Christus Rex

Sveti Ambrozije: Marija, ogledalo djevica


S
veti Ambrozije (339. -397.) bio je najprije gradski upravitelj te je, dok je bio još samo katekumen, s milanske građanske uprave bio uzdignut na biskupsku stolicu.

Posveta Mariji prema sv. Ljudevitu Montfortskomu


P
rema sv. Ljudevitu Mariji ova posveta onoga koji ju poduzima, čini robom Djevice Marije, kako on objašnjava u drugomu poglavlju Rasprave o pravoj pobožnosti prema Mariji.

Pravoslavna Rusija i rimokatoličanstvo (I.)


Č
in posvete Rusije koji je izvršio papa Franjo 25. ožujka 2022. nameće pitanja o tome kako ga doživljavaju ruski pravoslavci.

Djelovanje Duha u nama


N
adbiskup Marcel Lefebvre bio je član Družbe otaca Duha Svetoga i tako je gajio veliko predanje prema trećoj osobi Presvetog Trojstva.

Je li Majka Božja Kraljica?


I
zraz „kraljica” mora se shvatiti kao suvereni autoritet, a ne kao izvrsnost u danom poretku - kao kada se za velikoga kuhara kaže da je „kralj gastronomije”: u ovomu posljednjemu smislu, primat Marije u nadnaravnomu redu bio bi dovoljan da joj damo ovaj naslov.

„Traditionis custodes“ – što doista želi papa Franjo?

Papinsko učilište sv. Anzelma u kojem se nalazi Papinski liturgijski institut

P
apa Franjo je 6. srpnja 2021. motuproprijem Traditionis custodes znatno smanjio mogućnost služenja tridentske Mise.

Štovanje koje pripada Majci Božjoj


V
rlo specifičan položaj Presvete Djevice kroz njezin naslov Majke Božje, njezinu veliku svetost, njezinu ulogu nakon Krista u našemu otkupljenju i našemu posvećenju, objašnjava da ona od nas mora primiti posebnu vrstu štovanja.

Nova metoda datiranja potvrđuje autentičnost Torinskoga platna


I
straživačka skupina s Instituta za kristalografiju u Bariju u Italiji je uz potporu Nacionalnog istraživačkog vijeća, na čelu s Liberatom De Carom, objavila novu studiju o datiranju Torinskoga platna u kojoj se zaključuje da je platno 2000 godina stara relikvija.

Posveta Rusije Bezgrješnome Srcu Marijinu – kako dalje?


S
dubokom radošću i zahvalnošću prisjećamo se 25. ožujka, kada je papa Franjo u bazilici sv. Petra pred kipom Gospe Fatimske svečano izvršio posvetu Rusije Bezgrješnome Srcu Marijinu, kojoj se pridružila većina biskupa diljem svijeta.[1]

Točke nauka u kojima se pravoslavci očito razlikuju od katolika


O
dvojeni kršćani bizantskog obreda (Grci, Slaveni, tj. Rusi, Ukrajinci, Bjelorusi, Srbi, Bugari, ali i Rumunji, Gruzijci, Albanci) tvrde da imaju pravu vjeru te su si zato odavno dali naslov „pravoslavni“.

Uskrsna radost, kršćanska nada i vjera u uskrsnuće


A
ko smo u radosti, u radosti uskrsnuća našega Gospodina – jer u konačnici, to je pobjeda dobra nad zlom, to je pobjeda Boga nad đavlom, nad zlim duhovima, to je pobjeda kreposti nad porocima, vječnosti nad vremenom, to je vječna pobjeda života nad smrću – moramo biti sretni.

Latinsko-hrvatski mali misal (IV. izdanje)


N
akon što je bilo rasprodano posljednje, treće izdanje latinsko-hrvatskog malog misala, javila se potreba da se priredi novo izdanje ove knjižice koja je neophodna za praćenje tradicionalne latinske Mise.

Reakcije na odredbe za provedbu Traditionis custodes


R
imska Kongregacija za bogoštovlje objavila je 18. prosinca 2021. dugo očekivane provedbene propise za motuproprij Traditionis custodes koji je objavljen pet mjeseci ranije (16. srpnja 2021.).

Je li Marijina supatnja bila suotkupiteljska?


T
eologija nam je pokazala da je Marija svojom supatnjom sudjelovala u našemu spasenju u pogledu zasluge, zadovoljštine i žrtve, po uzoru na Kristovu Muku.

Intervju s p. Tilošancem na kanalu SSPX News


N
a službenom Youtube kanalu Američkog distrikta FSSPX-a, u sklopu razgovora sa svećenicima, objavljen je intervju s p. Markom Tilošancem o njegovom putu prema Tradiciji i apostolatu Bratstva u Hrvatskoj. 

Je li Marijina supatnja kao žrtva uzrokovala naše spasenje?

Slikar je Blaženu Djevicu stavio u isti položaj kao i njezina božanskoga Sina kako bi pokazao njihovo sjedinjenje u žrtvi

M
ajka Božja doista je zaslužila naše spasenje kako je naučavao papa sv. Pio X., a svojom je patnjom sudjelovala u zadovoljštini za naše grijehe.

Blaženi car Karlo: zagovornik za svoje narode


P
rije 100 godina, 1. travnja 1922. godine, u progonstvu na otoku Madeiri u 35. godini preminuo je car Karlo, posljednji austrijski car i ugarski kralj.

Majka Božja sudjelovala je u Kristovoj Muci


N
akon što smo razmatrali milost božanskoga majčinstva u odnosu na Boga i Krista koji nam je pokazao veličinu Majke Božje; tada se ta ista milost u Svetoj Djevici proširila po njezinomu Bezgrešnomu Začeću, ispunila je puninom kojom je bila ispunjena, očitovala se u Njezinom vječnom djevičanstvu te se konačno ispunila u njezinu Uznesenju.

Susret don Davidea Pagliaranija s papom Franjom


Službena izjava

U
utorak, 8. veljače 2022., don Davide Pagliarani, generalni poglavar Svećeničkog bratstva sv. Pija X. (FSSPX), išao je u Rim.

Čin posvete Rusije Bezgrješnome Srcu Marijinu


P
rostrti pred podnožjem Tvoga prijestolja milosti, o Kraljice Presvete Krunice, prisjećamo se zahtjeva koje si izrazila kada si došla da nas pohodiš na ovoj zemlji u Fatimi.

Nadbiskup Roche najavljuje dokument o liturgijskoj formaciji bogoslovā


P
redstojnik Kongregacije za bogoštovlje i disciplinu sakramenata, nadbiskup Arthur Roche, zabrinut je zbog žurnosti s kojom se novi svećenici, tek izašli iz bogoslovije, hrle služiti Rimskim misalom iz 1962. godine.

Poziv na molitvu i korizmenu milostinju za ukrajinske grkokatoličke vjernike


U
jedinstvu s našim prijateljima, ukrajinskim katoličkim Bratstvom svetog Jozafata u tradiciji bizantskog obreda, želimo pozvati na molitvu i korizmenu milostinju u ovoj velikoj nevolji.

Veliki valcer dekretā


N
akon što je uznemirio bivše Ecclesia Dei zajednice izdavanjem motuproprija Traditionis custodes i njegove uredbe o primjeni, dokumenata koji jednostavno ukidaju mjere koje je Benedikt XVI. poduzeo u Summorum pontificumu, papa Franjo je iznenada ublažio mjere novim dekretom potpisanim 11. veljače 2022. Ovaj tekst je posebno namijenjen Bratstvu sv. Petra (FSSP). Papa je tako udovoljio zahtjevima poglavara Francuskog distrikta i rektora Bogoslovije u Wigratzbadu, koje je Franjo primio u audijenciju 4. veljače.

Je li patrijarh Kiril Putinova vjerska ruka?


D
ana 27. veljače 2022., četvrtog dana invazije na Ukrajinu, pravoslavni moskovski patrijarh Kiril govorio je o tekućim događajima u propovijedi održanoj u katedrali Krista Spasitelja.

Je li žena koja će roditi Krista trebala biti udana?

Vjenčanje Djevice Marije i svetoga Josipa

P
rethodna razmatranja pokazala su da Majka Božja nije bila djevica samo prije, za vrijeme i nakon rođenja svoga Sina Isusa Krista, već i da je dala zavjet djevičanstva pod nadahnućem Duha Svetoga.

Moramo čuvati Tradiciju te je prenositi


Donosimo cjeloviti prijepis konferencije koju je u Parizu održao don Davide Pagliarani, generalni poglavar Svećeničkog bratstva sv. Pija X., na završetku 16. teološkog kongresa Courrier de Rome, u suradnji s DICI-jem, 15. siječnja 2022.

S
igurno je da se nalazimo u ključnom trenutku, trenutku koji je i tužan i logičan.

Tradicionalne katoličke propovijedi


U
z kanal na servisu Soundcloud, u pretkorizmenom vremenu pokrenut je i posebni kanal na Youtube na kojemu će se objavljivati propovijedi, nagovori, kateheze i predavanja iz kapela Svećeničkog bratstva sv. Pija X. iz Hrvatske.

Službeno priopćenje Generalne kuće FSSPX-a s pozivom na molitvu za Ukrajinu

Svećenici Bratstva sv. Jozafata 2018. prije obreda svećeničkih ređenja

N
a zamolbu o. Basila, poglavara Bratstva sv. Jozafata, njegovih svećenika i vjernika, p. Davide Pagliarani, generalni poglavar Svećeničkog bratstva sv. Pija X., poziva sve članove Bratstva kao i vjernike na molitvu za Ukrajinu.

Ostanite mirni i samo naprijed


Ž
elimo malo naučiti engleski i prokomentirati plakat koji je postao globalna ikona korištena za mnoge proizvode ili aktivnosti, također u Francuskoj (kao i u Hrvatskoj, nap. ur.).

Franjo mijenja ustroj Kongregacije za nauk vjere


P
apa Franjo reorganizirao je nutarnji ustroj Kongregacije za nauk vjere (CDF), poznatije prije 1965. kao Kongregacija Svetog oficija – modifikacija koja se čini jednom od posljednjih faza tekuće reforme Rimske kurije.

Tradicionalna latinska Misa u Dubrovniku


P
rošle nedjelje, 6. veljače 2022., Svećeničko bratstvo sv. Pija X. održalo je u Dubrovniku, u sklopu redovnog hrvatskog apostolata, po prvi puta tradicionalnu latinsku Misu za skupinu zainteresiranih vjernika.

Arhiva bloga

Časopis: