Christus Rex

Četrdesetosatno klanjanje


P
ojam četrdesetosatnoga klanjanja označava žarku prošnju upućenu Bogu kroz klanjanje Presvetom Sakramentu koji je svečano izložen tijekom četrdeset sati. 

Srce Marijino, ognjište ljubavi prema Bogu


M
arijina ljubav prema Bogu istodobno je ljubav kćeri, majke i zaručnice: tri ljubavi triju različitih vrsta, koje se nikada nisu našle i nikada se više drugdje neće naći.

Pismo Generalnoga poglavara povodom 50. obljetnice osnutka FSSPX-a


D
ragi članovi i vjernici Svećeničkoga bratstva sv. Pija X., velika mi je radost što vam mogu pisati u ovom vrlo posebnom trenutku povijesti našega Bratstva kada slavimo njegovu zlatnu obljetnicu. 

Gospa od dobroga uspjeha


B
lagdanom Očišćenja BDM spominjemo se trenutka kada je Gospa odnijela Isusa Krista u Hram da ga prinese Gospodinu prema drevnim propisima Mojsijeva zakona o prvorođenomu sinu (Izl 13).

Probost će te mač


N
akon što je starac Šimun blagoslovio novorođenče Isusa i navijestio Njegovu veličinu kao svjetlo koje će prosvijetliti svijet i donijeti slavu izraelskome narodu, obraća se Blaženoj Djevici i proriče da će Njezin Sin biti znak proturječja i da će mač probiti Njezinu dušu (Lk 2, 34-35).

Arhiva bloga

Glasnik: