov namjesnik. Očekivanje koje se očituje uoči svake Konklave ovaj je put gorko i snažno zbog slijeda događaja koji zbunjuju i stvaraju pomutnju.

Massimo Franco piše u listu „Corriere della Sera“ 27. veljače 2013. da se „unutar Vatikanskog Grada događa kraj modela upravljanja i poimanja papinstva“ i uspoređuje poteškoće koje danas Crkva prolazi s posljednjom fazom sovjetskoga Kremlja. „Propadanje vatikanskog imperija – piše - prati i propadanja SAD-a i Europske Unije u ekonomskoj i demografskoj krizi. Pokazuje oblik papinstva i centralizirane crkvene vlasti kojima je izazov fragmentarna i decentralizirana stvarnost.“ Kriza vatikanskog imperija predstavlja se krizom oblika papinstva i crkvene vlasti koja ne odgovara svijetu XXI. stoljeća. Jedini bi put izlaska bio proces „unutarnje reforme“ koji bi spasio instituciju denaturirajući joj samu bit.

Kako je biti lefevrovacPoznajemo li zbilja Svećeničko bratstvo sv. Pija X.? Temelji li se naše znanje o Bratstvu na iskustvu, proučavanju i poznavanju stavova Bratstva i nadbiskupa Lefebvrea? Jesu li nas, pokoncilske generacije, upoznali s tradicionalnom Misom i tradicionalnim naukom? Je li nam itko spominjao staru Misu prije motuproprija Summorum Pontificum?

Čisto sumnjam. Ako u našim katoličkim krugovima postoje predrasude i stereotipi, onda je to svakako o Tradiciji i tradicionalistima. Pojednostavljene i posve iskrivljene mentalne slike dominiraju u razmišljanjima naših sunarodnjaka. Slučajno?! Jasno da to nije slučajnost. Ova stigmatizacija Tradicije prijeko je potrebna modernistima. Možda nigdje pokoncilska manipulacija nije jača nego u ovom slučaju. U ovom slučaju modernistička sljedba ne želi stavove, ne želi postojana vrednovanja ljudi. Uopće ne želi i ne dopušta teološku diskusiju. Ne želi mlade ljude upoznavati sa starim obredom, jer ne može dokazati razlog uvođenja novoga. Veliko je zlo zadesilo moderniste s motuproprijem Summorum Pontificum. Ali, ne predaju se oni!


Je li priznanje Svećeničkog bratstva svetog Pija X. dovođenje u pitanje II. vatikanskog sabora?Sljedeći je prilog nedavno objavljen na web stranici američkog Distrikta Bratstva sv. Pija X., ali se odnosi na članak iz prošle godine koji je, međutim, i danas značajan i stoga ga objavljujemo u hrvatskom prijevodu:

Nekoliko izvadaka iz usporedbe dr. Johna Lamonta pojašnjava kako je Bratstvo svetog Pija X. izopćeno iz ljudske zajednice zbog pitanja koje se odnose na II. vatikanski sabor dok heterodoksni liberali dobivaju slobodnu ulaznicu jer prihvaćaju ono što društvo želi.

Iz nedavne medijske bujice o očekivanom (i sada danom) odgovoru biskupa Fellaya Kongregaciji za nauk vjere s obzirom na doktrinarnu preambulu, ima jedan vrijedan članak.

Ljubav nije ljubljena - Blažena Marija od Isusa VII.Najdraže kćeri u Kristu,

stigle smo do prvog jubileja Utemeljenja naše malene družbe! […] Vaša su srca prepuna radosti i zahvalnosti; što bih mogla pridodati vašim osjećajima i vašem vjerskom ganuću? Dopustite mi da vam barem uputim povik koji prodire iz dubine moje duše: Ljubav, ljubav!

Ljubav prema Bogu koji je toliko ljubio svijet da je poslao svog Sina Jedinca da ga spasi! Ljubav prema Janjetu koje nas je opralo u svojoj Presvetoj Krvi i koje se žrtvovalo da nas otkupi! Ljubav prema Isusu Hostiji koji se već deset godina udostojao ostati izložen na skromnim oltarima naših samostana! Ljubav prema božanskog Srcu koje je osvojilo naša srca! Najdraže sestre i kćeri, želim vam priopćiti nebesku Muku Isusa Krista. On je došao donijeti vatru Ljubavi na zemlju; što mogu zaželjeti ako ne da ona zapali vaše duše? Želim vidjeti da vas ova ljubav proguta; ali ne ljubavlju neplodnih želja i osjećaja, nego ljubavlju u djelima i istini koja ide do potpunog posvećenja i koja Ljubljenomu dopušta da je nosi do potpune žrtve! Kako bih dodala plamen vašoj vatri ljubavi prisjećam vas i prenosim vam kako u ovo nesretno vrijeme mrze Onoga kojeg volimo; koliko je prezren Onaj kojemu se klanjamo; koliko se vrijeđa Onoga koga služimo na koljenima.

Klerički celibat


Razlozi na kojima se temelji svećenički celibat mogu se svesti na tri:
1.     Kristološki razlog.
2.     Ekleziološki razlog.
3.     Eshatološki razlog.

Kristološki se razlog drži činjenice da je svećenik alter Christus i celebrira in persona Christi. Budući da je Isus za sebe odabrao celibat, dakle i svećenik treba živjeti u celibatu.

Ivan Pavao II. i sveopće spasenjeProglašenje svetim pape Ivana Pavla II. planirano je za travanj 2014., u nedjelju Božanskog Milosrđa. Dr. Heinz-Lothar Barth već je 2007. napisao detaljnu studiju o pontifikatu ovoga pape.

Citirat ćemo nekoliko odlomaka iz tog djela u kojemu se bonnski znanstvenik bavi naukom o sveopćem spasenju koji je papi Ivanu Pavlu II. barem bio blizak.

„Uzmimo nekoliko središnjih dogmatskih vidika proteklog pontifikata. Umirovljeni redoviti profesor za misijske i religijske znanosti iz Münstera Johannes Dörmann u svojem je standardnom djelu u više svezaka „Der theologische Weg Johannes Paul II. zum Weltgebetstag der Religionen in Assisi“ neoborivo dokazao da je Papa imao određene simpatije prema teoriji o sveopćem spasenju koju je Crkva već u antici osudila - barem se to može reći sa sigurnošću.

Nacija opet iznenađuje (ugodno, dakako)


Dugo nas je mučila misao zašto i kako je hrvatski narod šaptom pao pred navalom modernističkih janjičara i spahija. Mučila nas je misao da narod koji se toliko puta uspio oduprijeti svim protukatoličkim i protukršćanskim opsjenama, ne uspijeva dići glasa i oduprijeti se anarholiberalno-masonskom podrivanju svete Crkve Katoličke i uništenju naše vjere koja je glavni stup našeg opstanka kao naroda na ovim trusnim prostorima.

Međutim, u posljednje se vrijeme javlja sve više glasova istinskog katoličkog načina razmišljanja i izvorne hrvatske hrabrosti i postojanosti u vjeri. Jednostavno smo znali da Hrvatima Tradicija „leži“, a modernizam zaudara. Kao i sve što je trulo.

U broju 30, za mjesec studeni, Hrvatsko narodni mjesečnik Nacija donosi opet niz zanimljivih i vrlo vrijednih članaka. Neke bismo nazvali malenim čudima. Čitamo ih gotovo s nevjericom, ali i beskrajnom radošću.

Homoseksualnost se gadi čak i demonimaKatarina se rodila u Sijeni 1347. godine. Posljednje od dvadeset petero djece bojitelja odjeće Jacopa Benincase, kao dvanaestogodišnjakinja obećana je mladiću iz Siene, ali djevojka odbija brak koji su ugovorili roditelji (po običajima onog vremena), a da bi se učinila manje lijepom, ošišala je kosu.

Odgovor je roditelja vrlo krut: prisiljavaju je na najniže i najteže poslove. Obiteljsko kažnjavanje prestaje kada otac, vidjevši je kako se moli, shvaća da ona nije kao druge kćeri. Slobodna slijediti svoj put, oblači habit dominikanskih trećoredica i tri se godine povlači u gotovo popunu tišinu u svojoj kući. S dvadeset joj se godina ukazuje Isus s Marijom i drugim svecima, stavlja joj zaručnički prsten na prst i u sljedećem viđenju traži od nje da se posveti obnovi Crkve. Katarina tako započinje svoj angažman u javnom životu, proputovavši ceste ne samo Torina i Italije. Mnogobrojne su poznate osobe onog vremena, muškarci i žene, političari i kardinali, redovnici i laici, dirnuti njezinom karizmom i skupljaju se oko nje, izabirući je svojom majkom i učiteljicom. Premda je bila polupismena, diktira važan traktat iz mistike, brojna pisma i pjesme, pokazujući Isusa vođom i primjerom za sve. Njezina ljubav prema siromašnima i bolesnima, pomoć osuđenicima na smrt i obraćenja koja slijede, privlače pozornost i oduševljenje jednostavnih ljudi koji je drže sveticom, ali joj pribavljaju i neke klevete i progone.

Mons. Lefebvre, kako ga je doživio jedan njegov bliski suradnikPredstavljamo rezime zanimljivog razgovora s jednim od prvih suradnika mons. Marcela Lefebvrea. Pater Emanuel Du Chalard, poznat kao jedan od prvih svećenika FSSPX-a u Italiji, kao i po tome što je uvijek zadržao neformalne diplomatske kontakte između Bratstva i Rima, opisuje nam neke vidike Utemeljiteljeve osobnosti, napuštajući, možda prvi put, svoju poslovičnu i poniznu diskreciju. 

* * *

Don Emanuele, vi ste bili jedan od prvih svećenika koje je zaredio mons. Lefebvre nakon utemeljenja FSSPX-a. Potom ste mu bili blizu dugo godina. Možete li nam ukratko opisati njegovu osobnost u svagdašnjem životu onkraj trenutaka u javnosti?

Ponajprije, mons. Lefebvre nam je bio ocem i primjerom. Vazda je pazio na sve, čak i na najsitnije detalje. Želio je da sjemenište bude jednostavnim, ali čistim i urednim. Živio je u sjemeništu kao i mi, pridržavao se istog rasporeda, vazda je bio nazočnim na svim zajedničkim molitvama, uzimao je obroke u refektoriju s bogoslovima, nikada nije tražio ništa posebno za sebe. S druge pak strane, nije volio protekciju. Veoma je pazio na osobe, vazda spreman poslušati bogoslove, moglo ga se otići posjetiti u njegov ured kad god se željelo, činilo se da nikada nije imao nikakvog drugog posla. Bio je primjerom raspoloživosti. Vazda se veoma brinuo o gostima, volio je ugodan razgovor i volio je humor i šalu. Prenosio je smisao za radost kao i mir i vedrinu. Bio je dobar čovjek, ali bio je poglavito svećenik i biskup koji je bio blizu svima. Kad bi ga netko želio vidjeti ili imati susret s njime, nije bilo teško: nije imao privatnog tajnika, sve je vodio sam: dogovore, korespondenciju, organizaciju putovanja. 

Gherardini: II. vatikanski sabor nije superdogma II. Slijedi drugi dio članka mons. Brunera Gherardinija o autoritativnom i obvezujućem značaju Drugog vatikanskog sabora. U prvom dijelu je objašnjeno što se načelno treba razumjeti pod činom Učiteljstva.

DRUGI DIO

Uronjena u trojstvenost svojega nauma, Crkva jest i djeluje u vremenu kao sakrament spasenja. O teandrizmu (bogočovječnosti), koji je čini tajanstvenim nastavkom Kristovim, ne raspravlja se, čak ni o njezinim temeljnim osobinama (jedinstvo, svetost, katolicitet i apostolicitet), kao ni o njezinoj strukturi i službi, ali sve ovo ostaje unutar ovosvjetske stvarnosti, osposobljene sakramentalno posredovati božansku prisutnost, no uvijek kao svjetska stvarnost koja, dakle, per definitonem isključuje apsolutnost.

KKKGeneralni savjet AFŽ-a? Predstavništvo nekog lokalnog umirovljeničkog društva?

Ne! Generalna uprava redovničke zajednice u Katoličkoj crkvi, pod nazivom Klanjateljice Krvi Kristove!


Nešto je trulo u državi Danskoj...

Novi red mise i božansko pravoMnogi tradicionalni katolici zadovoljavaju se prigovorima s obzirom na novu misu, na očitom temelju da ne izražava katoličku vjeru u svoj njezinoj ljepoti i cjelovitosti kao stara latinska misa. Neki od tih katolika čak će priznati da je nova misa prilagođena protestantskom duhu i zapravo otklanja euharistijsku teologiju Crkve[1]. Ti su prigovori, naravno, uvjerljivi i valjani. No, ako je Novus ordo misa 'novi obred' mise – kao što je zamišljen od liturgijske komisije nakon II. vatikanskog – tada imamo veći problem: takav obred mise bilo bi nezakonito služiti, neovisno o pojedinačnim sklonostima ili afinitetima. Zašto? Jer katolici, kao što ćemo vidjeti, moraju prisustvovati samo 'primljenim i odobrenim obredima' Crkve, jer to spada na božanski zakon.

Purpur i zbor - In memoriam kard. BartoluccijaDanas kada se opraštamo od jedne velike crkvene osobe novijeg doba - kardinala Domenica Bartoluccija, koji je u ovim teškim vremenima ostao vjernim svjedokom za tradiciju Crkve u svom području djelovanja, objavljujemo prijevod poznatog intervjua iz časopisa 30Giorni.

* * *

Na konzistoriju prošlog 20. studenoga [2010.] Benedikt je XVI. kreirao kardinalom monsinjora Domenica Bartoluccija. Rođen je 7. svibnja 1917. u Borgo San Lorenzo, u provinciji Firenca. Bartolucci je bio više od četrdeset godina, od 1956. do 1997., maestrom trajnim dirigentom Sikstinske kapele-Cappella musicale Pontificia “Sistina”. Nasljednik monsinjora Lorenza Perosija u ovoj službi, novi je kardinal, tijekom pontifikata Ivana XXIII. reorganizirao Papinu glazbenu Kapelu čiji korijeni sežu do rimske Schola cantorum iz vremena Grgura Velikoga.

Bartolucci, među najuglednijim interpretatorima Giovannija Pierluigija da Palestrine - koji je bio kantorom Sikstinske Kapele - član je Akademije svete Cecilije i plodan skladatelj sakralne glazbe. Susreli smo ga u Rimu gdje živi.

Nadbiskup Lefebvre nas potiče VII.S velikom boli moramo konstatirati da se posljedice koncilske revolucije očito institucionaliziraju i stupaju na mjesto istinskih katoličkih institucija tako da u konačnici prijete isti rezultati kao kod građanskog društva koje tone u permanentnu revoluciju. Naša odlučnost, održati pod svaku cijenu božanske institucije Crkve, širiti ih i razvijati, mora dakle biti čvršća nego ikada; pa ako građanska društva mogu i propasti, Crkva to nikada ne može! Na drugoj strani radosno konstatiramo i kažemo Bogu hvala da tradicionalna djela, i Bratstvo sv. Pija X. kao i druga udruženja istog usmjerenja, doživljavaju stalan rast što je čisto ljudski neobjašnjivo. Još je jedna utjeha i daljnje ohrabrenje da veze između ovih hrabrih inicijativa i Bratstva sve više jačaju.


Iz okružnice nadbiskupa Marcela Lefebvrea prijateljima i dobročiniteljima br. 20 (19. ožujka 1981. god.)

Što se dogodilo s katoličkom Misom? – Pismo nedavno obraćenog luteranaJa sam nedavni obraćenik na katoličanstvo iz 'konfesionalnog' (tj., tradicionalnog) luteranizma (…). Kako sam odgojen kao konfesionalni luteran, poznavao sam svoj luteranski katekizam vrlo dobro (tako da bih i sada vjerojatno veliki dio mogao izrecitirati napamet), i zbog tog razloga, obred Pavla VI. nalazim bizarnim. U Novoj misi, nema ništa posebno i specifično katoličko u sadržajima molitvi. Ako išta, taj obred doima se prije kao 'neutralan' i 'veseljački' u svom tonu, pri čemu ne samo da je ogoljen od specifično katoličkih dogmi, nego mu nedostaje i govor o grijehu, smrti, paklu, đavlovim djelima, vojujućim anđelima.

Usporedbe radi, molitve u mojoj staroj luteranskoj misi vrvjele su aluzijama na te 'tvrde stvari'.

Valja osvajati duše za Isusa Krista VI.


Sljedbe uče hedonizam, materijalizam i najuskogrudniji egoizam; mi ćemo tomu suprotstaviti traganje za potpunom samozatajom, snagu nutarnje savršenosti i neprestano mrtvljenje u svakoj stvari koliko god bude moguće. Tomu ćemo suprotstaviti velikodušnu ljubav prema križu, duh žrtve, jedinstva sa žrtvovanim Isusom što nije ništa drugo nego sam duh kršćanstva; tomu ćemo suprotstaviti izvrsnu čistoću, neporočne nježnosti djevičanstva, zaborav naših osobnih interesa i konačno, nutarnju žrtvu nas samih na veću slavu Božju.(…)

Treba osvajati duše za Isusa Krista. Paklenim naporima da se otrgnu duše Isusu Kristu, suprotstavit ćemo revnost i predanost ljubavi. Koliko bi pogriješila duša koja bi stupila u ovu Družbu radi traženja isključivo vlastite savršenosti! Jedna kći Srca Isusova treba biti ne samo drugi Raspeti Isus po duhu žrtve i dragovoljne pokore, ili drugi Isus Hostija po duhu trajnog prinosa i žrtve, nego treba biti drugi Isus Otkupitelj vršeći u  sebi samoj „ono što Isus Krist treba trpjeti u nama radi izgradnje svog tijela koje je Crkva“ poradi samih nakana žrtve Našeg Gospodina koje su slava Božja i spas duša. «Ova ponizna Družba nije utemeljena samo radi spasenja i svetosti svojih članova, nego da se njezini članovi trse, uz pomoć milosti i svim svojim snagama, za spas duša, za službu svetih interesa Srca Isusova, svete Crkve i katoličkog svećenstva, molitvom, žrtvom, širenjem pobožnosti Božanskom Srcu Isusovu i Bezgrješnoj Djevici, Kraljici i pomoćnici Crkve.“

S čime se ne slažem u komunikaciji pape Franje?Tisak instrumentalizira, ali Papa im je u tome pomogao: to je mišljenje tradicionalista Roberta de Matteija, profesora za povijest novog vijeka i kršćansku povijest na Europskom sveučilištu u Rimu i do 2011. dopredsjednika Nacionalnog vijeća za istraživanje Republike Italije. De Mattei je izdavač i urednik mjesečnika Radici Cristiane, Nova Historia i katoličke obavijesne agencije „Corrispondenza Romana“. U razgovoru s Formiche.net daje vlastitu analizu prvog papinskog semestra o čijoj komunikacijskoj strategiji izražava velike pridržaje.

Kako proživljava „katolik bez kompromisa“, kako Vi sebe označavate, otvaranje pape Franje prema homoseksulacima i rastavljenima?

Moje je mišljenje da je to je to bilo jaka instrumentalizacija Papinih riječi, u smislu da ja ne vidim ovo veliko otvaranje. Barem sa stajališta nauka, i također jer je papa Franjo sam naglasio da njegovi stavovi o ovim temama nisu drukčiji od stavova Katekizma.

Čovjek Crkve

 
Ugodno smo se iznenadili kad smo u rujanskom broju mjesečnika Nacija otkrili članak o nadbiskupu Lefebvreu. Već naslov puno govori: „Čovjek Crkve“.

Svi mi koji poštujemo mons. Lefebvrea, njegove misli i njegovo djelo, znamo da je bio čovjek Crkve, od početka svojeg života do njegova kraja. U možda već skorijoj budućnosti će ga se vjernicima stavljati kao uzor herojske i nepokolebljive vjere. U svakom slučaju, lijepo je od urednika i samog pisca ovoga vrlo vrijednog teksta da su odabrali ovaj naslov. U našoj žabokrečini, gdje su odavno propale maštarije njemačko-austrijskih nadriteologa još hitovi, ovakav tekst mora izazvati veliku reakciju. Vrijeme je pak da se provjetri naš nikad provjetreni medijski prostor i da se pokrene zdrava katolička reakcija na modernističko zlosilje i razaranje naše pradjedovske vjere svim sredstvima. Jasno da se ta reakcija uglavnom ne može pokrenuti bez riječi i primjera nadbiskupa Marcela Lefebvrea. Kad mu samo spomenete ime, modernistima se ledi krv u žilama. Jeste li se pitali zašto?

Moje srce krvariKada se govori o “kontinuitetu u Crkvi” između vremena prije II. vatikanskog sabora i nakon II. vatikanskog sabora, nikada se ne uspijeva konkretno objasniti, na osnovi činjenica, kako se pokazuje ovaj kontinuitet. Naravno, posrijedi je vazda ista Majka Crkva, i prije Koncila i nakon njega, ali u onome što se danas govori i čini, je li vidljiv ovaj kontinuitet? To je zbilja teško dokazati.

Uzmimo konkretnu temu: “misiju”. Može se li se reći da se misija, nakon Koncila, razumije i živi kao u tijeku prvih devetnaest stoljeća crkvene povijesti? Pokušajte u jednom razredu u nekoj školi obraditi ovu temu s mladima koji još pohađaju župni vjeronauk, pitajući ih što je misija: reći će vam da to znači ići pomoći siromasima u Trećem svijetu. Odakle uzimaju ovaj odgovor? Iz novog načina življenja misije i svijesti o misiji koja se radikalno promijenila u katoličanstvu: i zbilja, vjernici, kada je riječ o misiji, ne podrazumijevaju više ono što je Crkva pod tim podrazumijevala u svojoj cijeloj povijesti.

Arhiva bloga

Glasnik: