Christus Rex

Rođenje Blažene Djevice Marije


Spasenje On donosi posred zemlje.” (Ps 73,12). „Neka se otvori zemlja da procvate spasenje.“ (Iz 45,8).

Skandali koji danas uništavaju Katoličku Crkvu od vrha do dna samo su truli plodovi nutarnjega stanja koje tome prethodi. Upravo naša duhovna mlakost čini krštenje neplodnim, iskrvaruje svetost i postaje nevjernost Kristu.


Božji sveopći plan za čovječanstvo nije propao kada je Adam sagriješio te ga je Bog morao osuditi da se vrati u zemlju iz koje je uzet. Iako se čovjek srušio poput snažne rakete ili je eksplodirao poput fino podešenoga stroja, Bog neće promijeniti svoj plan. Ne smijemo razmišljati o Njegovome planu za čovjeka kao obliku pravocrtnoga postojanja, kao o liniji od zemlje do nekih predjela iznad nje, nego kao o stvarnom stanju postojanja u kojemu će dva reda stvari biti sadržana u jednome. Božji plan bio je  i još uvijek jest  da Zemlja bude čovjekovo boravište i da sam čovjek bude Božji hram. Zemlja je držala čovjekovo tijelo, čovjekovo tijelo je držalo njegovu dušu, čovjekova duša je bila Božji hram.

Marijino rođenje je obnova ovoga poretka stvari. Premda se pali čovjek mogao uzdići iznad grijeha da bi poslušao Božju milost, ostao je okaljan. Da bi donio "spasenje posred zemlje" Bog je u Mariji načinio "novu zemlju", da bi tako stvorio "nova Nebesa" po Kristovom Utjelovljenju. Po Marijinom svetom rođenju ukorijenjenom u Njezinome Bezgrješnome Začeću Ona je postala temelj novih Nebesa, da bi tako novi čovjek Krist bio ne samo jednostavan hram, već sam Bog koji živi među ljudima na zemlji, Njegovo Sveto Božanstvo sjedinjeno s Njegovim Čovještvom u jedinstvu Njegove Božanske Osobe. Pošto je Njegovo čovještvo uzeto od Marije, uzeto je od zemlje, prema tome  je spasenje sa zemlje stvoreno na zemlji.


Ako pobliže pogledamo Marijino rođenje, vidimo tu primjer vlastitoga života, rada i apostolata. Njeno povlašteno rođenje, neprekinuti rast u svetosti, Njezin poziv na božansko majčinstvo i Njezina vjerna suradnja s Kristom, uzori su kršćanskoga života.

Marijino povlašteno rođenje ponavlja se u našemu krštenju. Njezin neprekinuti rast u svetosti zakon je Novoga Zavjeta, biti poslušna nadahnućima milosti, vodeći nas uvijek do sve veće svetosti. Njezin je poziv na božansko majčinstvo izvor našega poziva da budemo plodonosni članovi Otajstvenoga Kristova Tijela. Njezina vjerna suradnja s Isusom u svim Njegovim otajstvima je vjernost malima žrtvama koje moramo izvršiti da bismo obavili svoje svakodnevne dužnosti. Ave Maria!

Izvor: fsspx.news

Arhiva bloga

Časopis: